Ktl-icon-tai-lieu

Chống thấm

Được đăng lên bởi Mạc Vấn Thiền
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ẩm chân tường tuy không phải là hiện tượng phổ biến ở tất cả các công trình nhưng ở các tòa nhà cũ rất
hay gặp, công trình càng cũ hiện tượng trên càng nhiều.

Nguyên nhân: nước từ đất dâng lên theo những viên gạch và vữa xây thông qua một hệ mà gọi là “mao
dẫn”, nó tương tự như dầu thấm qua bấc lên trên. Chiều cao mà hơi ẩm có thể dâng cao phụ thuộc vào
độ rỗng của gạch và vữa, mức bay hơi. Vật liệu càng xốp, độ cao của nước xâm nhập vào càng cao.
Ví dụ: tường gạch thì bị ẩm nhiều hơn tường đá
Biện pháp xử lí của chúng tôi
1)

Bơm vật liệu chuyên dụng TamSil 190 theo các vị trí khảo sát thực tế:

Khoan theo sơ đồ (được lập khi khảo sát) và lắp đặt kim bơm

Dùng bơm tay hay máy bơm TamSil 190 (theo quy trình bơm cung cấp riêng biệt). Vật liệu này sẽ ngấm
nhanh vào trong tường, chèn kín các mao quản, lổ rỗng trong gạch và vữa xây và chặn nước tức thì.

2) Xử lí chống thấm bổ sung và hoàn thiện lại bề mặt. Bước thi công này cũng rất quan trọng, có một
số nhà thầu thi công như bước 1 ở trên, nhưng khi thực hiện bước 2 không tốt, bề mặt tường vẫn ẩm
dẫn đến sơn bong tróc, lâu ngầy tường vẫn bị mốc đen.

Sự khác biệt của mỗi loại gạch, độ rỗng của vữa và một số yếu tố khác sẽ quyết định đến cách lập hồ sơ
đồ bơm và vật liệu xử lí bổ sung hiệu quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể thực hiện việc khảo sát
kỹ công trình của khách hàng.

...
Ẩm chân tường tuy không phải là hiện tượng phổ biến ở tất cả các công trình nhưng ở các tòa nhà cũ rất
hay gặp, công trình càng cũ hiện tượng trên càng nhiều.
Nguyên nhân: nước từ đất dâng lên theo những viên gạch và vữa xây thông qua một hệ mà gọi là “mao
dẫn”, nó tương tự như dầu thấm qua bấc lên trên. Chiều cao mà hơi ẩm có thể dâng cao phụ thuộc vào
độ rỗng của gch và vữa, mức bay hơi. Vật liệu càng xốp, độ cao của nước xâm nhập vào càng cao.
Ví dụ: tường gạch thì bị ẩm nhiều hơn tường đá
Biện pháp xử lí của chúng tôi
1) Bơm vật liệu chuyên dụng TamSil 190 theo các vị trí khảo sát thực tế:
Khoan theo sơ đồ (được lập khi khảo sát) và lắp đặt kim bơm
Dùng bơm tay hay máy bơm TamSil 190 (theo quy trình bơm cung cấp riêng biệt). Vật liệu này sẽ ngấm
nhanh vào trong tường, chèn kín các mao quản, lổ rỗng trong gạch và vữa xây và chặn nước tức thì.
2) Xử lí chống thấm bổ sung và hoàn thiện lại bề mặt. Bước thi công này cũng rt quan trọng, có một
số nhà thầu thi công như bước 1 ở trên, nhưng khi thực hiện bước 2 không tốt, bề mặt tường vẫn ẩm
dẫn đến sơn bong tróc, lâu ngầy tường vẫn bị mốc đen.
Sự khác biệt của mỗi loại gạch, độ rỗng của vữa và một số yếu tố khác sẽ quyết định đến cách lập hồ sơ
đồ bơm và vật liệu xử lí bổ sung hiệu quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể thực hiện việc khảo sát
kỹ công trình của khách hàng.
Chống thấm - Người đăng: Mạc Vấn Thiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chống thấm 9 10 524