Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn nén H-264 và ứng dụng trong IPTV

Được đăng lên bởi hoangkhiem89
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 7431 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Đồ án tốt nghiệp: Truyền Hình Giao Thức Internet

MỤC LỤC

SVTH: Nguyễn Văn Đạo- KTTT & TT K48

1

GVHD: Nguyễn Tiến Hưng

Đồ án tốt nghiệp: Truyền Hình Giao Thức Internet

GVHD: Nguyễn Tiến Hưng

LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển của mạng Internet toàn cầu nói riêng và công nghệ thông tin nói
chung đã đem lại tiến bộ và phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Internet không
những đã rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian mà còn mạng lại cho mọi
người, mọi quốc gia và cả thế giới những lợi ích to lớn. Tốc độ phát triển nhanh chóng
của công nghệ thông tin là một trong những lợi ích to lớn, có vai trò quan trọng và tầm
ảnh hưởng rộng khắp.
Với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet băng rộng còn làm thay đổi cả
về nội dung và kỹ thuật truyền hình. Trong đó truyền hình qua giao thức internet
(IPTV) là một điển hình.Sự vượt trội trong kỹ thuật truyền hình của IPTV là tính năng
tương tác giữa hệ thống với người xem, cho phép người xem chủ động về thời gian và
khả năng triển khai nhiều dịch vụ giá trị gia tăng tiện ích khác trên hệ thống nhằm đáp
ứng nhu cầu của người sử dụng. Có rất nhiều công nghệ và kỹ thuật phức tạp được hỗ
trợ để đưa các chương trình truyền hình lên mạng internet, trong đó kỹ thuật đóng gói
video là một điển hình. Việc đóng gói các chương trình video bao gồm việc chèn và tổ
chức các dữ liệu video thành các gói riêng biệt. Chính vì thế nên em đã chọn đề tài: “Truyền
hình giao thức internet” làm đồ án tốt nghiệp của mình. Đồ án của em đi sâu vào nghiên
cứu chuẩn nén video tiên tiến H.264 ứng dụng trong mô hình truyền thông IPTV.
Nội dung đồ án gồm 4 chương:
Chươn



g I: Cơ bản về nén video số. Chương I trình bày những kiến thức cơ bản về nén
Video số như khái niệm, đặc điểm, phương pháp nén và giới thiệu một chuẩn nén
rất điển hình là MPEG.
Chươn



g II: Chuẩn nén video H.264. Chương này đi vào chi tiết chuẩn mã hóa H.264
như: cấu trúc bộ Codec H.264 (bộ mã hóa và giải mã hóa), cấu trúc dữ liệu trong
H.264, các profile của H.264.
Chươn



g III: Ứng dụng của H.264 trong IPTV. H.264 có tỷ lệ nén rất cao nên nó được
SVTH: Nguyễn Văn Đạo- KTTT & TT K48

2

Đồ án tốt nghiệp: Truyền Hình Giao Thức Internet

GVHD: Nguyễn Tiến Hưng

ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhờ có sự ra đời của H.264 mà IPTV trở nên
hiệu quả và thực tế hơn. Chương này thể hiện chuẩn H.264 được ứng dụng trong
mô hình IPTV và cho chúng ta biết về các lớp trong mô hình IPTV.

SVTH: Nguyễn Văn Đạo- KTTT & TT K48

3

Đồ án tốt nghiệp: Truyền Hình Giao Thức Intern...
Đồ án tốt nghiệp: Truyền Hình Giao Thức Internet GVHD: Nguyễn Tiến Hưng
MỤC LỤC
SVTH: Nguyễn Văn Đạo- KTTT & TT K48 1
chuẩn nén H-264 và ứng dụng trong IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuẩn nén H-264 và ứng dụng trong IPTV - Người đăng: hoangkhiem89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
chuẩn nén H-264 và ứng dụng trong IPTV 9 10 361