Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II

Được đăng lên bởi Matapat T. Trien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI & ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II
1. Chức năng của lưới thép đầu cột . Tại sao với đầu cột bê tông đủ chịu ứng suất nén cục cũng phải bố trí
lưới thép. Tại sao phải bố trí lưới thép ở chân cột mà không phải là các vị trí khác ở giữa cột ?
Chức năng lưới thép đầu cột có nhiệm vụ gia cố chống lại ưs nén cục bộ. Tuy nhiên khi phương pháp tính
nếu Bê tông đầu cột đảm bảo khả năng chịu nén cục bộ vẫn cần bố trí lưới thép theo cấu tạo tối thiểu để
chống lại ảnh hưởng của va chạm khi vận chuyển , cẩu lắp cột và khi thi công lắp ghép cột với xà ngang.
Tương tự ở ngay dưới chân cột cũng vậy , ngoài ra lưới thép còn có tác dụng tăng thêm độ cứng trong liên
kết ngàm của cột với móng.
2. Cấu tạo liên kết dầm cầu trục và vai cột??
Dầm cầu chạy liên kết với vai cột bằng bu lông neo và hàn, thể hiện trên hình vẽ (tự múa), Các bước chế
tạo như sau:
- Đặt dầm cầu trục lên vai cột, điều chỉnh đúng vị trí thiết kế rồi tiến hành liên kết.
+ Liên kết đầu dầm vào cột bằng tấm thép hàn đứng (liên kết hàn).
+ Liên kết hai đầu dầm lại với nhau bằng hai tấm thép nối (Liên kết hàn).
+ Liêm kết đáy dầm vào vai cột bằng các bu lông neo và thép góc đặt sẵn.
+ Chèn bê tông vào khe hở giữa dầm và cột bằng Bê tông có cấp độ bền >=B15.
3. Tại sao vị trí bulong trên đầu cột lại đặt cách trục định vị 150??
Lấy theo cấu tạo định hình của bản ghép, mà thực chất thì cấu tạo định hình của bản ghép lại phụ thuộc
vào sự đơn giản hóa khi tiến hành lắp ghép xà ngang vào đầu cột. Hay nói tóm lại là : đặt như vậy để
thuận lợi khi tiến hành lắp ghép cột với xà ngang.
5. Chức năng của thép đai??
Cốt thép đai trong cột có vai trò rất quan trọng: cố định vị trí cốt thép dọc khi đổ bê tông và giữ ổn định
cho cốt thép dọc chịu nén. Chịu các ứng suất do co ngót và thay đổi nhiệt độ, ngoài ra cốt đai còn có tác
dụng tăng khả năng chịu nén của bê tông (Hạn chế biến dạng nở ngang của bê tông. Thông thường cốt
thép đai trong cột được xác định theo các yêu cầu cấu tạo. Chỉ phương pháp tính khi lực cắt có giá trị lớn.
6. Ý nghĩa , chức năng của các cốt thép trong vai cột
Vai cột được phương pháp tính theo trường hợp công xôn ngắn, cốt thép trong vai cột gồm hai loại:
- Cốt thép dọc để chịu Mô Men uốn M = 1,25Qv.av
- Cốt thép ngang để chịu lực cắt gồm cốt đai ngang và cốt đai xiên. Cốt đai ngnag còn có tác dụng cố định
cốt thép dọc khi đổ bê tông.
- Cốt thép lưới có nhiệm vụ gia cố chống lại ưs nén cục bộ tác dụng lên vai cột.
7. Dựa vào nhận xét nào để xác định sơ đồ tính khi xác định nội lực. ...
CÂU HỎI & ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II
1. Chức năng của lưới thép đầu cột . Tại sao với đầu cột bê tông đủ chịu ứng suất nén cục cũng phải bố trí
lưới thép. Tại sao phải bố trí lưới thép ở chân cột mà không phải là các vị trí khác ở giữa cột ?
Chức năng lưới thép đầu cột có nhiệm vụ gia cố chống lại ưs nén cục bộ. Tuy nhiên khi phương pháp tính
nếu Bê tông đầu cột đảm bảo khả năng chịu nén cục bộ vẫn cần bố trí lưới thép theo cấu tạo tối thiểu để
chống lại ảnh hưởng của va chạm khi vận chuyển , cẩu lắp cột và khi thi công lắp ghép cột với xà ngang.
