Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI PHẦN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi Trai Quê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài kiểm tra
·

Xin vui lòng làm bài kiểm tra này sau khi kết thúc tất cả các chương trong cuốn sách
này.

·

Kích chuột vào nút "Bắt đầu làm bài kiểm tra".

·

Trả lời tất cả những câu trả lời của bạn vào mẫu kiểm tra trên màn hình.

·

Sau khi mọi câu hỏi đã kết thúc, nhắp vào nút "Ghi kết quả" ở cuối màn hình này.

·

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Sau khi nhập các thông tin cần thiết vào mẫu trả lời
này, hãy in ra và nộp cho giáo viên.

1

Q-1 Các câu sau đây liên quan đến cấu tạo của bộ biến mô. Hãy chọn câu đúng.
A. Stato quay trơn nhẹ nhờ vòng bi.
B. Bộ biến mô dùng dầu động cơ làm môi chất.
C. Chiều cong của Bánh bơm và bánh tua-bin giống nhau.
D. Bánh tua-bin và bánh bơm đối diện với nhau.

Q-2 Từ các hình vẽ dưới đây, hãy chọn hình thích hợp với bộ truyền bánh răng hành tinh giảm tốc.
A. Đầu vào của công suất: Bánh răng bao; Đầu ra của công suất: Cần dẫn; Phần cố định: bánh răng mặt trời
B. Đầu vào của công suất: bánh răng mặt trời, Đầu ra của công suất: Bánh răng bao Phần cố định: Cần dẫn
C. Đầu vào của công suất: Bánh răng bao và bánh răng mặt trời; Đầu ra của công suất: giá đỡ hành tinh
D. Đầu vào: Cần dẫn; Đầu ra của công suất: bánh răng bao; Phần cố định: bánh răng mặt trời

Q-3 Các câu sau đây liên quan tới phanh kiểu nhiều đĩa ướt. Hãy chọn câu nào sau đây là đúng.
A. Khi dầu có áp suất được xả ra từ xi lanh píttông thì piston trở về vị trí ban đầu của nó nhờ lực li tâm.
B. Số lượng đĩa ma sát và đĩa thép như nhau trong tất cả các kiểu xe nếu kiểu hộp số tự động cũng như nhau.
C. Có một van một chiều để hồi dầu về một cách trơn nhẹ.
D. Khi thay đĩa ma sát bằng một đĩa mới, hãy ngâm nó vào ATF khoảng 15 phút hoặc lâu hơn.

2

Q-4 Các câu sau đây liên quan đến khớp một chiều. Hãy chọn câu đúng.
A. Nếu khớp một chiều không hoạt động, thì phanh bằng động cơ không thể hoạt động được.
B. Dầu có áp suất đẩy pít tông để cho khớp một chiều hoạt động.
C. Khớp một chiều được sử dụng để thực hiện việc chuyển số êm.
D. Trong khớp một chiều, các đĩa ma sát và đĩa thép được bố trí xen kẽ.

Q-5 Các câu sau đây liên quan tới chức năng của từng van. Hãy chọn câu đúng.
A. Van chuyển số tạo ra áp suất thuỷ lực nhờ bộ biến mô.
B. Van điều áp sơ cấp tác động để giảm chấn va đập khi chuyển số.
C. Khi các tín hiệu từ ECU được phát tới các van chuyển số thì các van điện từ hoạt động.
D. Bướm ga tạo ra áp suất thuỷ lực thích hợp với góc mở bàn đạp ga.

Q-6 Các câu sau đây liên quan tới cấu tạo và hoạt động của các van điện từ. Hãy chọn câu Sai.
A. Van điện từ tuyến...
1
Bài kim tra
· Xin vui lòng làm bài kim tra này sau khi kết thúc tt c các chương trong cun sách
này.
· Kích chut vào nút "Bt đầu làm bài kim tra".
· Tr li tt c nhng câu tr li ca bn vào mu kim tra trên màn hình.
· Sau khi mi câu hi đã kết thúc, nhp vào nút "Ghi kết qu" cui màn hình này.
· Mt ca s mi s xut hin. Sau khi nhp các thông tin cn thiết vào mu tr li
này, hãy in ra và np cho giáo viên.
CÂU HỎI PHẦN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Trang 2
CÂU HỎI PHẦN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Người đăng: Trai Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU HỎI PHẦN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 9 10 382