Ktl-icon-tai-lieu

CẦU TRỤC OVERHEAD CRANE

Được đăng lên bởi phuvinh11xd4
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẦU TRỤC
OVERHEAD CRANE

KIỂU 1 XE CON/ 1 MÓC NÂNG HẠ
Type single trolley/ single hook

C¤NG TY Cæ PHÇN MÆT TRêI VIÖT

.1.

CATALOGUE 2012



CẦU TRỤC
OVERHEAD CRANE

KIỂU 1 XE CON/ 2 MÓC NÂNG HẠ
Type single trolley/ double hook

C¤NG TY Cæ PHÇN MÆT TRêI VIÖT

.2.

CATALOGUE 2012



CẦU TRỤC
OVERHEAD CRANE

KIỂU 2 XE CON
Type double trolley

C¤NG TY Cæ PHÇN MÆT TRêI VIÖT

.3.

CATALOGUE 2012

CẦU TRỤC
OVERHEAD CRANECẦU TRỤC/ OVERHEAD CRANE
Cầu trục là thiết bị nâng hạ phù hợp với lắp đặt trong các nhà xưởng công nghiệp; tải trọng nâng hạ cầu trục
dầm đôi có thể lên đến 400 tấn, khẩu độ 20m.
Các thông số theo tiêu chuẩn thiết kế sản phẩm và có thể thay đổi phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
Double girder overhead crane is the lifting equipment that suits to install to the factory and workshop; hoisting
load up to 400 ton, span 20m.
The standard specification and can change to suit customer’s requirement.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION
Khẩu độ/ Span (m); Tải trọng/ Load (tấn/ton); Tốc độ/ Speed (m/ph);
Móc chính/ Main hook; Móc phụ/ Auxiliary hook;
Di chuyển xe con/ Moving speed of trolley; Di chuyển cầu trục/ Moving speed of overhead crane.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATION
Tải trọng
Load
(T)

Khẩu độ
Span
(m)

Tải trọng/ Load (tấn/ton)
Móc chính
Main hook

Móc phụ
Aux. hook

Tốc độ/ Speed (m/min.)
Móc chính
Main hook

Móc phụ
Aux. hook

Xe con
Trolley

Cầu trục
Crane

1. LOẠI 1 XE CON, 1 MÓC NÂNG HẠ/ Type single trolley, single hook
10→30

»30

10→30

0-10

0-30

0-80

30→80

»20

30→80

0-6

0-20

0-50

80→120

»15

80→120

0-6

0-20

0-30

2. LOẠI 2 XE CON/ Type double trolley
5+5→15+15

»30

5+5→15+15

0-10

0-30

0-80

15+15→40+40

»20

15+15→40+40

0-6

0-20

0-50

40+40→60+60

»15

40+40→60+60

0-6

0-20

0-30

3. LOẠI 1 XE CON, 2 MÓC NÂNG HẠ/ Type single trolley/ double hook
30/10

»30

30

10

0-6

0-8

0-20

0-80

50/10

»30

50

10

0-6

0-8

0-20

0-30

100/20

»20

100

20

0-4

0-8

0-20

0-30

120/20

»18

120

20

0-4

0-8

0-20

0-30

180/20

»18

180

20

0-3

0-8

0-15

0-20

250/20

»30

250

20

0-2

0-8

0-15

0-20

270/60

»20

275

60

0-1

0-6

0-15

0-20

320/60

»20

320

60

0-1

0-6

0-15

0-20

.4.

CATALOGUE 2012

...
.1.
CATALOGUE 2012
H t t p : / / w w w . v i e t s u n j s c . c o m . v n
CẦU TRỤC
OVERHEAD CRANE
KIỂU 1 XE CON/ 1 MÓC NÂNG HẠ
Type single trolley/ single hook
C¤NG TY Cæ PHÇN MÆT TRêI VIÖT
CẦU TRỤC OVERHEAD CRANE - Trang 2
CẦU TRỤC OVERHEAD CRANE - Người đăng: phuvinh11xd4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CẦU TRỤC OVERHEAD CRANE 9 10 834