Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi Địa chất công trình

Được đăng lên bởi xuannambka
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 15126 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Các chú là phải hậu tạ anh NGUYỄN XUÂN NAM đó
nha, hahah

CÂU HỎI ÔN THI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Câu 1: Nêu khái niệm về khoáng vật, các tính chất vật lý của khoáng vật và ý nghĩa việc
nghiên cứu khoáng vật trong xây dựng.
a. Định nghĩa khoáng vật
Khoáng vật là những nguyên tố tự nhiên, hoặc hợp chất hóa học được hình thành trong tự
nhiên; do các quá trình hóa lý khác nhau xảy ra trong vỏ quả đất hoặc trên bề mặt đất.
Khoáng vật ở thể khí (khí cacbonic, sunphua, hydro), thể lỏng (thủy ngân, dầu mỏ, nước),
thể rắn (thạch anh, mica, canxit). Khoáng vật tham gia chủ yếu vào thành phần của đất đá
gọi là các khoáng vật tạo đá.
b. Tính chất vật lý
1. Trạng thái: rắn, lỏng, khí.
2. Dạng tinh thể khoáng vật
• Dạng phát triển theo một phương: hình cột, hình que…(thạch anh,…)
• Dạng phát triển theo 2 phương: hình tấm vẩy, lá…
• Dạng phát triển theo 3 phương: tinh thể có dạng hình hạt, tròn, vuông,…
3. Màu sắc và màu vết vạch của khoáng
Màu sắc là đặc tính vật lý quan trọng nhất để xác định khoáng vật. Nhiều khoáng vật lấy
tên các màu sắc để đặt.
Màu sắc của khoáng vật có thể do 2 nguyên nhân:
+ Do các nguyên tố mang màu trong thành phần của k như Ti, V, Cr, Mn, Fe,…
+ Trong k có lẫn các chất vô cơ hoặc hữu cơ khác.
Màu vết vạch la màu của bột k khi ta vạch một k trên một miếng sứ trắng. Nó là dấu hiệu
để nhận biết một khoáng vật.

     1

Các chú là phải hậu tạ anh NGUYỄN XUÂN NAM đó
nha, hahah

4. Độ trong suốt và ánh của khoáng vật
Độ trong suốt của khoáng vật là tính chất để ánh sáng xuyên qua.
Độ trong suốt của khoáng vật là tỷ số l/lo
l: cường độ ánh sáng từ k đi ra
l0: cường độ ánh sáng chiếu vào
Phân loại khoáng theo mức độ trong suốt:
+ Trong suốt: Thạch anh thủy tinh (SiO2), muối ăn (NaCl)…
+ Nửa trong suốt: Thạch cao (CaSO4.2H2O),…
+ Không trong suốt: Pyrit (FeS2), graphit (cacbon), manhetit (Fe3O4),….
Ánh của khoáng vật là độ phản chiếu tia sáng trên các mặt khoáng vật (một phần hấp thụ,
một phần phản xạ). Ánh của khoáng vật không phụ thuộc vào màu mà phụ thuộc vào
chiết suất và đặc trưng bề mặt của nó.
Các khoáng vật tạo đá có các loại ánh sau:
• Ánh thủy tinh: Thạch anh, canxit, anhyrit,…
• Ánh tơ: tiêu biểu cho các k có kiến trúc sợi.
• Ánh mờ: đặc trưng cho khối khoáng có nhiều lỗ hổng, như đất Kaolin.
• Ánh xà cừ: thạch cao dạng tấm và các k có kiến trúc phân lớp.
• Ánh kim loại: Pyric và các khoáng khác.
5. Tính cắt khai và vết vỡ
Tính cắt khai là mức độ mà các k khó hoặc dễ bị bể, bị tách ra theo các mặt phẳng nhất
định. Tính cắt khai là 1 đặc điểm r...
Các chú là ph i h u t anh NGUY N XUÂN NAM đó
nha, hahah
CÂU HỎI ÔN THI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Câu 1: Nêu khái niệm về khoáng vật, các tính chất vậtcủa khoáng vật ý nghĩa việc
nghiên cứu khoáng vật trong xây dựng.
a. Định nghĩa khoáng vật
Khoáng vật là những nguyên tố tự nhiên, hoặc hợp chất hóa học được hình thành trong tự
nhiên; do các quá trình hóa khác nhau xảy ra trong vỏ quả đất hoặc trên bề mặt đất.
Khoáng vật ở thể khí (khí cacbonic, sunphua, hydro), thể lỏng (thủy ngân, dầu mỏ, nước),
thể rắn (thạch anh, mica, canxit). Khoáng vật tham gia chủ yếu vào thành phần của đất đá
gọi là các khoáng vật tạo đá.
b. Tính chất vật lý
1. Trạng thái: rắn, lỏng, khí.
2. Dạng tinh thể khoáng vật
Dạng phát triển theo một phương: hình cột, hình que…(thạch anh,…)
Dạng phát triển theo 2 phương: hình tấm vẩy, lá…
Dạng phát triển theo 3 phương: tinh thể có dạng hình hạt, tròn, vuông,…
3. Màu sắc và màu vết vạch của khoáng
Màu sắc đặc tính vậtquan trọng nhất để xác định khoáng vật. Nhiều khoáng vật lấy
tên các màu sắc để đặt.
Màu sắc của khoáng vật có thể do 2 nguyên nhân:
+ Do các nguyên tố mang màu trong thành phần của k như Ti, V, Cr, Mn, Fe,…
+ Trong k có lẫn các chất vô cơ hoặc hữu cơ khác.
Màu vết vạch la màu của bột k khi ta vạch một k trên một miếng sứ trắng. Nó là dấu hiệu
để nhận biết một khoáng vật.
1
Câu hỏi ôn thi Địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi Địa chất công trình - Người đăng: xuannambka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi Địa chất công trình 9 10 52