Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu hỏi trắc nghiệm môn Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)

Các phương pháp gia công đặc biệt là:
Sử dụng dụng cụ cắt để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
Sử dụng năng lượng cơ, hóa, nhiệt, điện để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
Sử dụng năng lượng cơ, điện để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
Sử dụng năng lượng cơ học do va đập để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
Ưu điểm của các phương pháp gia công đặc biệt là:
Có thể gia công được các loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao;
Có thể gia công được các chi tiết máy từ loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao, cho năng suất cao
và chất lượng bề mặt tốt;
c) Có thể gia công được các chi tiết máy có hình dạng phức tạp từ loại vật liệu có độ bền, độ cứng
cao mà không có ứng suất dư xuất hiện trên bề mặt chi tiết;
d) Có thể thay thế được các phương pháp gia công truyền thống để gia công các chi tiết máy từ loại
vật liệu thông thường đến các loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao, cho năng suất cao và chất
lượng bề mặt tốt;
3. Các phương pháp gia công cơ đặc biệt bao gồm:
a) Gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài;
b) Gia công bằng tia nước, tia nước có hạt mài và gia công bằng siêu âm;
c) Gia công bằng siêu âm, bằng tia nước, tia nước có hạt mài và dòng hạt mài;
d) Gia công bằng đá mài, bằng tia nước và tia nước có hạt mài;
4. Các phương pháp gia công điện hóa bao gồm:
a) Gia công mài điện hóa, làm sạch ba via bằng điện hóa;
b) Gia công điện hóa và hóa học;
c) Gia công mài điện hóa, làm sạch ba via bằng điện hóa, và gia công điện hóa;
d) Cả ba đáp án đều đúng;
5. Các phương pháp gia công cơ đặc biệt có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,025 đến 0,16 mm
b) Từ 0,4 đến 1,0 mm
c) Từ 0,15 đến 2,0 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
6. Các phương pháp gia công điện hóa có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,4 đến 1,0 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 1,0 đến 1,5 mm
d). Từ 0,025 đến 0,16 mm
7. Các phương pháp gia công nhiệt có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,4 đến 1,0 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 0,0025 đến 0,005 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
8. Các phương pháp gia công hóa học có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,025 đến 0,15 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 0,0025 đến 0,005 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
9. Các phương pháp gia công nhiệt bao gồm:
a) Gia công bằng chùm tia điện tử;
b) Gia công bằng chùm tia điện tử, chùm tia laser và plazma và tia lửa điện;
c) Gia công bằng chùm tia điện tử; chùm tia laser và plazma;
d) Gia công bằng chùm tia điện tử, chùm tia laser plazma, tia lửa điện và điện cực d...
Câu hỏi trắc nghiệm môn Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt
1. Các phương pháp gia công đặc biệt là:
a) Sử dụng dụng cụ cắt để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
b) Sử dụng năng lượng cơ, hóa, nhiệt, điện để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
c) Sử dụng năng lượng cơ, điện để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
d) Sử dụng năng lượng cơ học do va đập để tách phoi kim lọai ra khỏi bề mặt gia công;
2. Ưu điểm của các phương pháp gia công đặc biệt là:
a) thể gia công được các loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao;
b) Có thể gia công được các chi tiết máy từ loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao, cho năng suất cao
và chất lượng bề mặt tốt;
c) thể gia công được các chi tiết máy có hình dạng phức tạp từ loại vật liệu có độ bền, độ cứng
cao mà không có ứng suất dư xuất hiện trên bề mặt chi tiết;
d) Có thể thay thế được các phương pháp gia công truyền thống để gia công các chi tiết máy từ loại
vật liệu thông thường đến các loại vật liệu có độ bền, độ cứng cao, cho năng suất cao và chất
lượng bề mặt tốt;
3. Các phương pháp gia công cơ đặc biệt bao gồm:
a) Gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài;
b) Gia công bằng tia nước, tia nước có hạt mài và gia công bằng siêu âm;
c) Gia công bằng siêu âm, bằng tia nước, tia nước có hạt mài và dòng hạt mài;
d) Gia công bằng đá mài, bằng tia nước và tia nước có hạt mài;
4. Các phương pháp gia công điện hóa bao gồm:
a) Gia công mài điện hóa, làm sạch ba via bằng điện hóa;
b) Gia công điện hóa và hóa học;
c) Gia công mài điện hóa, làm sạch ba via bằng điện hóa, và gia công điện hóa;
d) Cả ba đáp án đều đúng;
5. Các phương pháp gia công cơ đặc biệt có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,025 đến 0,16 mm
b) Từ 0,4 đến 1,0 mm
c) Từ 0,15 đến 2,0 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
6. Các phương pháp gia công điện hóa có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,4 đến 1,0 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 1,0 đến 1,5 mm
d). Từ 0,025 đến 0,16 mm
7. Các phương pháp gia công nhiệt có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,4 đến 1,0 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 0,0025 đến 0,005 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
8. Các phương pháp gia công hóa học có thể đạt độ chính xác:
a) Từ 0,025 đến 0,15 mm
b) Từ 0,15 đến 2,0 mm
c) Từ 0,0025 đến 0,005 mm
d) Từ 1,0 đến 1,5 mm
9. Các phương pháp gia công nhiệt bao gồm:
a) Gia công bằng chùm tia điện tử;
b) Gia công bằng chùm tia điện tử, chùm tia laser và plazma và tia lửa điện;
c) Gia công bằng chùm tia điện tử; chùm tia laser và plazma;
d) Gia công bằng chùm tia điện tử, chùm tia laser plazma, tia lửa điện và điện cực dây;
1
Câu hỏi trắc nghiệm Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt 9 10 830