Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo mạch in

Được đăng lên bởi voanhduc-computer
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương modul: CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN
Bài 1: Kỹ thuật hàn
I. Mục tiêu.
- Sử dụng được các dụng cụ cầm tay nghề điện tử đúng kỹ thuật.
- Hàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Tháo hàn an toàn cho mạch điện và linh kiện.
- Làm sạch mối hàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
II. Nội dung của bài.
1. Giới thiệu dụng cụ cầm tay.
1.1. Mỏ hàn.
1.1.1. Tác dụng của mỏ hàn.
Mỏ hàn thiếc dùng để đốt chảy thiếc hàn, làm cho thiếc loãng bám
chặt giữa hai (hay nhiều) vật liệu kim loại với nhau tạo thành vật dẫn
điện.
1.1.2. Cấu tạo mỏ hàn.
Thân mỏ hàn

Cần mỏ hàn

Tay cầm

Đinh vít đầu mỏ hàn
Đầu mỏ hàn
Công tắc mỏ hàn

Dây nguồn

Hình 1-1: Mỏ hàn súng
Mỏ hàn súng có cấu tạo như hình 1-1.
- Thân mỏ hàn: Bề ngoài mỏ hàn có vỏ nhựa bao bọc biến áp mỏ hàn
để cách điện.
- Tay cầm: Dùng để cầm mỏ hàn trong lúc hàn.

1

- Dây nguồn: Dùng để dẫn điện cung cấp nguồn điện cho biến áp
hàn.
- Công tắc: Dùng để điều khiển trạng thái của mỏ hàn.
- Cần mỏ hàn: Được nối với biến áp hàn với đầu mỏ hàn, dùng để
dẫn xung điện từ biến áp hàn tới đầu mỏ hàn.
- Đinh vít mỏ hàn: Dùng để gắn chặt giữa cần mỏ hàn với đầu mỏ
hàn thực hiền quá trình truyền nhiệt.
- Đầu mỏ hàn: Là nơi tạo nhiệt hàn làm thiếc hàn chảy loãng. Nhiệt
hàn được tạo tại một điểm tại đầu mỏ hàn, điểm tạo nhiệt hàn càng nhỏ
thì nhiệt hàn càng lớn.
Dây nguồn của mỏ hàn được nối với cuộn sơ cấp của biến áp hàn,
còn cuộn thứ cấp của biến áp hàn được nối với cần mỏ hàn. Cuộn sơ cấp
của biến áp hàn gồm nhiều vòng dây còn cuộn thứ cấp chỉ có một cuộn
dây (chính là cần mỏ hàn). Chính vì vậy khi được cấp điện, cuộn thứ cấp
sẽ có dòng rất lớn, làm tăng nhiệt độ tại đầu mỏ hàn.
Lưu ý: Để đảm bảo tuổi thọ cho mỏ hàn, trong quá trình sử dụng ta
cấp điện cho biến áp hàn (thông qua công tắc) với thời gian hợp lý, tối đa
là 30s cho mỗi lần ấn công tắc.
1.2. Chì hàn và nhựa thông.
1.2.1. Chì hàn (thiếc hàn). (Hình 1-2)

Chì hàn

Hình 1-2: Chì hàn
Chì hàn có dạng sợi với đường kính khoảng 1 ÷ 2 mm, dưới tác dụng
của nhiệt hàn, thiếc sẽ chảy loãng ra và bám vào vật liệu kim loại như
đồng, sắt... gắn chúng lại với nhau tạo thành vật dẫn điện.

2

1.2.2. Nhựa thông. (Hình 1-3)
Nhựa thông

Hình 1-3: Nhựa thông
Để tẩy sạch các tạp chất đang được pha lẫn trong thiếc, khi thực hiện
công tác hàn cần phải có chất nhựa thông. Nhựa thông dưới tác dụng của
nhiệt hàn sẽ chảy loãng vào thiếc sẽ tẩy sạch các chất bẩn đó, đảm bảo
chất lượng mối hàn.
Do nhựa thông nhẹ hơn chì hàn, khi cả nhự...
Đề cương modul: CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN
Bài 1: Kỹ thuật hàn
I. Mục tiêu.
- Sử dụng được các dụng cụ cầm tay nghề điện tử đúng kỹ thuật.
- Hàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Tháo hàn an toàn cho mạch điện và linh kiện.
- Làm sạch mối hàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
II. Nội dung của bài.
1. Giới thiệu dụng cụ cầm tay.
1.1. Mỏ hàn.
1.1.1. Tác dụng của mỏ hàn.
Mỏ hàn thiếc dùng để đốt chảy thiếc hàn, làm cho thiếc loãng bám
chặt giữa hai (hay nhiều) vật liệu kim loại với nhau tạo thành vật dẫn
điện.
1.1.2. Cấu tạo mỏ hàn.
Mỏ hàn súng có cấu tạo như hình 1-1.
- Thân mỏ hàn: Bề ngoài mỏ hàn có vỏ nhựa bao bọc biến áp mỏ hàn
để cách điện.
- Tay cầm: Dùng để cầm mỏ hàn trong lúc hàn.
1
1
Thân mỏ hàn
Tay cầm
Cần mỏ hàn
Đầu mỏ hàn
Công tắc mỏ hàn Dây nguồn
Đinh vít đầu mỏ hàn
Hình 1-1: Mỏ hàn súng
Chế tạo mạch in - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo mạch in - Người đăng: voanhduc-computer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Chế tạo mạch in 9 10 484