Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình ure

Được đăng lên bởi ntthom199560
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 1 lần
N
Ạ
CB
Á
H
N
ÀC
Ì
V
TR
Ô
C
T
G
YẾ
N
U
Ừ
TH
M
I
Ổ
O
À
U
4
B
I
CH
M
Ớ
Ó
V
H
N
N
Ế
Đ
A
CỦ
ĐÃ

Phângiảiprotein-amino acid

Thànhviêncủanhóm:

1.
2.
3.
4.

PhạmThịMỹHạnh-61301093
PhanThịXuânHằng-61301102
NguyễnThịLanHoa-61301280
NguyễnThịThơm-61303976

Nộidungthuyếttrình:
I.Kháiquát
II.Thủyphânprotein
III.Sựphângiảiamino acid
IV.SốphậncủaNH3

VI. ChutrìnhUre
VII.Câuhỏi

I-KháiQuát
Quátrìnhoxyhóaamino
acidchủyếuxảyraởcơthểđộngvậtnằmtrong3trườnghợpsau:

 Trongquátrìnhtổnghợpvàphânhủyproteinbìnhthường
 Khithứcăngiàuđạmsinhralượngamino
aciddưthừaquámứccầnthiếtđểtổnghợpprotein

 Khicơthểbịđóivàbệnhnhânbịbệnhtiểuđường

Kháiquátvềthoáihóaacidamin
Protein nội bào

Protein thức ăn
Sinhtổnghợpaa,nucleotidvàcácaminsi
nhhọc

Khung carbon

Chu trình ure

Liên quan 2 chu trình

Chu trình acid
citric

6

ThủyPhânProtein

II-Thủyphânprotein
1.Bảnchấtcủaquátrìnhthủyphânprotein:
là quá trình phá vỡ các liên kết peptide khi có mặt của nước. Do liên kết
peptide là liên kết bền, nên quá trình thủy phân cần có mặt chất xúc tác.
Các tác nhân xúc tác gồm:
•

Tác

nhân

hóa

học:

acid

(HCl)

hay

base

• Tác nhân hóa sinh học: enzyme thủy phân protein (protease)

(NaOH)

II.Thủyphânprotein

II-Thủyphânprotein
Proteincùngthứcănđivàodạdàyvàkíchthíchmàngnhầytếbàobềmặtdạdàytiếtrahoocm
ongastrincónhiệmvụkíchthíchtếbàováchdạdàytiếtHClvàpepsinogen.
Peptidevàproteinthứcănđượccácenzymethủyphânproteincótrongdịchtiêuhóathành
cácpeptidvàcuốicùngthànhcácacidamintựdo.
Proteinaselàcácpeptidasexúctácphảnứngcắtđứtcácliênkếtpeptidvớisựthamgiacủan
ước

II-Thủyphânprotein
Ởruộtnonhìnhthànhdịchhỗnhợpchứaamino
acidtựdo,cácamino
acidnàydễdànghấpthụquamàngtếbàobiểubìruộtnon,
=>vậnchuyểnđếngannhờhệtuầnhoàn.
Ởngườiđasốproteindạngcầunguồngốctừđộngvậtđềubịthủyphântriệtđểtớiamino
acidtựdo.
Mộtsốproteindạngsợithìbịthủyphânmộtphần.
Mộtsốngườihệenzyme
proteaseruộtnonkhôngthủyphânđượcmộtsốproteinkhôngtantrongnước=>gâytổnthươngl
ớpmàngtếbàoruộtnon

II-Thủyphânprotein

Tiêu hóa protein và hấp thu acid amin ở ruột

13

SỰ

PHÂ
NG
IẢI
AM

INO

ACI
D

III-Sựphângiảiamino acid

Phângiảiamino acid

Chuyểnaminehóa

Khửamine

Decarboxylhóa

III-Sựphângiảiamino acid
Khửamine

III-Sựphângiảiamino acid

• Khửamine

III-Sựphângiảiamino acid
Khửamine

•

-Khửaminebằngconđườngthủyphân.

Nhờtácdụngcủaenzymethủyphânhydrolase, amino
acidbịthủyphântạooxiacidtươngứngvàNH3

III-Sựphângiảiaminoacid
Khửamine
Ngoàicácconđườngđóra, aspartic
acidcònbịkhửaminbằngconđườngkhửnộiphântửnhờenzymedezaminasexúctác

III-Sựphângi...
Chu trình ure - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình ure - Người đăng: ntthom199560
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Chu trình ure 9 10 82