Ktl-icon-tai-lieu

chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ac qui

Được đăng lên bởi nguyendiem11051994
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Hùng

MSSV : 20071415

Lớp TBĐ 1- K52

ĐỒ ÁN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
* ) Đề tài thiết kế : Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ác quy
*) Các số liệu ban đầu :
Điện áp ác quy Ud = 24V, dòng dung lượng ác quy 250A/h. Điện áp nguồn cấp
U1= 220v, điều chỉnh dòng điện vào cấp trong dải từ 0 đến Idmax.

Đồ Án thiết bị điều khiển

1

Nguyễn Văn Hùng

MSSV : 20071415

Lớp TBĐ 1- K52

LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta hiện nay đang trên con đường Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Bởi vậy tự
động hóa đang phát triển mạnh trong những năm gần đây.Tự động hoá điều khiển
các quá trình sản xuất đã đi sâu vào từng ngõ ngách, vào trong tất cả các quá trình tạo
ra sản phẩm.
Ngày nay hầu như tất cả các máy móc thiết bị trong công nghiệp cũng như trong đời
sống hàng đều phải sử dụng điện năng , có thể là dùng hoàn toàn nguồn năng
lượng điện năng hoặc một phần năng lượng điện năng kết hợp với năng lượng khác.
Trên thực tế có những lúc rất cần năng lượng điện mà ta không thể lấy năng
lượng điện từ lưới điện được. Do đó ta phải lấy các nguồn điện dự trữ như Ăc quy.
Như vậy để có thể sử dụng được các nguồn ăcquy ta phải nạp điện cho ăcquy. Bởi
đó bộ chỉnh lưu nạp ăcquy tự động được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp
cụ thể là rất quan trọng , nếu thiếu nó sẽ không có nguồn điện vận hành , dự trữ cho
các máy móc thiết bị mà có thể không đáp ứng được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Đồ Án thiết bị điều khiển

2

Nguyễn Văn Hùng

MSSV : 20071415

Lớp TBĐ 1- K52

Mục lục
Chương I: Giới thiệu khái quát về Ăc quy
I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ăc quy…………………………..……5
1. Cấu tạo…………………………………………………………….…..5
2. Nguyên lý làm việc……………………………………………………6
II, Ắcquy kiềm................................................................................................7
1, Nguyên lý làm việc................................................................................7
2, Quá trình hóa học trong ăc quy kiềm....................................................8
III, Các thông số cơ bản của ăc quy................................................................9
1, Dung lượng............................................................................................9
2, Điện áp..................................................................................................9
3, Điện trở trong........................................................................................9
IV, Đặc tính phóng của ăcquy........................................................................10
V, C...
Nguyễn Văn Hùng MSSV : 20071415 Lớp TBĐ 1- K52
Đồ Án thiết bị điều khiển
1
ĐỒ ÁN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
* ) Đề tài thiết kế : Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ác quy
*) Các số liệu ban đầu :
Điện áp ác quy Ud = 24V, dòng dung lượng ác quy 250A/h. Điện áp nguồn cấp
U1= 220v, điều chỉnh dòng điện vào cấp trong dải từ 0 đến Idmax.
chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ac qui - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ac qui - Người đăng: nguyendiem11051994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ac qui 9 10 193