Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi và đáp án môn kỹ thuật thi công

Được đăng lên bởi phtinh-mtu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 8 lần
các bạn tham khảo:
C1:độ vòng of VK dầm có độ lớn hơn 4m
C2:loại VK nào vừa làm chức năng vừa làm 1 phần kết cấu công trình -> ván khuôn BTCT
C3:thanh chống xiên của hệ VK cột làm nhiệm vụ gì? -> điều chỉnh độ thẳng đứng, gió...
C4:mục đích chống dính của bề mặt VK: -> dễ tháo dở, tang chat lượng.
c5:để tháo dở VK đà giáo dầm nhịp 4m thì cường độ tối thiểu là bao nhiu? -> 30% R=28 ngày.
c6:điều kiện tháo VK và thanh chống của dầm conson khi cuuong72 độ bê tong đạt: ->100%
cường độ.
c7:trình tự tháo dở VK: tháo trên->dưới, ngoài->trong, chịu lực yếu->chiệu lực chính.
c8:tải trọng tác dung vào VK đà giáo:tải trọng phương đứng, phương ngang.
c9:tải trọng gây áp lực ngang tác dung lên thành VK dầm: bê tong khi đổ, duồi rung.
c10:yêu cầu VK khi đầm bang p.pháp chấn động ngoài: vững chắc...
c11:mục đích tưới ẩm, tưới nước trên ván khuôn gổ: ko hút nước xi măng, vệ sinh.
c12:phân loại theo cốt thép hình dạng gồm những loại nào? -> thép trơn, thép gân
c13:chiều dày độ dãn dài of thanh thép khi uốn cong 180 độ: 1,5d
c14:tại mặt cắt ngang của tiết diện lượng cốt thép ko dc nối quá: 25% diện tích cốt thép vùng
kéo và ko quá 50% diện tích cốt thép của mặt cắt đó.
c15:vị trí nối thép trong dầm BTCT: moment nhỏ
c16:chiều dài nối thép có gờ cáng nóng đối với dầm chịu kéo = p.pháp buộc: 40d
c17:câu phát biểu nào dưới đây ko thuộc công tác kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tong: kiểm
tra lại quá trình gia công và lấp dung cốt thép.
c18:nguyên tác đổ bê tong từ xa tới gần đảm bảo điều gì? nguyên tắc vận chuyển.
c19:nhữngcoông tác cầntr ánh trong quá trình đổ bê tong: dung xẻn hất bê tong ra xa.
c20:chiều cao rơi hợp lý của bê tong là bao nhiêu? < hoac = 1,5m.
c21:khi đổ bê tong khối lớn, câu phát biểu nào sau đây đúng? đổ bê tong tùng lớp phụ thuộc vào
dầm.
c22:trình tự đổ vật lieu bê tong vào máy trộn: nước->đá->cát-xi măng.
c23:thời gian đổ, vận chuyển và đầm bê tong là bao nhiu? ko quá 2h.
c24:thời gian đổ bê tong bao lâu thì phải xử lý mạch ngừng: lớn hơn 2h.
c25:mạch ngừng ở dầm phụ: l/3
c26: mạch ngừng ở dầm chính: l/4
c27:thời gian đầm dùi ở 1 vị trí: 20-40s
c28:bước di chuyển của dầm dùi: ( giáo trinh).
c29:trong quá trình đổ bê tong cần kiểm tra: VK, dà, giáo, cốt thép, t.gian vận chuyển bê tong.
c30:thời gian tối thiểu bảo dưỡng, sử dung be tong pooclang: tưới 7 ngày đầu, 2 lần / ngày, các
ngày còn lại bão dưỡng độ ẩm.
c31:vẽ cấu tạo VK xê nô, VK cột.
c32:các nẹp ngang theo bề rộng của VK gổ có tiết diện?
c33:tiềm câu trả lời đúng cho VK cột? dung cho cột đổ tại c...
các bạn tham khảo:
C1:độ vòng of VK dầm có độ lớn hơn 4m
C2:loại VK nào vừa làm chức năng vừa làm 1 phần kết cấu công trình -> ván khuôn BTCT
C3:thanh chống xiên của hệ VK cột làm nhiệm vụ gì? -> điều chỉnh độ thẳng đứng, gió...
