Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Phần bê tông nhựa asphalt, gói thầu EX4

Được đăng lên bởi trungvl44
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DIVISION 5 - ASPHALT PRODUCTS AND PAVEMENTS

AC Courses and ATB Course - Section 05300

SECTION 05300 - ASPHALT CONCRETE COURSES AND
ASPHALT TREATED BASE COURSE
TABLE OF CONTENTS
1.

DESCRIPTION..................................................................................................................................1

2.

MATERIAL REQUIREMENTS........................................................................................................1

2.1

REFERENCE STANDARDS .......................................................................................................................1

2.2

MATERIALS FOR ASPHALT MIXTURES ...................................................................................................3

2.2.1 AGGREGATES - GENERAL .......................................................................................................................3
2.2.2 COARSE AGGREGATE FOR ASPHALT MIXTURES.......................................................................................3
2.2.3 FINE AGGREGATE FOR ASPHALT MIXTURES ............................................................................................4
2.2.4 FILLER FOR ASPHALT MIXTURES ............................................................................................................4
2.2.5 BITUMINOUS MATERIAL FOR ASPHALT MIXTURES ..................................................................................4
2.2.6 ASPHALT ADDITIVE FOR NORMAL BITUMEN ...........................................................................................5
2.2.7 SOURCES OF SUPPLY ..............................................................................................................................6
2.3

SUBMITTALS ..........................................................................................................................................6

2.4

MATERIAL ACCEPTANCE ......................................................................................................................7

2.4.1 MATERIAL TESTING ...............................................................................................................................7
2.4.2 MATERIAL SAMPLING ............................................................................................................................7
3.

CONSTRUCTION REQUIREMENTS ............................................................................................7

3.1

ASPHALT MIXTURE TYPES.........................
DIVISION 5 - ASPHALT PRODUCTS AND PAVEMENTS AC Courses and ATB Course - Section 05300
TECHNICAL SPECIFICATIONS - DIVISION 5 14/09/10 05300 - i
SECTION 05300 - ASPHALT CONCRETE COURSES AND
ASPHALT TREATED BASE COURSE
TABLE OF CONTENTS
1. DESCRIPTION..................................................................................................................................1
2. MATERIAL REQUIREMENTS........................................................................................................1
2.1 REFERENCE STANDARDS.......................................................................................................................1
2.2 MATERIALS FOR ASPHALT MIXTURES ...................................................................................................3
2.2.1 AGGREGATES - GENERAL .......................................................................................................................3
2.2.2 COARSE AGGREGATE FOR ASPHALT MIXTURES.......................................................................................3
2.2.3 FINE AGGREGATE FOR ASPHALT MIXTURES ............................................................................................4
2.2.4 FILLER FOR ASPHALT MIXTURES ............................................................................................................4
2.2.5 BITUMINOUS MATERIAL FOR ASPHALT MIXTURES ..................................................................................4
2.2.6 ASPHALT ADDITIVE FOR NORMAL BITUMEN ...........................................................................................5
2.2.7 SOURCES OF SUPPLY ..............................................................................................................................6
2.3 SUBMITTALS..........................................................................................................................................6
2.4 MATERIAL ACCEPTANCE ......................................................................................................................7
2.4.1 MATERIAL TESTING ...............................................................................................................................7
2.4.2 MATERIAL SAMPLING ............................................................................................................................7
3. CONSTRUCTION REQUIREMENTS............................................................................................7
3.1 ASPHALT MIXTURE TYPES.....................................................................................................................7
3.1.1 ASPHALT CONCRETE ROUGH COURSE.....................................................................................................7
3.1.2 ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE ..................................................................................................8
3.1.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ....................................................................................................8
3.1.4 ATB COURSE.........................................................................................................................................8
3.2 ASPHALT MIXTURE THICKNESS AND SURFACE TOLERANCES................................................................8
3.2.1 GENERAL...............................................................................................................................................8
3.2.2 RECTIFICATION OF UNSATISFACTORY ASPHALT MIXTURES .....................................................................9
3.2.3 RESTITUTION OF PAVEMENT AFTER TESTING...........................................................................................9
3.3 MIXES ...................................................................................................................................................9
3.3.1 BITUMEN CONTENT OF THE MIX .............................................................................................................9
3.3.2 AGGREGATE COMPONENT PROPORTIONS ................................................................................................9
3.3.3 ADJUSTING MIX PROPORTIONS BY TRIAL MIXES ...................................................................................11
3.3.4 NOMINAL ADDED FILLER CONTENT......................................................................................................11
3.3.5 NOMINAL BITUMEN CONTENT ..............................................................................................................12
3.3.6 JOB-MIX FORMULA..............................................................................................................................12
3.3.7 TRIAL SECTION ....................................................................................................................................12
3.3.8 APPLICATION OF JOB-MIX ....................................................................................................................13
3.3.9 REQUIRED MIX PROPERTIES .................................................................................................................14
Chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Phần bê tông nhựa asphalt, gói thầu EX4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Phần bê tông nhựa asphalt, gói thầu EX4 - Người đăng: trungvl44
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Phần bê tông nhựa asphalt, gói thầu EX4 9 10 553