Ktl-icon-tai-lieu

Chi tiết máy

Được đăng lên bởi Trái Tim Buồn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2785 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Câu 41- Trình bày về kết cấu trục? Nêu cơ sở xác định kết cấu trục và
các biện pháp nâng cao sức bền mỏi cho trục? (3 điểm)


Cơ sở xác định kết cấu trục

Kết cấu trục được xác định theo trị số và tình hình phân bố lực tác dụng trên
trục, cách bố trí và cố định các chi tiết máy lắp trên trục, phương pháp gia công và
lắp ghép


Kết cấu trục

-

Ngõng trục là đoạn trục để lắp với ổ(ổ trượt hay ổ lăn). Đường kính ngõng
trục được tiêu chuẩn hóa. Các ngõng trục lắp với ổ trượt yêu cầu độ bong và
độ cứng bề mặt cao. Các ngõng trục lắp với ổ lăn thường có dạng hình trụ
còn các ngõng trục lắp với ổ trượt đỡ có thể có dạng hình trụ hoặc hình
côn(để điều chỉnh ổ khi mòn)

-

Thân trục là đoạn trục để lắp với các chi tiết máy quay như bánh răng, bánh
đai, đĩa xích… vì có lắp ghép với các chi tiết máy quan trọng nên thân trục
cần phải chế tạo với độ bong và độ chính xác cao. Các trị số đường kính
thân trục cũng phải theo trị số tiêu chuẩn

-

Đoạn trục chuyển tiếp là phần trục nằm giữa hai bậc trục. Chúng có thể là
rãnh thoát đá mài, là mặt lượn với bán kính r không đổi hoặc thay đổi hoặc
có thể là rãnh giảm tải

-

Phần cố định các chi tiết máy lắp trên trục. Cố định theo phương dọc trục:
dùng vai trục, gờ trục, mặt côn, vòng chặn, đai ốc hoặc lắp bằng độ dôi….
Cố định theo phương tiếp tuyến có thể dùng then, then hoa hoặc lắp bằng độ
dôi

-

Các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của trục

-

Các biện pháp kết cấu

Vì trục chịu ứng suất thay đổi nên thường bị hỏng do mỏi. Những vết nứt do
mỏi thường sinh ra ở những chỗ có tập trung ứng suất. Do vậy, khi định kết cấu
cho trục cần chú ý dùng các biện pháp làm giảm tập trung ứng suất
Có thể giảm tập trung ứng suất cho trục bằng các biện pháp:
Tại chỗ chuyển tiếp của đoạn trục có đường kính khác nhau sử dụng góc
lượn; nên dùng góc lượn có bán kính r lớn nhất có thể được, hoặc dùng góc lượn
hình e líp
-

-

Dùng rãnh để giảm tập trung ứng suất

-

Khi có rãnh then, nên dùng rãnh then chế tạo bằng dao phay đĩa

-

Dùng then hoa răng thân khai thay cho then hoa răng chữ nhật

Đối với mối ghép bằng độ dôi phải vát mép mayo hoặc tăng độ mềm của
may ơ để áp suất giữa trục và mép may ơ giảm xuống, dẫn đến ứng suất trong mối
ghép phân bố đều hơn
-



Các biện pháp công nghệ

Dùng các biện pháp nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện như tôi bề mặt, thấm
than, thấm ni tơ
-

-

Dùng biện pháp biến cứng nguội như lăn nén, phun bi

Dùng các biện pháp gia công tinh bề mặt như đánh bong, mài nghiền…để
giảm độ nhám bề mặt
-

Câu 42- Trình bày ...
Câu 41- Trình bày về kết cấu trục? Nêu sở xác định kết cấu trục
các biện pháp nâng cao sức bền mỏi cho trục? (3 điểm)
Cơ sở xác định kết cấu trục
Kết cấu trục được xác định theo trị số tình hình phân bố lực tác dụng trên
trục, cách bố trí cố định các chi tiết máy lắp trên trục, phương pháp gia công
lắp ghép
Kết cấu trục
- Ngõng trục đoạn trục để lắp với ổ(ổ trượt hay lăn). Đường kính ngõng
trục được tiêu chuẩn hóa. Các ngõng trục lắp với ổ trượt yêu cầu độ bong và
độ cứng bề mặt cao. Các ngõng trục lắp với lăn thường dạng hình trụ
còn các ngõng trục lắp với trượt đỡ thể dạng hình trụ hoặc hình
côn(để điều chỉnh ổ khi mòn)
- Thân trục là đoạn trục để lắp với các chi tiết máy quay như bánh răng, bánh
đai, đĩa xích… vì có lắp ghép với các chi tiết máy quan trọng nên thân trục
cần phải chế tạo với độ bong và độ chính xác cao. Các trị số đường kính
thân trục cũng phải theo trị số tiêu chuẩn
- Đoạn trục chuyển tiếp phần trục nằm giữa hai bậc trục. Chúng thể
rãnh thoát đá mài, mặt lượn với bán kính r không đổi hoặc thay đổi hoặc
có thể là rãnh giảm tải
- Phần cố định các chi tiết máy lắp trên trục. Cố định theo phương dọc trục:
dùng vai trục, gờ trục, mặt côn, vòng chặn, đai ốc hoặc lắp bằng độ dôi….
Cố định theo phương tiếp tuyến có thể dùng then, then hoa hoặc lắp bằng độ
dôi
Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi tiết máy - Người đăng: Trái Tim Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chi tiết máy 9 10 429