Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng

Được đăng lên bởi Minh Nguyen
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng
25/11/2012 13:28 | 1,120 lượt xem
Bài viếtsưu tầm của RedHacker!
Máy đo VOM (đo được Volt - Ohm - Milliampere) là một dụng cụ bất khả ly thân của người thợ điện tử, qua máy đo đa
năng này, chúng ta biết được cường độ dòng điện chảy vào - chảy ra trên các chân của các linh kiện, biết được mức
áp cao thấp trên các đường mạch. Tuy nhiên, để có thể khai thác hết công năng của loại máy đo này, chúng ta phải hiểu
thật tường tận cấu tạo mạch điện bên trong của nó. Qua bài viết này, mong rằng Bạn sẽ nhận thấy được vai trò rất quan
trọng của loại máy đo thông dụng này.
Chỉ với một máy đo VOM thôi cũng đủ cho Bạn “thám hiểm vào chỗ sâu nhất của các mạch điện”.
Bạn xem hình.

Trong bài này, chúng tôi tập trung nói về chức năng đo Ohm của máy đo VOM SUNWA (YX960TR hay YX-360).

Bạn xem sơ đồ mạch điện:

Khi Bạn dùng VOM ở chức năng Ohm kế, lúc đó Bạn sẽ sử dụng dòng điện tử của nguồn pin 3V gắn trong máy đo để bơm
dòng điện cho qua các vật đo mà Bạn đang đặt trên hai dây đo. Sơ đồ mạch điện cho thấy dòng điện tử chảy ra trên dây đo
màu đỏ, và chảy vào ở dây đo màu đen và rồi sẽ chảy qua điện trở thang đo (RTD), ở đây người ta đặt một volt kế có mức
đo áp tối đa 3V để đo mức áp xuất hiện trên điện trở RTD, và tùy theo góc lệch của kim trên bảng chia vạch Ohm, Bạn tính
ra trị số điện trở của vật được đo. Mỗi khi Bạn thay đổi thang đo thì trong mạch điện sẽ cho thay đổi trị số của điện trở
thang đo RTH. Chúng ta thấy (Bạn xem hình).

- Ở thang đo Rx1:
Điện trở thang đo RTH=20 Ohm
- Ở thang đo Rx10: Điện trở thang đo RTH= 200 Ohm.
- Ở thang đo Rx100 Điện trở thang đo RTH=2K Ohm.
- Ở thang đo Rx1K. Điện trở thang đo RTH=20K Ohm.
Khi đo Ohm Bạn có thể đọc kết quả trên 3 vạch chia có trên mặt máy đo:
- Vạch chia LV: Trên vạch chia này, Bạn biết được mức áp giảm trên vật đo đặt trên 2 dây đo.
- Vạch chia LI: Trên vạch chia này, Bạn biết được mức dòng chảy qua vật đo.
- Vạch chia Ohm: Trên vạch chia này, Bạn xác định được sức cản dòng của vật đo.

Bạn thấy, ở thang đo Rx1, nếu Bạn chạm hai dây đo lại, dòng điện chảy trong mạch sẽ lớn nhất và bằng 150mA (con số này
có ghi trên thang đo Rx1).

Bạn thấy, ở thang đo Rx10, nếu Bạn chạm hai dây đo lại, dòng điện chảy trong mạch sẽ lớn nhất và bằng 15mA (con số này
có ghi trên thang đo Rx10).

Bạn thấy, ở thang đo Rx100, nếu Bạn chạm hai dây đo lại, dòng điện chảy trong mạch sẽ lớn nhất và bằng 1.5mA (con số
này có ghi trên thang đo Rx100).

Bạn thấy, ở thang đo Rx1K, nếu Bạn chạm hai...
Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng
25/11/2012 13:28 | 1,120 lượt xem
Bài viếtsưu tầm của RedHacker!
Máy đo VOM (đo được Volt - Ohm - Milliampere) là một dụng cụ bất khả ly thân của người thợ điện tử, qua máy đo đa
năng này, chúng ta biết được cường độ dòng điện chảy vào - chảy ra trên các chân của các linh kiện, biết được mức
áp cao thấp trên các đường mạch. Tuy nhiên, để có thể khai thác hết công năng của loại máy đo này, chúng ta phải hiểu
thật tường tận cấu tạo mạch điện bên trong của nó. Qua bài viết này, mong rằng Bạn sẽ nhận thấy được vai trò rất quan
trọng của loại máy đo thông dụng này.
Chỉ với một máy đo VOM thôi cũng đủ cho Bạn “thám hiểm vào chỗ sâu nhất của các mạch điện”.
Bạn xem hình.
Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng - Người đăng: Minh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng 9 10 163