Ktl-icon-tai-lieu

CHI TIẾT MÁY BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI TIẾT MÁY - BỘ
TRUYỀN BÁNH RĂNG

Chi tiết máy

Chương 6

TS Phan Tấn Tùng

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

1. Khái niệm chung

Công dụng: bộ truyền bánh răng truyền
chuyển động và mômen xoắn giữa 2 trục
gần nhau, làm việc theo nguyên lý ăn khớp

1

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

Phân loại theo vi trí các trục:

bánh răng trụ

bánh răng côn

bánh răng trụ chéo

Phân loại theo sư phân bố các răng:

bánh răng ngoài

bánh răng trong
2

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

Phân loại theo phương răng so với đường sinh:

răng thẳng

răng cong

răng nghiêng

răng chữ V

3

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

Phân loại theo biên dạng răng: biên dạng thân khai, biên dạng cycloid,
biên dạng Novikov
Involute
tooth
profile

Base
Circle

4

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

11. Trình tự thiết kế bộ truyền bánh răng (thiết kế theo tiếp xúc)
11.1 Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ
Thông số ban đầu: công suất P1, số vòng quay trục dẫn n1, tỉ số truyền u,
điều kiện làm việc.
1. Chọn vật liệu, phương pháp nhiệt luyện
2. Xác định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép
3. Chọn hệ số ψba Chọn sơ bộ hệ số KH
4. Tính khoảng cách trục aw (làm tròn theo tiêu chuẩn nếu thiết kế hộp
giảm tốc tiêu chuẩn)
5. Chọn môđun mn = (0.01÷0.02)aw
6. Xác định số răng. Tính chính xác u
7. Tính vận tốc vòng v. Chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng
8. Xác định lại hệ số KH . Nếu sai lệch quá 5% so với giá trị sơ bộ thì trở
lại bước 4
35

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

9. Kiểm tra theo độ bền uốn
10.Kiểm tra quá tải
11. Xác định chính xác các thông số hình học của bộ truyền
12. Tính lực tác động lên trục
11.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng nón
1. Chọn vật liệu, phương pháp nhiệt luyện
2. Xác định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép
3. Chọn hệ số ψbe Chọn sơ bộ hệ số KH
4. Xác định chiều dài côn ngoài
5. Chọn Z1P. Xác định me. Tính chính xác tỉ số truyền
6. Xác định môđun trung bình. Tính vận tốc vòng. Chọn cấp chính xác.
7. Xác định lại hệ số KH . Nếu sai lệch quá 5% so với giá trị sơ bộ thì trở
lại bước 4
8. Kiểm tra theo độ bền uốn

36

Chi tiết máy

TS Phan Tấn Tùng

10.Kiểm tra quá tải
11. Xác định chính xác các thông số hình học của bộ truyền
12. Tính lực tác động lên trục

HẾT CHƯƠNG 6

37

...
CHI TIT MÁY - B
TRUYỀN BÁNH RĂNG
CHI TIẾT MÁY BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHI TIẾT MÁY BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CHI TIẾT MÁY BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 9 10 531