Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo IC

Được đăng lên bởi Hoàng Hữu Minh Đăng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3135 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO IC
LỚP HỌC PHẦN: 210202302
GV HƯỚNG DẪN: LƯU THẾ VINH
NHÓM:
TÊN:

MSSV:

TRẦN VĂN CƯỜNG

11031991

ĐỖ THANH BÌNH

11039211

TRẦN VŨ THUYẾT

11061491

HUỲNH THANH TÙNG

11029661

NGUYỄN TRUNG CƯỜNG 11032761

PHỤ LỤC
A.

Lời nói đầu

B.

Nội dung

Công nghệ bán dẫn và công nghệ vi điện tử ( Semiconductor &
Microelectronic)
I.

1.

Lịch sử công nghệ bán dẫn (Semiconductor technology)

2.

Lịch sử công nghệ vi điện tử (Semiconductor technology)

3.

Tìm năng ngành công nghệ vi mạch(Strategies)

II.

Công nghệ sản xuất IC(Intergated-Circuit fabrication)
1.

IC là gì?

2.

Công nghệ quang khắc (Photolithography)

2.1.

Khái niệm

2.2.

Nguyên lý hệ quang khắc

2.3.

Mặt nạ

2.4.

Quy trình

2.4.1.

Chuẩn bị bề mặt

2.4.2.

Phủ photoresist lên đế

2.4.3.

Sấy sơ bộ (Soft-Banking)

2.4.4.

Chiếu (exposure)

2.4.5.

Tráng rửa (development)

2.4.6.

Sấy khô (Hard-Banking)

2.4.7.

Ăn mòn (Etching)

2.4.8.

Tách lớp photoresist Stripping

3.

Công nghệ hàn dây và hàn chip

3.1.

Hàn chip trên đế (die attach)

3.2.

Kỹ thuật hàn dây (wire bonding)

3.3.

Kiểm tra mối hàn (Pull test)

III. Công nghệ nano và chip tương lai

A.

Lời nói đầu

Ngày nay với tốc độ phát triển mạnh mẽ của điện tử và công nghệ thông tin,
hàng loạt các sản phẩm công nghệ cao đã ra đời. Những thiết bị này đã góp
phần nâng cao đời sống cho con người và chúng có một ý nghĩa lớn trong cuộc
cánh mạng công nghệ. Các thiết bị đó chính là các IC (Intergated Circuit) và
công nghệ chế tạo ra chúng, chúng là thành quả của công nghệ bán dẫn tích
hợp, mặc dù với vẻ bề ngoài nhỏ bé nhưng những con IC, những bộ vi xử lý lại
có một sức mạnh không hề “nhỏ” chút nào. Chúng có thể làm những việc mà
con người ngần như khó có thể làm làm được. IC(Intergated Circuit)chính là
trái tim và bộ óc của chiếc máy tính cũng như trái tim và bộ óc của con nguời
vậy điều khiển mọi hoạt động, tiếp nhận mọi thông tin…để xử lý rồi đưa ra
cho chúng ta kết quả như mong đợi.
Trong bài tiểu luận này, chúng em tập trung tìm hiểu về những kiến thức cơ
bản nhất trong công nghệ chế tạo IC.

B. Nội dung
Công nghệ bán dẫn và công nghệ vi điện tử ( Semiconductor &
Microelectronic)
I.

1.

Lịch sử công nghệ bán dẫn (Semiconductor technology)

Trong lĩnh vực công nghệ thế kỷ 20, có thể nói Điện tử là ngành có ảnh hưởng lớn
nhất đối với đời sống của con người. Những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật thiết kế và
sản...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO IC
LỚP HỌC PHẦN: 210202302
GV HƯỚNG DẪN: LƯU THẾ VINH
NHÓM:
TÊN: MSSV:
TRẦN VĂN CƯỜNG 11031991
ĐỖ THANH BÌNH 11039211
TRẦN VŨ THUYẾT 11061491
HUỲNH THANH TÙNG 11029661
NGUYỄN TRUNG CƯỜNG 11032761
Chế tạo IC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo IC - Người đăng: Hoàng Hữu Minh Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chế tạo IC 9 10 547