Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập hệ thống điện công trình

Được đăng lên bởi kendy9x
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3393 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1
Arc
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày hệ thống điện công trình và các yêu cầu cơ bản của hệ thống điện công
trình.
a. Hệ thống điện công trình
- Hệ thống điện công trình là một bộ phận của hệ thống điện quốc gia
- Hệ thống điện của một công trình bất kì đều có các bộ phận sau:
+ Nguồn điện: máy biến áp, máy phát điện diezen, bộ lưu điện UPS.
+ Đường dây truyền tải điện.
+ Các thiết bị đóng cắt và điều khiển mạch điện.
+ Thiết bị bảo vệ mạch điện.
+ Thiết bị tiêu thụ điện: thiết bị tiêu thụ điện ( đèn điện, tủ lạnh, máy giặt,…) có điện
áp <1000V.
- Cấp điện áp: hệ thống cấp điện công trình chỉ có duy nhất một cấp 0.4/0.22 kv, được
nhận điện từ mạng lưới điện quốc gia ở cấp 22, 35 kv hoặc từ máy phát điện diezen
0.4kv đặt trong công trình.
b. Yêu cầu cơ bản của hệ thống điện công trình.
- Chất lượng cung cấp điện: điện áp (5 %), tần số (± 2Hz).
- An toàn cung cấp điện : người và thiết bị.
- Cấp điện liên tục: phụ tải ưu tiên, không ưu tiên…
- Kinh tế: chi phí đầu tư ít nhất.
- Mỹ quan: phù hợp với đặc điểm kiến trúc mỗi công trình.
2. Thế nào là phụ tải điện công trình? Cách phân loại phụ tải điện công trình
a. Khái niệm phụ tải điện công trình
- Phụ tải điện là nơi tiêu thụ điện năng. Trong công trình xây dựng phụ tải điện thường
đồng nhất với thiết bị tiêu thụ điện.
- Việc xác định độ lớn của phụ tải điện có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế - kỹ thuật,
nếu xác định phụ tải thiếu thì hệ thống đường dây điện sẽ bị quá tải, ngược lại nếu
xác định phụ tải thừa dẫn đến thiết kế hệ thống điện thừa (dây to, cột, móng to) gây
lãng phí vốn đầu tư.
- Tuy nhiên việc xác đinh độ lớn phụ tải điện rất phức tạp vì thiết bị điện rất đa dạng,
thời gian hoạt động của từng thiết bị lại khác nhau, khó dự báo quy luật hoạt động
nên công cụ hiệu quả để xác định phụ tải điện là xác suất thống kê.
b. Phân loại
• Theo quy mô sử dụng
- Phụ tải nhỏ : phụ tải có công suất P< 100 kw; nguồn điện cung cấp cho các phụ tải
này là các đường dây hạ áp 0,4 kv.
- Phụ tải trung bình: có công suất 100 kw ≤ P ≤ 2000kw; nguồn cung cấp cho các phụ
tải này là trạm biến áp hạ áp 22/0.4 kv, 35/0,4 kv…

2
Arc
-

Phụ tải lớn: có công suất P ≥ 2000 kw hoặc P nhỏ hơn nhưng nằm ở rất xa lưới điện :
nguồn điện cấp cho các phụ tải này là đường dây trung áp và trạm biến áp hạ áp
22/0.4 kv, 35/0.4 kv,…
• Theo chức năng sử dụng điện
- Phụ tải điện chiếu sáng.
+ Thiết kế phần quang: tiêu chuẩn độ rọi, trang trí, tiện nghi, phù hợp với công việc.
+ Thiết kế phần điện : bố trí đèn, tủ điều khiển đèn, công tắc…
- Ph...
1
Arc
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày hệ thống điện công trình và các yêu cầu cơ bản của hệ thống điện công
trình.
a. Hệ thống điện công trình
- Hệ thống điện công trình là một bộ phận của hệ thống điện quốc gia
- Hệ thống điện của một công trình bất kì đều có các bộ phận sau:
+ Nguồn điện: máy biến áp, máy phát điện diezen, bộ lưu điện UPS.
+ Đường dây truyền tải điện.
+ Các thiết bị đóng cắt và điều khiển mạch điện.
+ Thiết bị bảo vệ mạch điện.
+ Thiết bị tiêu thụ điện: thiết bị tiêu thụ điện ( đèn điện, tủ lạnh, máy giặt,…) có điện
áp <1000V.
- Cấp điện áp: hệ thống cấp điện công trình chỉ có duy nhất một cấp 0.4/0.22 kv, được
nhận điện từ mạng lưới điện quốc gia ở cấp 22, 35 kv hoặc từ máy phát điện diezen
0.4kv đặt trong công trình.
b. Yêu cầu cơ bản của hệ thống điện công trình.
- Chất lượng cung cấp điện: điện áp (5 %), tần số (± 2Hz).
- An toàn cung cấp điện : người và thiết bị.
- Cấp điện liên tục: phụ tải ưu tiên, không ưu tiên…
- Kinh tế: chi phí đầu tư ít nhất.
- Mỹ quan: phù hợp với đặc điểm kiến trúc mỗi công trình.
2. Thế nào là phụ tải điện công trình? Cách phân loại phụ tải điện công trình
a. Khái niệm phụ tải điện công trình
- Phụ tải điện là nơi tiêu thụ điện năng. Trong công trình xây dựng phụ tải điện thường
đồng nhất với thiết bị tiêu thụ điện.
- Việc xác định độ lớn của phụ tải điện có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế - kỹ thuật,
nếu xác định phụ tải thiếu thì hệ thống đường dây điện sẽ bị quá tải, ngược lại nếu
xác định phụ tải thừa dẫn đến thiết kế hệ thống điện thừa (dây to, cột, móng to) gây
lãng phí vốn đầu tư.
- Tuy nhiên việc xác đinh độ lớn phụ tải điện rất phức tạp vì thiết bị điện rất đa dạng,
thời gian hoạt động của từng thiết bị lại khác nhau, khó dự báo quy luật hoạt động
nên công cụ hiệu quả để xác định phụ tải điện là xác suất thống kê.
b. Phân loại
Theo quy mô sử dụng
- Phụ tải nhỏ : phụ tải có công suất P< 100 kw; nguồn điện cung cấp cho các phụ tải
này là các đường dây hạ áp 0,4 kv.
- Phụ tải trung bình: có công suất 100 kw ≤ P ≤ 2000kw; nguồn cung cấp cho các phụ
tải này là trạm biến áp hạ áp 22/0.4 kv, 35/0,4 kv…
Câu hỏi ôn tập hệ thống điện công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập hệ thống điện công trình - Người đăng: kendy9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập hệ thống điện công trình 9 10 13