Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi Thực phẩm đại cương

Được đăng lên bởi hongduyenpk
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Trình bày cấu tạo màng nguyên sinh chất của tế bào thực vật và tính chất của nó?

Vì sao màng nguyên sinh chất có tính bán thấm và tính bán thấm ấy không ổn định?
Cấu tạo màng nguyên sinh chất:
• Màng nguyên sinh chất dày từ 7,5 đến 10nm
• Chứa khoảng 60% protein và 40% phospholipid.
• Cấu tạo: lớp phospho kép có các phân tử protein xen lẫn trong đó
• Là màng bán thấm
Màng nguyên sinh chất là màng bán thấm với cấu tạo một lớp phospholipid kép có
các phân tử protein xen lẫn, phospholipid có một đầu ưa nước và một đuôi kỵ nước, đầu ưa
nước quay ra ngoài màng đuôi kỵ nước thì hướng vào đuôi kỵ nước của các phân tử
phospholipid đối diện tạo cấu tạo chặt chẽ nên có khoảng trống giữa các phân tử thật sự rất
nhỏ chỉ có các phân tử nước đi qua.
Màng nguyên sinh chất có tính bán thấm không ổn định:
• Dưới tác dụng của nhiệt độ: khi đông chậm nước bên trong gian bào đóng băng, áp
suất bên trong bên ngoài chênh lệch nước bên trong thoát ra làm cho tinh thể đá ngày càng
lớn chèn ép tế bào phá vỡ cấu trúc màng tế bào màng tế bào NSC làm cho dễ dàng thẩm
thấu các chất bên ngoài vào bên trong tế bào.
Khi nhiệt độ cao làm protein biến tính làm màng nguyên sinh chất co lại khoảng trống
giữa các phân tử trong màng lớn các phân tử bên trong dễ dàng thoát ra ngoài.
• Các tác nhân khác: áp suất thẩm thấu đường, muối, acid phá vỡ màng NSC; enzyme
protease
Câu 2: Gọi tên và nêu tính chất của các loại đường trong rau quả, giải thích các ứng dụng

và/hoặc những lưu ý liên quan đến các tính chất này trong chế biến?
 Gọi tên và nêu tính chất của các loại đường trong rau quả:
+ Các loại đường: Glucose, fructose, saccharose, maltose,ramnose, arabinose… Chủ
yếu D-glucose,D-fructose,saccharose

+ Tính chất:
– Dễ tan trong nước, nhất là nước nóng
– Tính hút ẩm mạnh
– Tính kết tinh
– Dễ tham gia phản ứng Caramel, phản ứng Maillard
– Dễ lên men rượu, acid lactic do VSV
 Giải thích các ứng dụng trong chế biến
- Tính hút ẩm mạnh nên với các sản phẩm mứt bao gói cẩn thận
- Nồng độ đường quá cao đường sẽ bị kết tinh vì vậy trái cây nấu mứt cần có độ
acid cao, nếu không sẽ phải bổ sung acid chống hiện tượng lại đường
- Trong chế biến đường dễ tham gia phản ứng Caramel, phản ứng Maillard tạo màu
sẫm và mùi cho rau quả
- Đường là cơ chất cho nhiều vi sinh vật do đó khi rau quả dập tạo điều kiện cho vi
sinh phát triển.
- Đường cung cấp năng lượng cho RQ trong quá trình bảo quản
Câu 3: Những đặc điểm trong tính chất của các chất pectin...
CÂU HI ÔN TP
MÔN HC: CÔNG NGH THC PHẨM ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: 

Cấu tạo màng nguyên sinh chất:
nguyên sinh cht dày t n 10nm
a khong 60% protein và 40% phospholipid.
u to: lp phospho kép có các phân t protein xen l
m
Màng nguyên sinh cht là màng bán thm vi cu to mt lp phospholipid kép có
các phân t protein xen ln, phospholipid có mc và m c, 
  c ca các phân t
i din to cu to cht ch nên có khong trng gia các phân t tht s rt
nh ch có các phân t 
Màng nguyên sinh cht có tính bán thm không ổn định:
i tác dng ca nhi
sut bên trong bên ngoài chênh lc bên trong thoát ra làm cho tinh th  càng
ln chèn ép to phá v cu trúc màng t bào màng t bào NSC làm cho d dàng thm
thu các cht bên ngoài vào bên trong t bào.
Khi nhi cao làm protein bin tính làm màng nguyên sinh cht co li khong trng
gia các phân t trong màng ln các phân t bên trong d dàng thoát ra ngoài.
t thm thng, mui, acid phá v màng NSC; enzyme
protease
Câu 2: 

Gọi tên và nêu tính chất của các loại đường trong rau quả:

-glucose,D-fructose,saccharose
Câu hỏi Thực phẩm đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi Thực phẩm đại cương - Người đăng: hongduyenpk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Câu hỏi Thực phẩm đại cương 9 10 736