Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết chạc ba cần gia công

Được đăng lên bởi Ếch Con
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG 1

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 .Phân tích đầu đề
Chi tiết chạc ba cần gia công có tổng chiều dài 245mm, chiều ngang
135mm và chiều cao là 65mm. Sản phẩm sau gia công phải đạt được độ song
song giữa các đường tâm của lỗ. Độ nhẵn bóng bề mặt tương đối cao.
1.2.

Phân tích công dụng

Chi tiết chạc ba cần gia công có dạng càng, được dùng để điều khiển hoạt
động các chi tiết gắn vào với nó. Chi tiết chuyền động được nhờ một trục gắn
vào lỗ làm việc chính có đường kính 32mm. Nhờ trục này sẽ đều kiển được chi
tiết gắn vào hai đầu của càng thông qua hai lỗ có đường kính 18mm hoặc trụ có
đường kính 35mm.
1.3.

Phân tích tính công nghệ trong kết cấu

Tính công nghệ trong kết cấu của một sản phẩm hay chi tiết là đảm bảo
được những yêu cầu và chức năng của chi tiết hay sản phẩm đó mà ít tốn nhiên
liệu nhất, tận dụng được thời gian gia công và thời gian lắp ráp, tiết kiệm vật liệu
trong suốt quá trình gia công. Sử dụng các phương pháp gia công hợp lý để nâng
cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
Độ bền
Thành phần hóa học
Mác gang
Độ cứng HB
Kéo
Uốn
C
Si
Mn
P
3,50,5GX 15-32
15
32
163-229
2-4%
>0,3%
3,7%
0,8%
Vật liệu
Chi tiết chạc ba cần gia công có dạng càng và ta chọn lỗ có đường kính
32mm là mặt làm việc chính, nên ta dựa vào mặt làm việc chính để gia công các
lỗ và các mặt trụ còn lại của chi tiết.
Chi tiết chạc ba có các bề mặt cần gia công cơ bảng là các mặt phẳng, mặt
trụ và lỗ. [Thiết Kế Đồ Án CNCTM, trang 22, bảng 5]

S

>0.15

Độ chính xác của các lỗ 32 0, 039
Độ chính xác của các lỗ 18 0, 027
Độ chính xác của mặt trụ 32 0,039
Các lỗ 32 0, 039 có Ra =1,25 Cấp nhẵn bóng 7
Các lỗ 18 0, 027 có Ra =1,25 Cấp nhẵn bóng 7
Mặt Trụ 32 0,039 có Ra =2,5 Cấp nhẵn bóng 6
Các Mặt Phẳng có R a =0,32 Cấp nhẵn bóng 9
Các mặt phẳng có Rz = 40 Cấp nhẵn bóng 4

CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT
CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI

2.1.

Xác định dạng sản xuất

Trong chế tạo máy người ta phân biệt ra ba dạng sản xuất:
- Đơn chiếc.
- Hàng loạt (nhỏ, vừa, lớn).
- Hàng khối.
Mỗi dạng sản xuất có những đặt điểm riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khác nhau.
Để đảm bảo được lượng sản xuất hàng năm của đề tài giao thì ta phải xác
định được dạng sản xuất. Vì đó là cơ sở để ta thiết kế quy trình công nghệ và đồ
gá cùng với trang thiết bị phù hợp nhằm đảm bảo giá thành sản xuất mà vẫn đảm
bảo được số lượng và chất lượng sản phẩm. Vì vậy việc xác định dạng sản xuất
mang lại cho ta rất nhiều lợi ít. Muốn xác định được dạng sản xuất ta căn cứ vào
hai thông số chính là sản lượng hàng n...
CHƯƠNG 1
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1.Phân tích đầu đề
Chi tiết chạc ba cần gia công tổng chiều dài 245mm, chiều ngang
135mm chiều cao 65mm. Sản phẩm sau gia công phải đạt được độ song
song giữa các đường tâm của lỗ. Độ nhẵn bóng bề mặt tương đối cao.
1.2. Phân tích công dụng
Chi tiết chạc ba cần gia công dạng càng, được dùng để điều khiển hoạt
động c chi tiết gắn vào với nó. Chi tiết chuyền động được nhờ một trục gắn
vào l làm việc chính đường nh 32mm. Nhờ trục y sẽ đều kiển được chi
tiết gắn vào hai đầu của càng thông qua hai lỗ đường kính 18mm hoặc trụ
đường kính 35mm.
1.3. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu
Tính công nghệ trong kết cấu của một sản phẩm hay chi tiết đảm bảo
được những yêu cầu chức năng của chi tiết hay sản phẩm đó mà ít tốn nhiên
liệu nhất, tận dụng được thời gian gia công và thời gian lắp ráp, tiết kiệm vật liệu
trong suốt quá trình gia công. Sử dụng các phương pháp gia công hợp để nâng
cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
Mác gang
Độ bền
Độ cứng HB
Thành phần hóa học
Kéo Uốn C Si Mn P S
GX 15-32 15 32 163-229
3,5-
3,7%
2-4%
0,5-
0,8%
>0,3% >0.15%
Vật liệu
Chi tiết chạc ba cần gia công dạng càng ta chọn lỗ đường kính
32mm mặt làm việc chính, nên ta dựa vào mặt làm việc chính để gia công các
lỗ và các mặt trụ còn lại của chi tiết.
Chi tiết chạc ba có các bề mặt cần gia công cơ bảng là các mặt phẳng, mặt
trụ và lỗ. [Thiết Kế Đồ Án CNCTM, trang 22, bảng 5]
Chi tiết chạc ba cần gia công - Trang 2
Chi tiết chạc ba cần gia công - Người đăng: Ếch Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chi tiết chạc ba cần gia công 9 10 754