C4:mục đích chống dính của bề mặt VK: -> dễ tháo dở, tang chat lượng.
c5:để tháo dở VK đà giáo dầm nhịp 4m thì cường độ tối thiểu là bao nhiu? -> 30% R=28 ngày.
c6:điều kiện tháo VK và thanh chống của dầm conson khi cuuong72 độ bê tong đạt: ->100%
cường độ.
c7:trình tự tháo dở VK: tháo trên->dưới, ngoài->trong, chịu lực yếu->chiệu lực chính.
c8:tải trọng tác dung vào VK đà giáo:tải trọng phương đứng, phương ngang.
c9:tải trọng gây áp lực ngang tác dung lên thành VK dầm: bê tong khi đổ, duồi rung.
c10:yêu cầu VK khi đầm bang p.pháp chấn động ngoài: vững chắc...
c11:mục đích tưới ẩm, tưới nước trên ván khuôn gổ: ko hút nước xi măng, vệ sinh.
c12:phân loại theo cốt thép hình dạng gồm những loại nào? -> thép trơn, thép gân
c13:chiều dày độ dãn dài of thanh thép khi uốn cong 180 độ: 1,5d
c14:tại mặt cắt ngang của tiết diện lượng cốt thép ko dc nối quá: 25% diện tích cốt thép vùng
kéo và ko quá 50% diện tích cốt thép của mặt cắt đó.
c15:vị trí nối thép trong dầm BTCT: moment nhỏ
c16:chiều dài nối thép có gờ cáng nóng đối với dầm chịu kéo = p.pháp buộc: 40d
c17:câu phát biểu nào dưới đây ko thuộc công tác kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tong: kiểm
tra lại quá trình gia công và lấp dung cốt thép.
c18:nguyên tác đổ bê tong từ xa tới gần đảm bảo điều gì? nguyên tắc vận chuyển.
c19:nhữngcoông tác cầntr ánh trong quá trình đổ bê tong: dung xẻn hất bê tong ra xa.
c20:chiều cao rơi hợp lý của bê tong là bao nhiêu? < hoac = 1,5m.
c21:khi đổ bê tong khối lớn, câu phát biểu nào sau đây đúng? đổ bê tong tùng lớp phụ thuộc vào
dầm.
c22:trình tự đổ vật lieu bê tong vào máy trộn: nước->đá->cát-xi măng.
c23:thời gian đổ, vận chuyển và đầm bê tong là bao nhiu? ko quá 2h.
c24:thời gian đổ bê tong bao lâu thì phải xử lý mạch ngừng: lớn hơn 2h.
c25:mạch ngừng ở dầm phụ: l/3
c26: mạch ngừng ở dầm chính: l/4
c27:thời gian đầm dùi ở 1 vị trí: 20-40s
c28:bước di chuyển của dầm dùi: ( giáo trinh).
c29:trong quá trình đổ bê tong cần kiểm tra: VK, dà, giáo, cốt thép, t.gian vận chuyển bê tong.
c30:thời gian tối thiểu bảo dưỡng, sử dung be tong pooclang: tưới 7 ngày đầu, 2 lần / ngày, các
ngày còn lại bão dưỡng độ ẩm.
c31:vẽ cấu tạo VK xê nô, VK cột.
c32:các nẹp ngang theo bề rộng của VK gổ có tiết diện?
c33:tiềm câu trả lời đúng cho VK cột? dung cho cột đổ tại chổ, tiết diện vừa và nhỏ.
c34:chọn phương án lắp đặt cốt thép hợp lý cho mog bang giao thoa thi cong = p.pháp thủ
công, đáy hố đào, vận chuyển xuống móng lắp.
c35:chọn phương án lấp đặt hợp lý cho cột 600x800 nhà cao tang khi tc = cơ giới? gia công-
>khung thép rồi cẩu lên lấp dựng
c36:nguyên nhân làm giảm chat lượng bê tong khi vận chuyển: tất cả đúng
c37:đổ bê tong kết cấu sàn sườn khi cần phải chừa mặt ngừng nên chon phương án nào là hợp
lý nhất? song song dầm phụ
câu hỏi và đáp án môn kỹ thuật thi công - Người đăng: phtinh-mtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi và đáp án môn kỹ thuật thi công 9 10 449