Ktl-icon-tai-lieu

Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA

Được đăng lên bởi vuongthach3000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công
nghệ FPGA
27 Tháng Năm 2013 | 0 bình luận | 148 lượt xem



Tin bài liên quan:



Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA

(KHCN)- TS. Hoàng Trang cùng nhóm nghiên cứu của mình ở ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM mới đây đã thiết kế
thành công chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA, phục vụ cho người khuyết tật và các ứng dụng
khác dựa trên nhận dạng, tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

TS.Hoàng Trang và cộng sự giới thiệu thiết bị
điều khiển thiết bị trong nhà sử dụng tiếng nói

Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế được chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt với tập tiếng nhận dạng là 20 tiếng đơn trên nền công
nghệ FPGA (Field programmable Gate Array - một thiết bị bán dẫn có thể được lập trình sau khi sản xuất) dựa trên việc trích đặc
trưng MFCC (Mel-Frequency Ceptrum Coefficients - phương pháp trích chọn tham số tiếng nói) và bộ nhận dạng dùng mô hình
Markov ẩn (HMM) với nhiều cải tiến mới; kết quả nhận dạng hiển thị trên LCD; độ chính xác nhận dạng (trong môi trường ít nhiễu,
cùng điều kiện nhiễu với khi xây dựng thiết kế và huấn luyện) tối thiểu là 80%.
Vậy FPGA là gì?
FPGA là 1 chip silicon chứa trong nó rất nhiều “khối logic” có thể tái cấu hình CLB (Configurable Logic Blocks) được liên kết với
nhau thành bằng các liên kết khả trình (Programmable Interconnect). Các khối vào ra được phân bố xung quanh chip tạo thành các
liên kết với bên ngoài. Bên trong khối logic CLB có bảng LUT (Look-Up Table) và các phần tử nhớ (FlipFlop hoặc bộ chốt). Bảng
LUT với nhiều đầu vào và 1 đầu ra tạo thành 1 mạch logic tổ hợp nhỏ, còn các phần tử nhớ dành cho logic synchronous và
sequential.
Bạn sẽ băn khoăn 1 CLB với 1 LUT với 4 hay 6 đầu vào thì làm được gì cho bạn? Nhưng 1 chip FPGA có chứa cỡ hàng nghìn,
chục nghìn thậm chí lên đến hàng trăm nghìn CLB, nên nó có thể làm được rất nhiều chức năng phức tạp và bạn không phải quá
quan tâm nội dung bên trong 1 CLB, bên trong 1 LUT như thế nào? Việc đó đã có bộ công cụ phần mềm chuyên dụng thực hiện
cho bạn? Tất cả những gì bạn cần phải làm trước tiên là lập trình cho FPGA và để cho công cụ thực hiện các giai đoạn còn lại. Tất
nhiên bạn phải tuân thủ chu trình thiết kế và thoả mãn các yêu cầu của công cụ.
Chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA
Đề tài, bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2012, đã chọn được các thông số tối ưu trong giải thuật nhận dạng ...
http://khcn.cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=109#sthash.08KOULrm.dpbs
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công
nghệ FPGA
27 Thng Năm 2013 | 0 bình luận | 148 lượt xem
Tin bài liên quan:
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA
(KHCN)- TS. Hoàng Trang cùng nhóm nghiên cứu của mình ở ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM mới đây đã thiết kế
thành công chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA, phục vụ cho người khuyết tật và các ứng dụng
khác dựa trên nhận dạng, tổng hợp tiếng nói tiếng Việt
TS.Hoàng Trang và cộng sự giới thiệu thiết bị
điều khiển thiết bị trong nhà sử dụng tiếng nói
Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế được chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt với tập tiếng nhận dạng là 20 tiếng đơn trên nền công
nghệ FPGA (Field programmable Gate Array - một thiết bị bn dẫn có thể được lập trình sau khi sản xuất) dựa trên việc trích đặc
trưng MFCC (Mel-Frequency Ceptrum Coefficients - phương php trích chọn tham số tiếng nói) và bộ nhận dạng dùng mô hình
Markov ẩn (HMM) với nhiều cải tiến mới; kết quả nhận dạng hiển thị trên LCD; độ chính xc nhận dạng (trong môi trường ít nhiễu,
cùng điều kiện nhiễu với khi xây dựng thiết kế và huấn luyện) tối thiểu là 80%.
Vậy FPGA là gì?
FPGA là 1 chip silicon chứa trong nó rất nhiều “khối logic” có thể ti cấu hình CLB (Configurable Logic Blocks) được liên kết với
nhau thành bằng cc liên kết khả trình (Programmable Interconnect). Cc khối vào ra được phân bố xung quanh chip tạo thành cc
liên kết với bên ngoài. Bên trong khối logic CLB có bảng LUT (Look-Up Table) và cc phần tử nhớ (FlipFlop hoặc bộ chốt). Bảng
LUT với nhiều đầu vào và 1 đầu ra tạo thành 1 mạch logic tổ hợp nhỏ, còn cc phần tử nhớ dành cho logic synchronous và
sequential.
Bạn sẽ băn khoăn 1 CLB với 1 LUT với 4 hay 6 đầu vào thì làm được gì cho bạn? Nhưng 1 chip FPGA có chứa cỡ hàng nghìn,
chục nghìn thậm chí lên đến hàng trăm nghìn CLB, nên nó có thể làm được rất nhiều chức năng phức tạp và bạn không phải qu
quan tâm nội dung bên trong 1 CLB, bên trong 1 LUT như thế nào? Việc đó đã có bộ công cụ phần mềm chuyên dụng thực hiện
cho bạn? Tất cả những gì bạn cần phải làm trước tiên là lập trình cho FPGA và để cho công cụ thực hiện cc giai đoạn còn lại. Tất
nhiên bạn phải tuân thủ chu trình thiết kế và thoả mãn cc yêu cầu của công cụ.
Chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA
Đề tài, bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2012, đã chọn được cc thông số tối ưu trong giải thuật nhận dạng tiếng nói tiếng Việt
để đảm bảo cả ba yếu tố quan trọng bao gồm: độ chính xc nhận dạng, tài nguyên phần cứng, và tốc độ tính ton. Đặc biệt, đề tài
đã đề xuất cc kiến trúc vi mạch mới, giải thuật mới không chỉ tăng tốc độ nhận dạng trên phần cứng nhanh hơn nhiều lần so với
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA - Trang 2
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA - Người đăng: vuongthach3000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chip nhận dạng tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA 9 10 875