Ktl-icon-tai-lieu

Chọn phương pháp sấy, thiết bị sấy, tác nhân sấy, thông số chế độ sấy, nhiên liệ sử dụng

Được đăng lên bởi Ngoclinh Phan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: CHỌN PHƯƠNG ÁN SẤY, THIẾT BỊ SẤY, TÁC
NHÂN SẤY, THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ SẤY, NHIÊN LIỆU SỬ
DỤNG
I. Chọn phương án sấy:
Hệ thống sấy đối lưu gồm các dạng: HTS buồng, HTS hầm,
HTS tháp, HTS thùng quay, HTS khí động, HTS tầng sôi, HTS
phun.
Trong đó ta thấy:
- HTS buồng: Năng suất thường nhỏ, VLS được đặt cố định
trên quá trình sấy hoặc xe goòng nên cố định trong suốt quá trình
sấy  QTS không được đồng đều. Để khắc phục thì người ta bố trí
cách đưa TNS theo đường dích dắc tạo nên sự đồng đều cho sản
phẩm sấy. Hệ thống này chỉ phù hợp các VLS mà ta khó làm cho
nó bị xáo chộn được trong quá trình sấy, đó là những VLS: Tấm
gỗ, gạch, ngói … Trong khi đó thóc rất dễ xáo chộn  Không dùng
thiết bị này.
- HTS hầm: Có năng suất lớn hơn HTS buồng, QTS không
theo chu kỳ như HTS buồng mà liên tục. Nhưng HTS này vẫn có
nhược điểm giống HTS buồng  Không dùng để sấy thóc.
-

HTS phun: Chỉ dùng để sấy các dung dịch huyền
phù  Không dùng để sấy thóc.
- HTS tháp: Có thể sấy liên tục với năng suất cao. Rất phù hợp
cho sấy hạt, VLS chảy liên tục từ trên xuống dưới dưới tác dụng
của trọng lực bản thân  Trong quá trình sấy VLS được xáo chộn
đều cùng TNS  Sản phẩm sấy đồng đều. Hơn nữa việc phân vùng

TNS nóng – lạnh cũng dễ dàng  áp dụng được hiệu ứng
A.V.Luikov.
- HTS thùng quay: Cũng như HTS tháp, HTS này cũng rất
phù hợp để sấy hạt. VLS được xáo chộn nhờ cánh xáo chộn khi
thùng quay. TNS vào đầu này và ra khỏi đầu kia của thùng
sấy  QTS được liên tục. HTS này có ưu điểm xáo chộn đồng hơn
nhiều so với THS tháp do có cánh xáo chộn được dẫn động nhờ
một động cơ quay. Nhưng cũng điều này mà nó chỉ hiệu quả khi
sấy với năng suất trung bình còn khi sấy với năng suất lớn thì việc
dẫn động cho thùng quay cũng đòi hỏi tốn kém và phức tạp.
- HTS tầng sôi: Ngay tên gọi của HTS ta đã hình dung được
VLS luôn xáo chộn trong quá trình sấy. VLS phù hợp vẫn là dạng
hạt, dưới tác dụng của TNS với thông số thích hợp  VLS luôn
bồng bềnh. Quá trình sấy liên tục do hạt khô nhẹ sẽ ở phần trên của
lớp sôi  lấy ra khỏi TBS. Trong HTS tầng sôi, truyền nhiệt và ẩm
giữa TNS và VLS là rất tốt nên trong các HTS hạt hiện có thì sấy
tầng sôi có năng suất lớn, thời gian sấy nhanh và VLS được rất
đều.
Như vậy 3 HTS tháp – thùng quay – tầng sôi đều phù hợp
cho sấy thóc. Nhưng xét về chi phí đầu tư và chất lượng sản phẩm
thì sấy tháp phù hợp hơn cả cho sấy thóc khu vực Hà Nam. HTS
này có chi phí đầu tư thấp hơn cả, việc xáo chộn VLS là do chính
trọng lực của nó gây ra, không cần phải tác động bên ngo...
Chương 2: CHỌN PHƯƠNG ÁN SẤY, THIẾT BỊ SẤY, TÁC
NHÂN SẤY, THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ SẤY, NHIÊN LIỆU SỬ
DỤNG
I. Chọn phương án sấy:
Hthống sấy đối lưu gồm các dạng: HTS buồng, HTS hầm,
HTS tháp, HTS thùng quay, HTS khí động, HTS tầng sôi, HTS
phun.
Trong đó ta thấy:
- HTS buồng: Năng suất thường nhỏ, VLS được đặt cố định
trên quá trình sấy hoặc xe goòng nên cđịnh trong suốt quá trình
s
ấy
QTS không được đồng đều. Để khắc phục thì người ta bố trí
cách đưa TNS theo đường dích dắc tạo n
ên sđồng đều cho sản
phẩm sấy. Hệ thống này chphù hợp các VLS mà ta khó làm cho
b
xáo chộn được trong quá trình sấy, đó là những VLS: Tấm
gỗ, gạch, ngói Trong khi đó thóc rất dễ xáo chộn
Không dùng
thi
ết bị này.
- HTS h
ầm: năng suất lớn hơn HTS buồng, QTS không
theo chu knhư HTS buồng mà liên tục. Nhưng HTS này vẫn
nhược điểm giống HTS buồng
Không dùng để sấy thóc.
- HTS phun: Ch dùng để sấy các dung dịch huyền
phù
Không dùng để sấy thóc.
- HTS tháp: Có thể sấy liên tục với năng suất cao. Rất phù hợp
cho sấy hạt, VLS chảy liên tục từ trên xuống dưới dưới tác dụng
của trọng lực bản thân
Trong quá trình sấy VLS được xáo chộn
đều c
ùng TNS
Sản phẩm sấy đồng đều. Hơn nữa việc phân vùng
Chọn phương pháp sấy, thiết bị sấy, tác nhân sấy, thông số chế độ sấy, nhiên liệ sử dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn phương pháp sấy, thiết bị sấy, tác nhân sấy, thông số chế độ sấy, nhiên liệ sử dụng - Người đăng: Ngoclinh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chọn phương pháp sấy, thiết bị sấy, tác nhân sấy, thông số chế độ sấy, nhiên liệ sử dụng 9 10 811