Ktl-icon-tai-lieu

chất nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi vuthidiu26061994
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN 3
CHẤT NỔ CÔNG NGHIỆP

3.1. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

3.1.1. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP (VLNCN)

Chất nổ được sử dụng trong các ngành công nghiệp đảm bảo các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và an toàn gọi là chất nổ công nghiệp.
 Phân loại theo thành phần cầu tạo, đặc tính
năng lượng, tính chất và mục đích sử dụng

Vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ quân dụng

Được phép sử dụng trong công
nghiệp. Có danh mục sử dụng do
nhà nước ban hành.

Sử dụng cho mục đích an ninh,
quốc phòng

3.1

VLNCN bao gồm: thuốc nổ và phụ kiện nổ dùng trong sản suất
công nghiệp, nghiên cứu khoa học và mục đích dân dụng khác.
Chất nổ được sử dụng trong các ngành công nghiệp đảm bảo các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và an toàn gọi là chất nổ công nghiệp. Nó được cơ
quan có thẩm quyền công bố chính thức trong danh mục VLNCN.
Phương tiện nổ:

 các loại kíp nổ
 dây nổ, mồi nổ, dây cháy chậm
 dây điện, máy nổ mìn
 các dụng cụ khác phục vụ cho công tác vụ nổ

3.2

Kíp nổ thường

Kíp nổ điện
3.3

Mồi nổ MN-31

Mồi nổ năng lượng cao
175g và 400 g)

Mồi nổ nhập khẩu
của hãng ICI
3.4

Dây nổ

Dây cháy chậm

Dây truyền tín hiệu nổ

3.5

Thuốc nổ phá đá AD1
Thuốc nổ ANFO

Thuốc nổ nhũ tương

Thuốc nổ nhũ tương rời

3.6

3.1.2. VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG (VLNQD)

Vật liệu nổ dùng cho mục đích an ninh quốc phòng. Quản lý vật liệu
nổ quân dụng như quản lý vũ khí có quy định riêng của chính phủ, thông tư
hướng dẫn của bộ nội vụ, bộ quốc phòng.

3.7

3.2. CHẤT NỔ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỔ
3.2.1. Chất nổ
Chất nổ là một hợp chất hóa học hoặc một hỗn hợp cơ học có khả năng tự nổ
được dưới tác dụng của xung lực bên ngoài như đốt nóng, va đập, ma sát; kích nổ.
- Một số loại chất nổ hợp chất hóa học:
Hecxoghen: C3H6N6O6
Đinitroglycon: C2H4(ONO2)3
Octoghen: C4H8N8O8
- Một số loại chất nổ hỗn hợp cơ học:
Amonit No6 (C6H2(N02)3CH3 + 10,5 NH4N03): 79% Nitrat Amôn + 21% Trotyl
(theo trọng lượng)
Zernogranulit 79/21: 79% Nitrat Amôn + 21% Trotyl (theo trọng lượng)
Gramonit 50/50: 50% Nitrat Amôn + 50% Trotyl
3.2.2. Nổ chất nổ
Phản ứng hóa học xảy ra cực kỳ nhanh chóng làm thay đổi thành phần hóa
học của các chất tham gia phản ứng đồng tời sinh nhiệt, khí và tạo ra công để phá hủy,
dịch chuyển môi trường.

3.8

3.2.3. Các dạng biến đổi hóa học của chất nổ
- Kích nổ: Lan truyền sự nổ trong kh ối ch ất n ổ có đường
kính và loại chất nổ nhất định với tốc độ siêu âm không đổi.
- Cháy: phản ứng ô xy hóa biến đổi chậm từ vài cm/s đến
vài trăm mét trên giây.
- Nhiệt phân: phản ứng chậm xảy ra trong khối ch...
PHẦN 3
CHẤT NỔ CÔNG NGHIỆP
chất nổ công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất nổ công nghiệp - Người đăng: vuthidiu26061994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
chất nổ công nghiệp 9 10 5