Ktl-icon-tai-lieu

Ccisco TMS

Được đăng lên bởi bberry1843
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cisco TelePresence
Management Suite
Product Support Reference Guide
Version 13 – Rev 01

D14990
Sept 2012

Introducing Cisco TMS interoperability

Contents
Introducing Cisco TMS interoperability ................................................................................... 4
Management Models ..................................................................................................................................... 4
About the Product Sections ........................................................................................................................... 4

Endpoint Products .................................................................................................................... 6
Cisco TelePresence System Endpoints running TC Software ...................................................................... 6
Cisco IP Video Phone E20 ............................................................................................................................ 8
TANDBERG T150 MXP............................................................................................................................... 10
Cisco TelePresence System MXP Series ................................................................................................... 12
Polycom HDX Series Systems .................................................................................................................... 15
Cisco TelePresence Systems (CTS Systems) ............................................................................................ 18
Cisco TelePresence T3 (and TANDBERG TelePresence T1) .................................................................... 18
Cisco SCCP Endpoints ................................................................................................................................ 18
TANDBERG Classic Endpoints ................................................................................................................... 19
Polycom VSX Series ................................................................................................................................... 19
Polycom Viewstation Series ........................................................................................................................ 19
Polycom FX Series ...................................................................................................................................... 20
Polycom iPower Endpoints .............
Cisco TelePresence
Management Suite
Product Support Reference Guide
Version 13 Rev 01
D14990
Sept 2012
Ccisco TMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ccisco TMS - Người đăng: bberry1843
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Ccisco TMS 9 10 580