Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máy

Được đăng lên bởi ndanh421
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
PHẦN 1
CHỌNG ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG HỆ THỐNG VÀ
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC
I. CHỌN ĐỘNG CƠ:
1. Chọn loại động cơ:
Điều kiện làm việc của động cơ: động cơ quay một chiều, có số vòng quay
không đổi, làm việc tin cậy: từ những đặc điển trên ta chọn động cơ roto ngắn
mạch có nhiều ưu điển như kết cấu đơn giản , giá thành hạ, độ tin cậy cao, dễ
bảo quản, có thể lắp trực tiếp vào lưới điện 3 pha không cần biến đổi dòng điện,
công nghiệp hay dùng.
vậy nên ta chọn động cơ roto ngắn mạch
2. Tính công suất cần thiết của động cơ:
Công suất trên trục động cơ được xác định:
Ptd = Plv

trong đó:
Plv – công suất làm việc, kW
Ti, ti – mômen xoắn tác dụng trong thời gian ti(cho ở đồ thị tải trọng);
T – mômen xoắn lớn nhất bỏ qua mômen quá tải.
Chú ý: các tỷ số

được lấy từ đồ thị tải trọng.

Ptd = 9.

= 9.
= 7,350 (kW)
NGUYỄN HẢI MINH – ĐTA49-ĐH3

Page 1

THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Công suất cần thiết được tính theo công thức sau:
Pct = Ptd/
Trong đó:

t

t

– hiệu suất tổng của hệ dẫn động:

ηt = ηđ . ηh
với:

đ

– hiệu suất chuyền động bánh đai,

h

– hiệu suất của hộp giảm tốc, tính như sau:

đ

= 0,95

- Với hộp giảm tốc 2 cấp nhanh phân đôi ta có:
ηh =
trong đó:

– hiệu suất ổ lăn,

.
= 0,995

– hiệu suất bánh răng trụ,

ηh =

= 0,96

= 0,908

ηt = 0,95 . 0,908 = 0.863
Vậy công suất cần thiết là:
Pct = 7,350/

= 8,521 (kW)

3. Xác định số vòng quay của động cơ:
- Theo bảng 2-4 Tr21 chọn tỷ số chuyền sơ bộ cho các bộ truyền có trong hệ
dẫn động đã cho và dựa vào số vòng quay của trục ra của hộp giảm tốc đã cho
(nr)để xác định sơ bộ số vòng quay của động cơ:
- Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ: uh = 9
NGUYỄN HẢI MINH – ĐTA49-ĐH3

Page 2

THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
- TĐĐThang :

uđsb = 1,5

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb = uđsb.uh.nr
nsb = 1,5 . 9 . 105
= 1417,5 (v/p)
4. Chọn nhãn hiệu, quy cách động cơ:
dùng các bảng P1.1 đến P1.7 ở phần phụ lục để chọn động cơ thỏa mãn đồng
thời 3 điều kiện sau:

hay

Vậy ta chọn động cơ: 4A132M4Y3
Bảng: các thông số cần thiết của động cơ :
Kiểu động
cơ
4A132M4Y3

Công
suất
kW
11,0

Vận tốc
quay v/p
1458

0,87

η%

Tmax/Tdn

Tk/Tdn

87,5

2,2

2,0

TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC:
1. Xác định hệ số truyền tổng ut của toàn bộ hệ thống:
ut = nđ/c/nr
trong đó: nđ/c – số vòng quay của động cơ đã chọn
II.

nr – số vòng quay trục ra của hộp giảm tốc
ut = 1458/105 = 13,886
2. Phân tỉ số truyền ut cho các bộ truyền:
Phân ut làm 3 thành phần như sau:
ut = uđ . uh = uđ . u1 .u2
trong đó:
u1 – tỷ số truyền cấp nhanh của HGT:
u2 – t...
THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
PHẦN 1
CHỌNG ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG HỆ THỐNG VÀ
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC
I. CHỌN ĐỘNG CƠ:
1. Chọn loại động cơ:
Điều kiện làm việc của động cơ: động quay một chiều, số vòng quay
không đổi, làm việc tin cậy: từ những đặc điển trên ta chọn động roto ngắn
mạch nhiều ưu điển như kết cấu đơn giản , giá thành hạ, độ tin cậy cao, dễ
bảo quản, có thể lắp trực tiếp vào lưới điện 3 pha không cần biến đổi dòng điện,
công nghiệp hay dùng.
vậy nên ta chọn động cơ roto ngắn mạch
2. Tính công suất cần thiết của động cơ:
Công suất trên trục động cơ được xác định:
P
td
= P
lv
trong đó:
P
lv
– công suất làm việc, kW
T
i
, t
i
– mômen xoắn tác dụng trong thời gian t
i
(cho ở đồ thị tải trọng);
T – mômen xoắn lớn nhất bỏ qua mômen quá tải.
Chú ý: các tỷ số được lấy từ đồ thị tải trọng.
P
td
= 9.
= 9.
= 7,350 (kW)
NGUYỄN HẢI MINH – ĐTA49-ĐH3 Page 1
Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi tiết máy - Người đăng: ndanh421
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Chi tiết máy 9 10 175