Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TẠO MÁY KINH VĨ QUANG CƠ FET 500

Được đăng lên bởi nguyet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TẠO MÁY KINH VĨ QUANG CƠ
FET 500

Cách Đọc góc
400 gon

360 °

V 74,56
H 375,05

V 0° 26´
H 125° 05.5´

Diễn giải các chi tiết trên máy
1. Khóa bàn độ đứng
2. Ống nhắm sơ bộ
3. Kính vật
4. Ốc điều quang
5. Bọt thủy dài
6. Ốc điều chỉnh bọt thủy (dành cho kĩ thuật viên người dùng ko nên tự chỉnh)
7. Khóa bàn độ ngang
9. Điều chỉnh bàn độ ngang về góc ưng ý (nhấn vào và xoay)
10. Kính dọi tâm
11. Đế máy
12. Bộ ốc cân máy
13. Nơi gắn la bàn
14. Gương lấy sáng
15. Nơi đọc góc
16. Thị kính
17. Ốc tinh chỉnh bàn độ đứng
18. Ốc tinh chỉnh bàn độ ngang
19. Khóa đế máy
20. Bọt thủy tròn

Thông số
Độ phóng đại:
20 x
Đường kính vật kính:
30 mm
Khoảng cách nhìn ngắn nhất: 1,2 m
Góc:
360°
5´
Số đọc nhỏ nhất:
0,5´
Độ ước lượng:

Bọt thủy dài:
Bọt thủy tròn:
Dảy nhiệt độ sử dụng:
Kích thước:
Trọng lượng:

45“
20“
-40° - +50° C
140 x 130 x 230 mm
2,3 kg

...
C
U
T
O
M
ÁY
KINH V
Ĩ
Ơ
FET 500
Cách Đọc góc
400 gon
V 74,56
H 375,05
360 °
V 0° 26´
H 125° 05.5´
CẤU TẠO MÁY KINH VĨ QUANG CƠ FET 500 - Trang 2
CẤU TẠO MÁY KINH VĨ QUANG CƠ FET 500 - Người đăng: nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CẤU TẠO MÁY KINH VĨ QUANG CƠ FET 500 9 10 485