Ktl-icon-tai-lieu

Cấu kiện điện tử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 230 trang   |   Lượt xem: 6410 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

Biên soạn :

THS. TRẦN THỊ CẦM

CÊu kiÖn ®iÖn tö

LỜI NÓI ĐẦU
Tập giáo trình "Cấu kiện điện tử " được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho
các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, đồng thời giáo trình cũng có thể được sử
dụng cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, và làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư
chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.
Giáo trình được viết theo chương trình đề cương môn học "Cấu kiện điện tử và quang điện
tử" của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Nội dung của giáo trình được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống các kiến thức cơ bản
và hiện đại về vật liệu và các cấu kiện điện tử - quang điện tử đang sử dụng trong ngành kỹ thuật
điện tử và kỹ thuật viễn thông.
Giáo trình "Cấu kiện điện tử" gồm 8 chương.
+ Chương 1 Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử và vật liệu điện tử. Trong chương này đã
đưa rađịnh nghĩa và các cách phân loại của cấu kiện điện tử, các đặc tính và các tham số kỹ thuật
của các loại vật liệu sử dụng trong kỹ thuật điện tử - viễn thông như chất cách điện, chất dẫn điện,
chất bán dẫn và vật liệu từ.
+ Chương 2 trình bày về các cấu kiện điện tử thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn dây và
biến áp, cùng các đặc tính và tham số cơ bản của các cấu kiện này, cách nhận biết và cách đọc các
tham số của các linh kiện thực tế.
+ Chương 3 trình bày về điốt bán dẫn. Trong chương này, giáo trình đã nêu lên tính chất
vật lý đặc biệt của lớp tiếp xúc P - N, đồng thời trình bày chi tiết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động
cũng như các đặc tuyến, tham số kỹ thuật của điốt bán dẫn. Ngoài ra, trong chương 3 còn trình bày
về các chế độ làm việc của đi ốt bán dẫn và giới thiệu một số loại đi ốt thông dụng và đặc biệt.
+ Chương 4 trình bày về cấu tạo và nguyờn lý hoạt động của tranzito lưỡng cực (BJT).
Đồng thời, trong chương này cũng trình bày cụ thể về ba cách mắc cơ bản của tranzito trong các
sơ đồ mạch khuếch đại, các đặc tính và đặc điểm của từng cách mắc. Đồng thời ở chương 4 cũng
trình bày về các cách phân cực và các mạch tương đương của tranzito.
+ Chương 5 giới thiệu chung về tranzito hiệu ứng trường (FET) và phân loại tranzito
trường. Trong chương trình bày cụ thể về cấu tạo và nguyện lý hoạt động cũng như các cách phân
cực cho tranzito trường loại JFET và MOSFET.
+ Chương 6 giới thiệu về cấ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
CU KIN ĐIN T
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Cấu kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu kiện điện tử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
230 Vietnamese
Cấu kiện điện tử 9 10 549