Ktl-icon-tai-lieu

chỉ tiêu ô tô

Được đăng lên bởi lexuantruongcdt1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các chỉ tiêu đánh giá dao động ôtô.
Hiện nay có nhiều chỉ tiêu đánh giá dao động của ôtô.
Các nước phát triển hoặc các hãng ôtô lớn đều có các chỉ tiêu
đánh giá khác nhau. Nhìn chung, các chỉ tiêu đánh giá dao
động ôtô bao gồm:
- Chỉ tiêu về độ êm dịu chuyển động.
- Chỉ tiêu về an toàn chuyển động.
- Chỉ tiêu về không gian làm việc của hệ thống treo.
Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, người thiết kế có
thể đánh giá sự ảnh hưởng của dao động ôtô theo tất cả hoặc
một số trong các chỉ tiêu kể trên. Trong giới hạn cho phép, đề
tài chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu hai chỉ tiêu đánh giá sự
ảnh hưởng của dao động ôtô là chỉ tiêu về độ êm dịu và an
toàn chuyển động, còn chỉ tiêu về không gian làm việc của
hệ thống treo được xét đến như là các điều kiện ràng buộc
của bài toán.
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động.
Hiện nay có nhiều chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển
động của ôtô. Các chỉ tiêu đó bao gồm: tần số dao động, gia
tốc dao động, độ êm dịu chuyển động.

 Tần số dao động:
Do nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phải di chuyển nhiều
nên con người quen với nhịp điệu bước đi. Trung bình trong
một phút con người có thể thực hiện khoảng 60 – 90 bước đi.
Khi quan niệm con người thực hiện một bước đi là một dao
động thì con người đã quen với tần số dao động 60 – 90
lần/phút. Tần số dao động của ôtô nằm trong giới hạn theo
[1]:
- Đối với xe con: n = 60 – 90 lần/phút (1 – 1.5 Hz).
- Đối với xe tải: n = 100 – 120 lần/phút (1.6 – 2 Hz).
Ở Việt Nam, chỉ số này đang được đề nghị là nhỏ hơn
2.5 (Hz) đối với các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.


Gia tốc dao động.
Gia tốc dao động là thông số quan trọng đánh giá độ êm
dịu chuyển động của ôtô. Giá trị gia tốc giới hạn theo các
phương Ox (phương dọc xe), Oy (phương ngang xe), Oz
(phương thẳng đứng) được xác định bằng thực nghiệm dựa
trên cơ sở trị số bình phương trung bình của gia tốc theo các
phương, theo [1]:
Z´ < 2.5 m/s2
Y´

< 0.7 m/s2

X´

< 1.0 m/s2

Các số liệu trên có thể coi là gần đúng để đánh giá độ
êm dịu chuyển động của ôtô, vì nó là số liệu thống kê, hơn
nữa dao động ôtô truyền cho con người mang tính chất ngẫu
nhiên ở dải tần số rộng.


Độ êm dịu chuyển động.

Một ôtô đảm bảo độ êm dịu chuyển động có nghĩa là các
thông số đánh giá độ êm dịu chuyển động của nó nằm trong
giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn đánh giá.
Độ êm dịu chuyển động của ôtô do dao động của nó
quyết định. Do đó để xem xét đầy đủ về độ êm dịu chuyển
động ta cần phải xét mối quan hệ: Người – Xe – Đường, được
minh họa theo sơ đồ dưới ...
Các chỉ tiêu đánh giá dao động ôtô.
Hiện nay nhiều chỉ tiêu đánh giá dao động của ôtô.
Các nước phát triển hoặc các hãng ôtô lớn đều có các chỉ tiêu
đánh giá khác nhau. Nhìn chung, các chỉ tiêu đánh giá dao
động ôtô bao gồm:
- Chỉ tiêu về độ êm dịu chuyển động.
- Chỉ tiêu về an toàn chuyển động.
- Chỉ tiêu về không gian làm việc của hệ thống treo.
Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, người thiết kế
thể đánh giá sự ảnh hưởng của dao động ôtô theo tất cả hoặc
một số trong các chỉ tiêu kể trên. Trong giới hạn cho phép, đề
tài chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu hai chỉ tiêu đánh g sự
ảnh hưởng của dao động ôtô chỉ tiêu về độ êm dịu an
toàn chuyển động, còn chỉ tiêu về không gian làm việc của
hệ thống treo được xét đến như các điều kiện ràng buộc
của bài toán.
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động.
Hiện nay nhiều chỉ tiêu đánh g độ êm dịu chuyển
động của ôtô. Các chỉ tiêu đó bao gồm: tần số dao động, gia
tốc dao động, độ êm dịu chuyển động.
chỉ tiêu ô tô - Trang 2
chỉ tiêu ô tô - Người đăng: lexuantruongcdt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
chỉ tiêu ô tô 9 10 53