Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Chi tiết máy

Được đăng lên bởi phamhoangnam
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5876 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: CHI TIẾT MÁY.
1. Mối ghép đinh tán là:
a. Mối ghép tháo được.
b. Mối ghép không tháo được.
c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.
d. b&c.
Dap an d
2. Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do:
a. Tốn nhiều kim loại.
b. Khó chế tạo.
c. Giá thành cao.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
3. Tuy ít được sử dụng nhưng mối ghép đinh tán vẩn còn tồn tại do có các ưu điểm:
a. Ổn định và dễ kiểm tra chất lượng.
b. Chịu tải trong va đập & tải trọng dao động tốt.
c. A&b
d. Dễ gia công lắp ghép
Dap an c
4. Các dạng đinh tán nào được sử dụng phổ biến nhất?
a. mũ chỏm cầu.
b. mũ chìm.
c. Mũ côn.
d. Mũ nữa chìm.
Dap an a
5. Vật liệu chế tạo đinh tán:
a. Thép CT2, CT3
b. Thép hợp kim
c. Kim loại màu.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
6. Yêu cầu đối với vật liệu chế tạo đinh tán:
a. Tính giòn
b. Tính dẻo.
c. hệ số giản nở nhiệt đinh tán phù hợp với vật liệu chi tiết ghép.
d. B&c.
Dap an d
7. Để tránh ăn mòn hoá học mối ghép đinh tán, ta phải chọn vật liệu đinh tán sao cho:
a. Cùng vật liệu với chi tiết ghép.
b. Khác vật liệu với chi tiết ghép.
c. Khác vật liệu với chi tiết ghép nhưng phải xử lý vấn đề ăn mòn hóa học.
d. A&c.
8. Lỗ đinh tán được tạo ra bằng phương pháp:
a. đột
b. khoan
c. đột trước khoan sau.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
9. Đinh được tán vào lỗ bằng phương pháp:
a. Tán nguội
b. Tán nóng.
c. Ép
d. A&b

10. Sử dụng đinh tán rỗng nhằm mục đích:
a. Gỉam khối lượng mối ghép.
b. Tán vào vật liệu kim loại
c. Tán vào vật liệu phi kim.
d. Tất cả đều đúng.
a. Mối ghép hàn là mối ghép
11. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối g
b. Mối ghép tháo được..
c. Mối ghép không tháo được.hép.
d. b&c.
dap an c,a
12. Hàn nóng chảy là phương pháp:
a. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến nhiệt độ nóng chảy và gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa
các phân tử.
b. Chi tiết máy được đốt nóng toàn bộ đến nhiệt độ nóng chảy và gắn lại với nhau nhờ lực hút
giữa các phân tử.
c. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến nhiệt độ nóng chảy và ép lại với nhau nhờ lực ép ngoài.
d. Chi tiết máy được đốt nóng toàn bộ đến nhiệt độ nóng chảy và ép lại với nhau nhờ lực ép
ngoài.
Dap an a
13. Hàn áp lực là phương pháp:
a. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & dùng các ngoại lực ép chúng lại.
b. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái nóng chảy & dùng các ngoại lực ép chúng lại.
c. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa các
phân tử.
d. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & gắn lại với nhau nhờ lực hút ...
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: CHI TIẾT MÁY.
1. Mối ghép đinh tán là:
a. Mối ghép tháo được.
b. Mối ghép không tháo được.
c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.
d. b&c.
Dap an d
2. Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do:
a. Tốn nhiều kim loại.
b. Khó chế tạo.
c. Giá thành cao.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
3. Tuy ít được sử dụng nhưng mối ghép đinh tán vẩn còn tồn tại do có các ưu điểm:
a. Ổn định và dễ kiểm tra chất lượng.
b. Chịu tải trong va đập & tải trọng dao động tốt.
c. A&b
d. Dễ gia công lắp ghép
Dap an c
4. Các dạng đinh tán nào được sử dụng phổ biến nhất?
a. mũ chỏm cầu.
b. mũ chìm.
c. Mũ côn.
d. Mũ nữa chìm.
Dap an a
5. Vật liệu chế tạo đinh tán:
a. Thép CT2, CT3
b. Thép hợp kim
c. Kim loại màu.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
6. Yêu cầu đối với vật liệu chế tạo đinh tán:
a. Tính giòn
b. Tính dẻo.
c. hệ số giản nở nhiệt đinh tán phù hợp với vật liệu chi tiết ghép.
d. B&c.
Dap an d
7. Để tránh ăn mòn hoá học mối ghép đinh tán, ta phải chọn vật liệu đinh tán sao cho:
a. Cùng vật liệu với chi tiết ghép.
b. Khác vật liệu với chi tiết ghép.
c. Khác vật liệu với chi tiết ghép nhưng phải xử lý vấn đề ăn mòn hóa học.
d. A&c.
8. Lỗ đinh tán được tạo ra bằng phương pháp:
a. đột
b. khoan
c. đột trước khoan sau.
d. Tất cả đều đúng.
Dap an d
9. Đinh được tán vào lỗ bằng phương pháp:
a. Tán nguội
b. Tán nóng.
c. Ép
d. A&b
Câu hỏi ôn tập môn Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn Chi tiết máy - Người đăng: phamhoangnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Chi tiết máy 9 10 241