Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo kiến trúc

Được đăng lên bởi kts-dauden
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG

Chương 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG
3


Nền móng là tầng đất dưới đáy móng gánh
chịu toàn bộ tải trọng công trình



Móng là kết cấu chịu lực truyền toàn bộ tải
trọng xuống của công trình xuống nền móng

2.1. Nền móng


Thăm dò, khảo sát, phân tích địa chất  đặc
điểm nền móng



Nguyên tắc: ứng suất đáy móng (σđm) ≥ cường
độ chịu nén nền móng (Rnđ)



2 loại: nền móng tự nhiên - nền móng gia cố
(nhân tạo)
2.1.1. Nền thiên nhiên



Là nền móng mà bản thân nó có đủ khả năng
chịu lực cho công trình



Yêu cầu: đồng nhất, đủ khả năng chịu lực,
không bị ảnh hưởng nước ngầm, không có các
hiện tượng phá hoại (trượt, sụt lở, nứt nẻ…)

Chương 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG
4

2.1. Nền móng
2.1.2. Nền gia cố (nhân tạo)


Là nền móng mà khả năng chịu tải yếu, không đủ tính ổn định và tính kiên cố, phải
qua gia cố mới đủ sức chịu tải công trình



Làm chặt đất yếu
- Làm chặt trên mặt: đầm (hơi, vật nặng, lu…)
- Làm chặt đất dưới sâu: đóng cọc (cát, đất, gỗ, tre, BTCT, thép…) làm chặt đất



Gia cường đất yếu
- Nung nóng đất: bơm khí nóng  giảm lỗ rỗng
- Xi măng hóa đất: phụt vữa XM vào đất  áp dụng cho loại đất cuội, đất cát
- Silicát hóa: phụt dung dịch gốc silicát vào đất  áp dụng cho đất cát, á cát, hoàng
thổ
- Bitum hóa: bơm bitum nóng vào đất



Thay đất
- Lấy đi lớp đất yếu, thay thế cát tưới nước đầm kỹ  áp dụng cho các nhà ít tầng

Chương 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG
5

2.2. Móng
2.2.1. Các bộ phận của móng


Cổ móng (tường móng): bộ phận
trung gian truyền tải trọng từ
tường xuống gối móng



Thân móng (gối móng): bộ phận
chịu lực chính của móng



Đệm móng (đế móng): làm sạch
và tạo mặt phẳng cho đáy móng
2.2.2. Các yêu cầu



Kiên cố: kích thước phù hợp, vật
liệu đảm bảo



Ổn định: lún đều, không trượt,
gãy nứt



Bền lâu: chóng lại sự phá hoại,
xâm thực



Kinh tế: giảm giá thành công trình

Chương 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG
6

2.2. Móng
2.2.3. Phân loại móng
a. Theo vật liệu


Móng cứng: móng làm
bằng vật liệu chịu lực nén
đơn thuần (gạch, đá, bê
thông…)



Móng cứng: móng làm
bằng vật liệu chịu uốn tốt
(kéo và nén) (BTCT…)
b. Theo hình thức chịu
lực



Móng chịu tải đúng tâm:
hướng truyền lực đi qua
trọng tâm đáy móng



Móng chịu tải lệch tâm:
hướng truyền lực không đi
qua trọng tâm đáy móng

Chương 2

NỀN MÓNG VÀ MÓNG
7

2.2. Móng
2.2.3. Phân loại móng
c. The...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KIẾN TRÚC KHOA KIẾN TRÚC -- QUY HOẠCHQUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNGBỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
CẤUCẤU TẠOTẠO KIẾNKIẾN TRÚCTRÚC
NHÀNHÀ DÂNDÂN DỤNGDỤNG VÀVÀ CÔNGCÔNG NGHIỆPNGHIỆP
Cấu tạo kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo kiến trúc - Người đăng: kts-dauden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cấu tạo kiến trúc 9 10 414