Ktl-icon-tai-lieu

chủ đề CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN

Được đăng lên bởi hoangquyen-lekim
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM-MÔI TRƯỜNG

CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN

NHÓM SV:LÊ KIM HOÀNG QUYÊN
VÕ THỊ MĨ DUYÊN
NGUYỄN THỊ THẢO
TRẦN UYỂN VY
VĂN PHÚ CƯỜNG

1

Tháng 10 /2014

Mục lục
I. TỔNG QUAN SẢN PHẨM
1.Sơ lược về cà phê..................................................................................................1
1.1 Phân loại………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1.2. Thành phần hóa học chính của cà phê……………………………………………………………2
II. CAFFEIN
1. Công thức phân tử……………………………………………………………………………………………2
2.Ảnh hưởng của caffeine với cơ thể……………………………………………………………………4
III. CÀ PHÊ KHỬ CAFFEIN
1.Cà phê khử caffein là gì ?.......................................................................................6
2.Tình hình tiêu thụ cà phê có caffeine và không có caffeine………………………………..7
3.Thị hiếu người tiêu dung với sản phẩm……………………………………………………………..8
4.Phương pháp chung khử caffeine trong cà phê…………………………………………………9
IV.QUI TRÌNH SẢN XUẤT
1.Phương Pháp Swiss water…………………………………………………………………………..10
1.1 Sơ đồ khối…………………………………………………………………………………………………………………………10
1.2.Thuyết minh qui trình…………………………………………………………………………….…………………………11
1.2.1.Làm sạch……………………………………………………………………………………………….....................11
1.2.2.Tách caffeine……………………………………………………………………………………………………………11.

2

1.2.3.Sấy………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1.2.4.Rang……………………………………………………………………………………………………………………………..…13
1.2.5.Xay…………………………………………………………………………………………………………………………...14
1.2.6.Phối trộn……………………………………………………………………………………………………….............15
1.2.7.Đóng
gói………………………………………………………………………………………………………………......15

2.Phương Pháp Khử Caffein Bằng CO2 Siêu Tới Hạn.
2.1.Sơ đồ khối………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2.2.Thuyết minh qui trình…………………………………………………………………………………………………………………….17
2.2.1.Qúa trình sục hơi nước……………………………………………………………………………………………………………17
2.2.2.Tách caffeine…………………………………………………………………………………………………………………………..17
2.2.3.Tách caffeine bằng CO2 và than hoạt tính……………………………………………………………………………….18

V. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO QUẢN
1.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm…………………………………………………………23
3.Bảo quản……………………………………………………………………………….23

3

4

I.TỔNG QUAN SẢN PHẨM
1.Sơ lược về cà phê
- Cây cà phê thuộc lớp Magnoliopsida, bộ Rubiales, họ Rubiacae, giống Coffea,có 4 loại:
Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica và Coffea stenophylla.
1.1.Phân loại : (3 loại )
* Cà phê chè ( Coffea arabica)( dùng làm cafe rang xay)
-Trồng vùng núi cao, khí hậu lạnh chủ yếu ơ Châu Âu
-Trá...
CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM-MÔI TRƯỜNG
CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN
NHÓM SV:LÊ KIM HOÀNG QUYÊN
VÕ THỊ MĨ DUYÊN
NGUYỄN THỊ THẢO
TRẦN UYỂN VY
VĂN PHÚ CƯỜNG
chủ đề CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ đề CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN - Người đăng: hoangquyen-lekim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
chủ đề CÀ PHÊ KHỬ CAFEIN 9 10 42