Ktl-icon-tai-lieu

Chăn nuôi

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 4

GVHD: TS. Đặng Minh Nhật

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................3
Chương 1: TỔNG QUAN..........................................................................................4
1.1. Thức ăn từ nguồn gốc thực vật.........................................................................4
1.1.1. Thức ăn xanh..................................................................................................4
1.1.2. Thức ăn từ rễ, củ, quả.....................................................................................5
1.1.3. Thức ăn từ các hạt ngũ cốc và các phụ phẩm................................................5
1.1.4. Thức ăn từ các hạt họ đậu và các loại khô dầu..............................................8
1.2. Thức ăn từ nguồn gốc động vật........................................................................9
1.2.1. Bột thịt, bột xương.......................................................................................10
1.2.2. Bột cá............................................................................................................10
1.3. Các sản phẩm phụ của các nghành chế biến...................................................10
1.3.1. Các sản phẩm phụ của nghành nấu bia rượu...............................................10
1.3.2. Sản phẩm phụ của nghành chế biến đường, tinh bột...................................11
1.4. Thức ăn bổ sung..............................................................................................11
1.4.1. Thức ăn bổ sung đạm...................................................................................12
1.4.2. Thức ăn bổ sung khoáng..............................................................................14
1.4.3. Các chất bổ sung khác..................................................................................16
1.4.4. Các loại premix............................................................................................18
1.5 Các chất có trong thức ăn.................................................................................15
1.5.1. Vai trò và giá trị của chất đạm ( protêin).....................................................19
1.5.2. Vai trò và giá trị của gluxit..........................................................................21
1.5.3. Vai trò và giá trị của chất béo......................................................................21
1.5.4. Vai trò và giá trị...
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ 4 GVHD: TS. Đặng Minh Nhật
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................3
Chương 1: TỔNG QUAN..........................................................................................4
1.1. Thức ăn từ nguồn gốc thực vật.........................................................................4
1.1.1. Thức ăn xanh..................................................................................................4
1.1.2. Thức ăn từ rễ, củ, quả.....................................................................................5
1.1.3. Thức ăn từ các hạt ngũ cốc và các phụ phẩm................................................5
1.1.4. Thức ăn từ các hạt họ đậu và các loại khô dầu..............................................8
1.2. Thức ăn từ nguồn gốc động vật........................................................................9
1.2.1. Bột thịt, bột xương.......................................................................................10
1.2.2. Bột cá............................................................................................................10
1.3. Các sản phẩm phụ của các nghành chế biến...................................................10
1.3.1. Các sản phẩm phụ của nghành nấu bia rượu...............................................10
1.3.2. Sản phẩm phụ của nghành chế biến đường, tinh bột...................................11
1.4. Thức ăn bổ sung..............................................................................................11
1.4.1. Thức ăn bổ sung đạm...................................................................................12
1.4.2. Thức ăn bổ sung khoáng..............................................................................14
1.4.3. Các chất bổ sung khác..................................................................................16
1.4.4. Các loại premix............................................................................................18
1.5 Các chất có trong thức ăn.................................................................................15
1.5.1. Vai trò và giá trị của chất đạm ( protêin).....................................................19
1.5.2. Vai trò và giá trị của gluxit..........................................................................21
1.5.3. Vai trò và giá trị của chất béo......................................................................21
1.5.4. Vai trò và giá trị của chất khoáng................................................................22
1.5.5 Vai trò và dinh dưỡng của nước...................................................................26
1.5.6. Vai trò và giá trị của vitamin.......................................................................27
1.6. Nguyên tắc và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn của gia súc, gia cầm...30
1.6.1 Khái niệm......................................................................................................30
1.6.2. Những nguyên tắc xây dựng khẩu phần......................................................30
1.6.3. Phương pháp xây dựng khẩu phần...............................................................31
1.7. Đánh giá chất lượng sản phẩm........................................................................29
1.7.1. Thức ăn hỗn hợp...........................................................................................29
1.7.2. Giá trị dinh dưỡng........................................................................................29
Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT.....................................31
2.1. Chọn dây chuyền công nghệ............................................................................31
2.1.1. Đặc điểm công nghệ......................................................................................31
2.1.2. Sơ đồ công nghệ............................................................................................31
2.2 Thuyết minh dây chuyền công nghệ.................................................................33
SVTH: Nguyễn Thị Nhâm_ Lớp: 05H2B Trang: 1
Chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăn nuôi - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Chăn nuôi 9 10 917