Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán hệ thống đánh lửa

Được đăng lên bởi dodo654321
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chẩn đoán trạng thái đánh lửa

Chẩn đoán trạng thái đánh
lửa
Bởi:
Trần Thanh Hải Tùng
1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa
Tạo ra tia lửa điện mạnh và đúng thời điểm để đốt cháy hỗn hợp trong động cơ đánh lửa
cưỡng bức.
Cấu tạo chung bao gồm: nguồn, biến áp đánh lửa, bộ chia điện, bộ phận điều chỉnh góc
phun sớm tự động, dây cao áp, bu gi.
Đối với hệ thống đánh lửa bán dẫn, có thêm cụm điều khiển bán dẫn ECM hay ECU.
Hệ thống đánh lửa hiện đại, thời điểm đánh lửa được điều khiển hoàn toàn do những bộ
phận điện tử, không còn tồn tại cơ cấu đánh lửa sớm ly tâm hay chân không nữa.
Các dạng hư hỏng của hệ thống đánh lửa

Hư hỏng của biến áp
Nứt, cháy sém nắp cao áp, chập mạch giữa các vòng dây, hỏng điện trở phụ.

Hư hỏng bộ chia điện
Tiếp điểm bị cháy, mòn không đều, khi tụ điện bảo vệ yếu vít tĩnh bị lõm, ngược lại vít
động lõm khi tụ điện quá mạnh. Khe hở má vít ở trạng thái mở hoàn toàn không đúng
do chỉnh sai vị trí má tĩnh, nếu nhỏ quá có thể gây cháy rỗ má vít, nếu lớn quá làm giảm
dòng sơ cấp. Nứt cháy nắp phân phối gây rò điện cao áp, mòn cam, mòn vấu cần tiếp
điểm gây muộn thời điểm đánh lửa. Lò xo lá ép cần tiếp điểm yếu gây ra tia lửa chập
chờn. Vít bắt chặt má tĩnh bị lỏng cũng gây hiện tượng tương tự. Lò xo bộ điều chỉnh
góc đánh lửa sớm theo số vòng quay bị yếu, gãy làm thay đổi thời điểm tác dụng điều
chỉnh. Màng chân không bị chùng, rách, lò xo yếu cũng làm sai lệch thời điểm điều
chỉnh góc đánh lửa theo phụ tải.

1/10

Chẩn đoán trạng thái đánh lửa

Hư hỏng của bugi
Vỏ sứ bị nứt, rò điện từ cực giữa ra thành, khe hở điện cực quá lớn, điện cực bị mòn, bị
cháy, đóng cặn làm tăng điện trở.

Chẩn đoán hệ thống đánh lửa
Tia lửa yếu
Có nghĩa là điện thế cao áp thấp, có thể do biến áp đánh lửa bị hỏng, chập, do má vít
bẩn, rỗ, dây cao áp bị rò điện, bị hở, do bu gi bị bẩn, điện cực mòn quá, khe hở bu gi quá
lớn.
Đánh lửa không đúng thời điểm
Đánh lửa sớm quá: Biểu hiện khi khởi động có hiện tượng quay ngược, chế độ không tải
không ổn định, khi tăng tốc có tiếng kích nổ, nhiệt độ động cơ cao, tiêu hao nhiên liệu
tăng. Nguyên nhân do: đặt lửa sai, do khe hở má vít quá lớn. Cần tiến hành đặt lửa lại.
Đánh lửa quá muộn: Động cơ khó khởi động, có tiếng nổ trong đường thải, nhiệt độ
động cơ tăng cao, tiêu hao nhiên liệu tăng, không tăng tốc được. Nguyên nhân do đặt
lửa sai, khe hở má vít quá nhỏ.
Kiểm tra trên băng thử chuyên dùng chiều dài tia lửa và hoạt động của các hệ thống điều
chỉnh góc đánh lửa sớm tự động.
Cách đặt lửa trên động cơ
...
Chẩn đoán trạng thái đánh
lửa
Bởi:
Trần Thanh Hải Tùng
1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa
Tạo ra tia lửa điện mạnh và đúng thời điểm để đốt cháy hỗn hợp trong động cơ đánh lửa
cưỡng bức.
Cấu tạo chung bao gồm: nguồn, biến áp đánh lửa, bộ chia điện, bộ phận điều chỉnh góc
phun sớm tự động, dây cao áp, bu gi.
Đối với hệ thống đánh lửa bán dẫn, thêm cụm điều khiển bán dẫn ECM hay ECU.
Hệ thống đánh lửa hiện đại, thời điểm đánh lửa được điều khiển hoàn toàn do những bộ
phận điện tử, không còn tồn tại cơ cấu đánh lửa sớm ly tâm hay chân không nữa.
Các dạng hư hỏng của hệ thống đánh lửa
Hư hỏng của biến áp
Nứt, cháy sém nắp cao áp, chập mạch giữa các vòng dây, hỏng điện trở phụ.
Hư hỏng bộ chia điện
Tiếp điểm bị cháy, mòn không đều, khi tụ điện bảo vệ yếu vít tĩnh bị lõm, ngược lại vít
động lõm khi tụ điện quá mạnh. Khe hở vít trạng thái mở hoàn toàn không đúng
do chỉnh sai vị trí má tĩnh, nếu nhỏ quá có thể gây cháy rỗ má vít, nếu lớn quá làm giảm
dòng cấp. Nứt cháy nắp phân phối gây điện cao áp, mòn cam, mòn vấu cần tiếp
điểm gây muộn thời điểm đánh lửa. xo ép cần tiếp điểm yếu gây ra tia lửa chập
chờn. Vít bắt chặt tĩnh bị lỏng cũng gây hiện tượng tương tự. xo bộ điều chỉnh
góc đánh lửa sớm theo số vòng quay bị yếu, gãy làm thay đổi thời điểm tác dụng điều
chỉnh. Màng chân không bị chùng, rách, xo yếu cũng làm sai lệch thời điểm điều
chỉnh góc đánh lửa theo phụ tải.
Chẩn đoán trạng thái đánh lửa
1/10
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa - Người đăng: dodo654321
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa 9 10 831