Ktl-icon-tai-lieu

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022

Được đăng lên bởi trongcuong287
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4368 lần   |   Lượt tải: 18 lần
on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN 1- THIẾT KẾ, CHẾ TẠO PHÔI ĐÚC

tV
er
si

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

de
n

Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU PHÔI ĐÚC

tu

Chương 3. THIẾT KẾ KHUÔN ĐÚC

Chương 4. ĐÚC CÁC HỢP KIM

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

1/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022

DWE

tV
er
si

PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc
(trong khuôn cát)

de
n

II. Cấu tạo phôi đúc

tu

III. Sự hình thành vật đúc trong khuôn đúc

IV. Tổ chức kim loại vật đúc

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

2/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc (trong khuôn cát)

tV
er
si

K/n:

Vật đúc ra có thể đem dùng ngay gọi là chi tiết đúc. Nếu vật đúc đưa qua gia
công cơ khí để nâng cao độ chính xác kích thước và độ bóng bề mặt gọi là phôi đúc.
Ưu điểm:

Ứng dụng:

tu

Phân loại:

de
n

Nhược điểm:

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

3/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc (trong khuôn cát)

tV
er
si

Sơ đồ quá trình sản xuất đúc:
Chế tạo bộ
mẫu

Chế tạo hỗn
hợp làm khuôn

Chế tạo hỗn
hợp làm thao

Nấu kim loại
(Hợp kim)

Làm khuôn

Làm thao (lõi)

RÓT

Sấy thao (lõi)

de
n

Sấy khuôn

Lắp Khuôn và Thao
(khuôn đúc)

tu

Dỡ khuôn
Vật đúc

Tháo Thao

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

Làm sạch

Kiểm tra

Vật
đúc

4/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc (trong khuôn cát)

tV
er
si

V/d: Quá trình sản xuất đúc:

de
n

Bản vẽ vật đúc

Chi tiết vật đúc

tu

Cán bộ kỹ thuật phải vẽ bản vẽ vật đúc có tính đến độ co ngót của vật liệu và
lượng dư gia công cơ khí tiếp sau

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

5/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc (trong khuôn cát)

tu

de
n

tV
er
si

V/d: Quá trình sản xuất đúc:
→ Căn cứ vào bản vẽ vật đúc, bộ phận xưởng mộc mẫu chế tạo ra mẫu

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại – ĐHBKHN.

6/147

on

CHẾ TẠO PHÔI- ME4022
PHẦN I - CHƯƠNG 1- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

DWE

I. Định nghĩa, đặc điểm và quá trình sản xuất phôi đúc (trong khuôn cát)

de
n

tV
er
si

V/d: Quá trình sản xuất đúc:
→ Căn cứ vào bản vẽ vật đúc, bộ phận xưởng mộc mẫu chế tạo ra hộp thao (hộp lõi)
...
© B môn Hàn & Công ngh Kim loiĐHBKHN. 1/147
DWE
CH TO PHÔI- ME4022
PHN 1- THIẾT KẾ, CH TO PHÔI ĐÚC
Chương 1. CÁC KHÁI NIM CƠ BN.
Chương 2. C NGUYÊN THIT K KT CU PI ĐÚC
Chương 3. THIT K KHUÔN ĐÚC
Chương 4. ĐÚC CÁC HP KIM
Student Version
CHẾ TẠO PHÔI- ME4022 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẾ TẠO PHÔI- ME4022 - Người đăng: trongcuong287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
CHẾ TẠO PHÔI- ME4022 9 10 947