Ktl-icon-tai-lieu

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CA LÓC ĂN LIỀN

Được đăng lên bởi tran ha my ngan
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3249 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

MAI THỊ DIỆP HOÀNG
MSSV: DTP010790

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CÁ LÓC ĂN LIỀN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Văn Mười
Ks. Đào Văn Thanh

Tháng 7 .

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

x

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CÁ LÓC ĂN LIỀN

Do sinh viên: MAI THỊ DIỆP HOÀNG thực hiện và đệ nạp
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt

Long Xuyên, ngày … tháng … năm 2005

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Ts. Nguyễn Văn Mười

Ks. Đào Văn Thanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

x

KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp thuận luận văn đính kèm với tên
đề tài: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CÁ LÓC ĂN LIỀN.
Do sinh viên: MAI THỊ DIỆP HOÀNG
Thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng ngày: ..........................................................
Luận văn đã dược hội đồng đánh giá ở mức: .......................................................
Ý kiến của Hội đồng:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Long Xuyên, ngày … tháng … năm 2005
DUYỆT

Chủ Tịch Hội đồng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NN-TNTN

x

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

Họ và tên: MAI THỊ DIỆP HOÀNG
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1983
Nơi sinh: Long Xuyên, An Giang
Con Ông: Mai Văn Tồn
Và Bà: Hồ Ngọc Ánh
Địa chỉ: 528/14 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TPLX, An Giang
Đã tốt nghiệp phổ thông năm 2001
Vào Trường Đại học An Giang năm 2001, học lớp ĐH2TP1, khóa 2
thuộc Khoa Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên và đã tốt nghiệp kỹ sư
ngành Công Nghệ Thực Phẩm năm ………

x

Lời cảm tạ
Trong suốt thời gian qua, để có được thành tích tốt trong học tập, em
luôn được sự giúp đỡ chân tình của thầy cô và các bạn. Hôm nay,
nhân kết thúc khóa học, cho phép em được trân trọng ghi nhận những
tình cảm cao quý đó.
Chân thành cảm tạ thầy Nguyễn Văn Mười, thầy Đào Văn Thanh đã
tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức cũng như kinh
nghiệm quý báu cho em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Thành thật biết ơn Ban giám hiệu cùng tất...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
MAI THỊ DIỆP HOÀNG
MSSV: DTP010790
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CÁ LÓC ĂN LIỀN
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Nguyễn Văn Mười
Ks. Đào Văn Thanh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
x
Tháng 7 .
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CA LÓC ĂN LIỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CA LÓC ĂN LIỀN - Người đăng: tran ha my ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM KHÔ CA LÓC ĂN LIỀN 9 10 338