Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI

Được đăng lên bởi 123456lcbx
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI
XUNG ÁP MỘT CHIỀU

3.1 Cấu trúc và phân loại các bộ biến đổi xung áp
3.1.1. Khái quát
Để đóng cắt điện áp nguồn người ta thường dùng các khoá điện tử công suất vì chúng có đặc
tính tương ứng với khoá lý tưởng, tức là khi khoá dẫn điện (đóng) điện trở của nó không đáng kể; còn khi
khoá bị ngắt (mở ra) điện trở của nó vô cùng lớn (điện áp trên tải mạng sẽ bằng không)
Nguyên lý cơ bản của bộ biến đổi xung áp một chiều được mô tả trên hình 3.1

Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý a) và đồ thị b) của bộ biến đổi xung áp
Trong khoảng thời gian 0 ÷ t 1, khoá K đóng lại, điện áp trên tải U R sẽ sẽ có giá trị bằng điện áp
nguồn (UR = E); còn trong khoảng t1 ÷ T, khoá K mở ra và UR = 0.
Như vậy giá trị trung bình của điện áp trên tải sẽ là:

(3.1)
- Thời gian khoá K đóng
- Hệ số điều chỉnh
T- Chu kỳ đóng cắt khoá K
Biểu thức (3.1) cho thấy, để thay đổi điện áp trên tải có hai cách:
1. Thay đổi thời gian đóng khoá K, khi giữ chu kỳ đóng cắt không đổi (phương pháp điều chế độ
rung)

2. Thay đổi tần số đóng cắt (f = 1/T) và giữ thời gian đóng khoá K không đổi (

= const)

Như vậy bộ biến đổi xung áp có khả năng điều chỉnh và ổn định điện áp ra trên phụ tải.
Nó có những ưu điểm cơ bản sau:
Hiệu suất cao vì tổn hao công suất trong bộ biến đổi không đáng kể so với các bộ biến đổi liên
tục
Độ chính xác cao cũng như ít chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, vì yếu tố điều chỉnh là
thời gian đóng khoá K mà không phải giá trị điện trở của các phần tử điều chỉnh thường gặp
trong các bộ điều chỉnh liên tục
Chất lượng điện áp tốt hơn so với các bộ biến đổi liên tục
Kích thước gọn nhẹ
Nhược điểm cơ bản của các bộ biến đổi xung áp là:
Cần có bộ lọc đầu ra, do đó làm tăng quán tính của bộ biến đổi khi làm việc trong hệ thống kín
Tần số đóng cắt lớn sẽ tạo ta nhiễu cho nguồn cũng như các thiết bị điều khiển
Tuy nhiên bộ biến đổi xung áp vẫn được ứng dụng rộng rãi, nhất là khi các yếu tố về độ tin cậy,
dễ điều chỉnh, độ ổn định cũng như kích thước là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu.
Đối với các bộ biến đổi công suất trung bình (hàng chục kW) và nhỏ (vài kW), người ta thường
dùng các khoá điện tử là các bóng bán dẫn lưỡng cực IGBT. Trong trường hợp công suất lớn (vài trăm
kW trở lên) người ta sử dụng GTO hoặc tiristo.
3.1.2. Khoá bằng Tiristo
Như đã nêu trên, việc sử dụng van điều khiển hoàn toàn là hợp lý, nhất là đối với bộ biến đổi
xung áp một chiều. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta vẫn sử dụng vì nó là van có công suất
lớn nhất hiện nay...
CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI
XUNG ÁP MỘT CHIỀU
3.1 Cấu trúc và phân loại các bộ biến đổi xung áp
3.1.1. Khái quát
Để đóng cắt điện áp nguồn người ta thường dùng các khoá điện tử công suất chúng đặc
tính tương ứng với khoá lý tưởng, tức là khi khoá dẫn điện (đóng) điện trở của nó không đáng kể; còn khi
khoá bị ngắt (mở ra) điện trở của nó vô cùng lớn (điện áp trên tải mạng sẽ bằng không)
Nguyên lý cơ bản của bộ biến đổi xung áp một chiều được mô tả trên hình 3.1
Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý a) và đồ thị b) của bộ biến đổi xung áp
Trong khoảng thời gian 0 ÷ t
1
, khoá K đóng lại, điện áp trên tải U
R
sẽ sẽ giá trị bằng điện áp
nguồn (U
R
= E); còn trong khoảng t
1
÷ T, khoá K mở ra và U
R
= 0.
Như vậy giá trị trung bình của điện áp trên tải sẽ là:
(3.1)
- Thời gian khoá K đóng
- Hệ số điều chỉnh
T- Chu kỳ đóng cắt khoá K
Biểu thức (3.1) cho thấy, để thay đổi điện áp trên tải có hai cách:
1. Thay đổi thời gian đóng khoá K, khi giữ chu k đóng cắt không đổi (phương pháp điều chế độ
rung)
2. Thay đổi tần số đóng cắt (f = 1/T) và giữ thời gian đóng khoá K không đổi ( = const)
CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI - Người đăng: 123456lcbx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỘ BIẾN ĐỔI 9 10 720