Ktl-icon-tai-lieu

Cầu trục

Được đăng lên bởi Trương Minh Tuấn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THIẾT BỊ NÂNG
1.


Mục đích:
Đề ra những qui định cần thiết nhằm đảm bảo duy trì sự làm việc bình thường cũng như các biện
pháp an toàn cho người và thiết bị theo quy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng TCVN4244-86.

2.


Phạm vi áp dụng:
áp dụng cho thợ vận hành và các đơn vị hiện đang sử dụng cầu trục điện có ca bin điều khiển của
Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công.

3.

a.
b.
c.
d.
e.

Các tài liệu liên quan
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004
Sổ tay chất lượng và môi trường: SCL&MT
QC-09
Qui phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng TCVN4244-86

4.

Nội dung:
Phần I. Hướng dẫn an toàn vận hành
Các thiết bị nâng hạ

A. Những khái niệm cơ bản
I.

Thiết bị nâng:

Thiết bị nâng là một tổ hợp máy và các bộ phận kết cấu kim loại chịu lực trong khi làm việc, để di
chuyển hoặc nâng hạ các vật nặng. Đặc điểm làm việc của các cơ cấu thiết bị nâng hạ là ngắn hạn, lặp
đi lặp lại và có thời gian dừng. Chuyển độngchính của máy là nâng hạ vật theo phương thẳng đứng,
ngoài ra còn có một số chuyển động khác để dịch chuyển vật trong mặt phẳng ngang như chuyển động
quay quanh trục máy, di chuyển máy, chuyển động lắc quanh trục ngang (nâng hạ cần). Bằng sự phối
hợp các chuyển động máy có thể dịch chuyển vật đến bất cứ vị trí nào trong không gian làm việc của
nó.
Những thiết bị nâng thuộc đối tượng thực hiện tiêu chuẩn TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an
toàn thiết bị nâng” bao gồm:
 Máy trục
 Pa lăng điện
 Tời điện
 Pa lăng, tời thủ công
 Máy nâng
1.

Máy trục:
Máy trục là những thiết bị nâng hoạt động theo chu kỳ dùng để nâng, chuyển tải (được giữ bằng
móc hoặc các bộ phận mang tải khác) trong không gian.
Theo cấu tạo máy trục được chia thành 3 kiểu:
 Máy trục kiểu cầu
 Máy trục kiểu cần
 Máy trục kiểu đường cáp
1.1.Máy trục kiểu cần:

Máy trục kiểu cần là máy trục có bộ phận mang tải treo ở cần hoặc ở xe con di chuyển theo cần.
Máy trục kiểu cần tuỳ thuộc vào cấu tạo và hệ di chuyển được phân thành:
 Cần trục ô tô
 Cần trục bánh lốp
 Cần trục bánh xích
 Cần trục tháp
 Cần trục chân đế
 Cần trục cột buồm
 Cần trục công xôn
Cần trục ô tô là máy trục kiểu cần có cần liên kết trên bệ quay đặt trực tiếp trên khung ô tô.
Cần trục bánh lốp là máy trục kiểu cần có cần liên kết trên bệ quay đặt trực tiếp trên khung bánh
lốp chuyên dùng.
Cần trục bánh xích là máy trục kiểu cần di chuyển bằng bánh xích.
Cần trục tháp là máy trục kiểu cần có cần liên kết ở phần trên của tháp
Cần trục chân đế là máy trục kiểu cần có cần liên kết với bộ quay đặt tr...
THIẾT BỊ NÂNG
1. Mục đích:
Đề ra những qui định cần thiết nhằm đảm bảo duy trì sự làm việc bình thường cũng như các biện
pháp an toàn cho người và thiết bị theo quy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng TCVN4244-86.
2. Phạm vi áp dụng:
áp dụng cho thợ vận hành và các đơn vị hiện đang sdụng cầu trục điệnca bin điều khiển của
Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công.
3. Các tài liệu liên quan
a. Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
b. Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004
c. Sổ tay chất lượng và môi trường: SCL&MT
d. QC-09
e. Qui phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng TCVN4244-86
4. Nội dung:
Phần I. Hướng dẫn an toàn vận hành
Các thiết bị nâng hạ
A. Những khái niệm cơ bản
I. Thiết bị nâng:
Thiết bị nâng là một tổ hợp máy và các bộ phận kết cấu kim loại chịu lực trong khi làm việc, để di
chuyển hoặc nâng hạ các vật nặng. Đặc điểm làm việc của các cơ cấu thiết bị nâng hạ là ngắn hạn, lặp
đi lặp lại thời gian dừng. Chuyển độngchính của máy nâng hạ vật theo phương thẳng đứng,
ngoài ra còn có một số chuyển động khác để dịch chuyển vật trong mặt phẳng ngang như chuyển động
quay quanh trục máy, di chuyển máy, chuyển động lắc quanh trục ngang (nâng hạ cần). Bằng sự phối
hợp các chuyển động máy có thể dịch chuyển vật đến bất cứ vị trí nào trong không gian làm việc của
nó.
Những thiết bị nâng thuộc đối tượng thực hiện tiêu chuẩn TCVN 4244-86
Quy phạm kỹ thuật an
toàn thiết bị nâng
bao gồm:
Máy trục
Pa lăng điện
Tời điện
Pa lăng, tời thủ công
Máy nâng
1. Máy trục:
Máy trục những thiết bị nâng hoạt động theo chu kỳ dùng đng, chuyển tải ược giữ bằng
móc hoặc các bộ phận mang tải khác) trong không gian.
Theo cấu tạo máy trục được chia thành 3 kiểu:
Máy trục kiểu cầu
Máy trục kiểu cần
Máy trục kiểu đường cáp
1.1.Máy trục kiểu cần:
Cầu trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cầu trục - Người đăng: Trương Minh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Cầu trục 9 10 844