Ktl-icon-tai-lieu

Chống sét cho công trình

Được đăng lên bởi ruanhi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.3. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA
1.3.1.Cơ sở để lập thiết kế thi công
 Căn cứ vào số liệu thiết kế thi công công trình
 Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất công trình
 Căn cứ vào các tiêu chuẩn chống sét hiện hành như sau:
+ TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.
+ 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
+ NF C17-102/1995 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
+ TCXDVN 46: 2007 tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.
+ TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
1.3.2. Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo - THE EARLY STREAMER EMISION
LIGHTNING (ESE)
Sản phẩm PULSAR60 được thiết kế và chế tạo bởi Hãng HELITA Pháp. Đây là hệ thống
chống sét trực tiếp tiên tiến nhất trên Thế Giới hiện nay với chứng nhận bản quyền phát minh
sáng chế năm 1985, Năm 2007 phát triển công nghệ phát xạ sớm thế hệ V. Giải pháp thiết kế
và kỹ thuật của Hãng HELITA đã được Uỷ ban Tiêu chuẩn an toàn của Quốc gia Pháp chấp
nhận thành tiêu chuẩn Quốc gia chung NFC 17-102/1995 có giá trị trên toàn thế giới kèm theo
là các chứng nhận thử nghiệm tại nhà máy. Hệ thống chống sét phát xạ sớm tia tiên đạo gồm 3
bộ phận chính:

Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo

Cáp đồng dẫn sét

Hệ thống nối đất chống sét
1.3.2.1 Thiết bị thu sét tia tiên đạo
1.3.2.1.1 Nguyên tắc hoạt động
Đầu kim thu sét nhận năng lượng cần thiết trong khí quyển để tích trữ các điện tích trong bầu
hình trụ. Kim sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian giông bão
khoảng từ 10 tới 20.000 v/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường xung quanh
vượt quá giá trị cực đại để bảo đảm nguy cơ sét đánh là nhỏ nhất.
Phát ra tín hiệu điện cao thế với một biên độ, tần số nhất định tạo ra đường dẫn sét chủ động
về phía trên đồng thời trong khi đó làm giảm điện tích xung quanh Đầu thu sét tức là cho phép
giảm thời gian yêu cầu phát ra đường dẫn sét chủ động về phía trên liên tục.
Điều khiển sự giải phóng ion đúng thời điểm: thiết bị ion hoá cho phép ion phát ra trong
khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thích hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giây trước khi có
phóng điện sét, do đó đảm bảo dẫn sét kịp thời, chính xác và an toàn.
Thiết bị phát xạ sớm tia tiên đạo là những thiết bị chủ động không sử dụng nguồn điện nào,
không gây ra bất kỳ tiếng động, chỉ tác động trong vòng vài s trước khi có dòng sét thực sự
đánh xuống và có hiệu quả trong thời gian lâu dài.

P1-M3-1.3-1

1.3.2.1.2...
1.3. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA
1.3.1.Cơ sở để lập thiết kế thi công
Căn cứ vào số liệu thiết kế thi công công trình
Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất công trình
Căn cứ vào các tiêu chuẩn chống sét hiện hành như sau:
+ TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.
+ 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
+ NF C17-102/1995 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
+ TCXDVN 46: 2007 tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.
+ TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
1.3.2. Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo - THE EARLY STREAMER EMISION
LIGHTNING (ESE)
Sản phẩm PULSAR60 được thiết kế chế tạo bởi Hãng HELITA Pháp. Đây hệ thống
chống sét trực tiếp tiên tiến nhất trên Thế Giới hiện nay với chứng nhận bản quyền phát minh
sáng chế năm 1985, Năm 2007 phát triển công nghệ phát xạ sớm thế hệ V. Giải pháp thiết kế
kỹ thuật của Hãng HELITA đã được U ban Tiêu chuẩn an toàn của Quốc gia Pháp chấp
nhận thành tiêu chuẩn Quốc gia chung NFC 17-102/1995 có giá trị trên toàn thế giới m theo
các chứng nhận thử nghiệm tại nhà máy. Hệ thống chống sét phát xạ sớm tia tiên đạo gồm 3
bộ phận chính:
Thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo
Cáp đồng dẫn sét
Hệ thống nối đất chống sét
1.3.2.1 Thiết bị thu sét tia tiên đạo
1.3.2.1.1 Nguyên tắc hoạt động
Đầu kim thu sét nhận năng lượng cần thiết trong khí quyển đtích trữ các điện tích trong bầu
hình trụ. Kim sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian giông bão
khoảng t 10 tới 20.000 v/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường xung quanh
vượt quá giá trị cực đại để bảo đảm nguy cơ sét đánh là nhỏ nhất.
Phát ra tín hiệu điện cao thế với một biên độ, tần số nhất định tạo ra đường dẫn sét chủ động
về phía trên đồng thời trong khi đó làm giảm điện tích xung quanh Đu thu sét tức là cho phép
giảm thời gian yêu cầu phát ra đường dẫn sét chủ động về phía trên liên tục.
Điều khiển sự giải phóng ion đúng thời điểm: thiết bị ion hoá cho phép ion phát ra trong
khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thích hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giây trước khi có
phóng điện sét, do đó đảm bảo dẫn sét kịp thời, chính xác và an toàn.
Thiết bị phát xạ sớm tia tiên đạo những thiết bị chủ động không sử dụng nguồn điện nào,
không gây ra bất kỳ tiếng động, chỉ tác động trong vòng vài s trước khi có dòng sét thực s
đánh xuống và có hiệu quả trong thời gian lâu dài.
P1-M3-1.3-1
Chống sét cho công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chống sét cho công trình - Người đăng: ruanhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chống sét cho công trình 9 10 5