Ktl-icon-tai-lieu

Chắt ghép

Được đăng lên bởi Ngọc Trâm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4 : C. Chắt ghép ( kết dính):
Là cách thức tạo ra hình ảnh mới bằng cách ghép các bộ phận của nhiều sự vật, hiện
tượng khác nhau thành một hình ảnh mới.
Trong đó , các bộ phận hợp thành vẫn giữ nguyên , không bị thay đổi , chế biến chúng chỉ
được ghép nối với nhau một cách đơn giản mà thôi.
Ví dụ: biểu tượng của đất nước Singapore kết hợp đầu sư tử và mình cá thành biểu tượng
Merlion.
Ví dụ 2: Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, nhân sư là một nhân vật biến thái động vật,
thường được thể hiện như một con sư tử đực hoặc cái nằm và có đầu người, nhưng thỉnh
thoảng là một con sư tử với đầu chim ưng, diều hâu, hay cừu. Nhân vật này có nguồn gốc
từ thời Cổ Vương Quốc và gắn liền với vị thần mặt trời Sekhmet
D . Liên hợp :
Là cách thức tạo ra hình ảnh mới bằng sự tổng hợp sáng tạo dựa trên nguyên lý liên hợp.
Đặc điểm :



Hình ảnh tạo được mang tính mới được hợp thành bởi nhũng bộ phận của cái cũ .
Khi tham gia vào hình ảnh mới các yếu tố ban đầu bị cải tổ , biến đổi và nằm
trong các mối quan hệ tương phản mới.

Ví du: xe điện bánh hơi , thủy phi cơ là một loại phi cơ có cánh cố định, có khả năng hạ
và cất cánh trên mặt nước

Chương 7: Các mức độ của năng lực :
-

Năng lực : mức độ hoàn thành có kết quả một hoạt động nào đó. Ở mức này,
nhiều người có thể đạt được.
Tài năng : Phẩm chất cho phép đạt kết quả độc đáo, mới mẻ, có tính sáng tạo
cao trâm tóm tắt theo ý hiểu ví dụ như : sáng tạo rô-bốt… ( phần trong sgk:
mức độ cao của năng lực, biểu thị sự hoàn thành công việc nhanh chóng,
hoàn hảo, sáng tạo, với thành tích cao ít người sánh kịp. Sản phẩm làm ra
thường có giá trị lớn, mang tính độc đáo và mới mẻ. Người tài năng thường
có sáng kiến trong công việc, ở họ có sự kết hợp của nhiều năng lực trong
nhiều hoạt động phức tạp.)

-

Thiên tài : Trình độ cao nhất, tạo ra cái mới về nguyên tắc, có ý nghĩa lịch sử
toàn XH  trâm tóm tắt theo ý hiểu ví dụ: như Albert Einstein, Mozart , nhà
vật lý Stephen Hawking. ( phần trong sgk: mức độ cao nhất của năng lực,
biểu thị sự hoàn thành một cách đặc biệt xuất sắc có một không hai trong
lĩnh vực hoạt động nào đó. Thành tựu mà thiên tài đạt được có ý nghĩa tạo ra
những giá trị mới, một bước ngoặt mới của sự phát triển trong một hoặc
nhiều lĩnh vực, mở ra con đường mới, thời kỳ mới cho nhân loại).
Câu hỏi thảo luận:
Chương 4: nêu sự khác nhau giữa chắp ghép và liên hợp ?
Chương 7: bạn hiểu như thế nào về thiên tài và tài năng. Cho ví dụ.

...
Chương 4 : C. Chắt ghép ( kết dính):
Là cách thức tạo ra hình ảnh mới bằng cách ghép các bộ phận của nhiều sự vật, hiện
tượng khác nhau thành một hình ảnh mới.
Trong đó , các bộ phận hợp thành vẫn giữ nguyên , không bị thay đổi , chế biến chúng chỉ
được ghép nối với nhau một cách đơn giản mà thôi.
Ví dụ: biểu tượng của đất nước Singapore kết hợp đầu sư tử và mình cá thành biểu tượng
Merlion.
Ví dụ 2: Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, nhân sư là một nhân vật biến thái động vật,
thường được thể hiện như một con sư tử đực hoặc cái nằm và có đầu người, nhưng thỉnh
thoảng là một con sư tử với đầu chim ưng, diều hâu, hay cừu. Nhân vật này có nguồn gốc
từ thời Cổ Vương Quốc và gắn liền với vị thần mặt trời Sekhmet
D . Liên hợp :
Là cách thức tạo ra hình ảnh mới bằng sự tổng hợp sáng tạo dựa trên nguyên lý liên hợp.
Đặc điểm :
Hình ảnh tạo được mang tính mới được hợp thành bởi nhũng bộ phận của cái cũ .
Khi tham gia vào hình ảnh mới các yếu tố ban đầu bị cải tổ , biến đổi và nằm
trong các mối quan hệ tương phản mới.
Ví du: xe điện bánh hơi , thủy phi cơ là một loại phi cơ có cánh cố định, có khả năng hạ
và cất cánh trên mặt nước
Chương 7: Các mức độ của năng lực :
- Năng lực : mức độ hoàn thành có kết quả một hoạt động nào đó. Ở mức này,
nhiều người có thể đạt được.
- Tài năng : Phẩm chất cho phép đạt kết quả độc đáo, mới mẻ, có tính sáng tạo
cao trâm tóm tắt theo ý hiểu ví dụ như : sáng tạo rô-bốt… ( phần trong sgk:
mức độ cao của năng lực, biểu thị sự hoàn thành công việc nhanh chóng,
hoàn hảo, sáng tạo, với thành tích cao ít người sánh kịp. Sản phẩm làm ra
thường có giá trị lớn, mang tính độc đáo và mới mẻ. Người tài năng thường
có sáng kiến trong công việc, ở họ có sự kết hợp của nhiều năng lực trong
nhiều hoạt động phức tạp.)
Chắt ghép - Trang 2
Chắt ghép - Người đăng: Ngọc Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chắt ghép 9 10 814