Tương tự ở ngay dưới chân cột cũng vậy , ngoài ra lưới thép còn có tác dụng tăng thêm độ cứng trong liên
kết ngàm của cột với móng.
2. Cấu tạo liên kết dầm cầu trục và vai cột??
Dầm cầu chạy liên kết với vai cột bằng bu lông neo và hàn, thể hiện trên hình vẽ (tự múa), Các bước chế
tạo như sau:
- Đặt dầm cầu trục lên vai cột, điều chỉnh đúng vị trí thiết kế rồi tiến hành liên kết.
+ Liên kết đầu dầm vào cột bằng tấm thép hàn đứng (liên kết hàn).
+ Liên kết hai đầu dầm lại với nhau bằng hai tấm thép nối (Liên kết hàn).
+ Liêm kết đáy dầm vào vai cột bằng các bu lông neo và thép góc đặt sẵn.
+ Chèn bê tông vào khe hở giữa dầm và cột bằng Bê tông có cấp độ bền >=B15.
3. Tại sao vị trí bulong trên đầu cột lại đặt cách trục định vị 150??
Lấy theo cấu tạo định hình của bản ghép, mà thực chất thì cấu tạo định hình của bản ghép lại phụ thuộc
vào sự đơn giản hóa khi tiến hành lắp ghép xà ngang vào đầu cột. Hay nói tóm lại là : đặt như vậy để
thuận lợi khi tiến hành lắp ghép cột với xà ngang.
5. Chức năng của thép đai??
Cốt thép đai trong cột có vai trò rất quan trọng: cố định vị trí cốt thép dọc khi đổ bê tông và giữ ổn định
cho cốt thép dọc chịu nén. Chịu các ứng suất do co ngót và thay đổi nhiệt độ, ngoài ra cốt đai còn có tác
dụng tăng khả năng chịu nén của bê tông (Hạn chế biến dạng nở ngang của bê tông. Thông thường cốt
thép đai trong cột được xác định theo các yêu cầu cấu tạo. Chỉ phương pháp tính khi lực cắt có giá trị lớn.
6. Ý nghĩa , chức năng của các cốt thép trong vai cột
Vai cột được phương pháp tính theo trường hợp công xôn ngắn, cốt thép trong vai cột gồm hai loại:
- Cốt thép dọc để chịu Mô Men uốn M = 1,25Qv.av
- Cốt thép ngang để chịu lực cắt gồm cốt đai ngang và cốt đai xiên. Cốt đai ngnag còn có tác dụng cố định
cốt thép dọc khi đổ bê tông.
- Cốt thép lưới có nhiệm vụ gia cố chống lại ưs nén cục bộ tác dụng lên vai cột.
7. Dựa vào nhận xét nào để xác định sơ đồ tính khi xác định nội lực. Với tải trọng đứng - lực hãm ngang
thì sao ? Mà với tải trọng gió thì sao ?, Tại sao đv xác định nội lực do tải trọng đứng , lực hãm ngang lại
dùng pp lực ? Dùng phương pháp chuyển vị có được ko ? Bảng tính trong KHUNG giống hay khác với
bảng tính trong sách kết cấu mà tôi từng học ? Nếu khác thì vì sao ?
Nhà công nghiệp một tầng có hệ mái cứng (panel mái, dầm, dàn mái bằng BTCT), khi tính coi xà ngang
có độ cứng bằng vô cùng (vì không có biến dạng dọc trục và biến dạng góc xoay), như vậy thì chuyển
dịch ngang của các đầu cột ở cùng một cao trình sẽ như nhau. Xtôi liên kết giữa cột với xà ngang là khớp,
liên kết cột với móng là ngàm cứng, bỏ qua chuyển vị xoay của móng trong nền đất.
Nhà công nghiệp ta thiết kế có 3 nhịp, do đó khi tính với tải trọng đứng và lực hãm ngang của cầu trục
cho phép bỏ qua chuyển vị ngang đầu cột. Do đó với các loại tải trọng trên việc tính khung có thể đưa về
các cột riêng rẽ có một đầu ngàm và một đầu khớp. Đây là kết cấu siêu tĩnh bậc 1, phản lực trong liên kết
ngang có thể xác định theo phương pháp lực, hoặc dùng các bảng lập sẵn để phương pháp tính. Dùng
Câu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II - Trang 2
Câu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II - Người đăng: Matapat T. Trien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II 9 10 20