Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 2 Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5752 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
* Nội dung chương I trình bày về khái niệm và phân loại máy nâng chuyển theo tính chất
làm việc; các thông số cơ bản và các chỉ tiêu tính toán chế độ làm việc của máy trục (là phần chủ
yếu để tính toán các máy trục); hiệu suất và ảnh hưởng của hiệu suất; các loại hình dẫn động của
máy nâng chuyển nói chung.
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức sau:
1. Nêu được khái niệm và công dụng của máy nâng chuyển trong các lĩnh vực hiện nay;
2. Phân biệt được máy trục và máy vận chuyển liên tục (dựa vào đặc điểm của chúng); các
thông số cơ bản của máy trục và ảnh hưởng của các thông số đến khả năng làm việc của chúng;
3. Các chỉ tiêu đặc trưng cho chế độ làm việc và xác định được chế độ làm việc của một máy
(hoặc cơ cấu) dựa vào các chỉ tiêu đó cùng ý nghĩa của chế độ làm việc trong tính toán thiết kế và
sử dụng máy nói chung;
4. Hiểu được các loại hình dẫn động máy nâng chuyển (đặc điểm) từ đó biết được phạm vi sử
dụng của các loại hình dẫn động đó;
5. Giải thích được sự ảnh hưởng của hiệu suất đến việc lựa chọn động cơ và phanh.
1.1. Nhiệm vụ và vị trí môn học (học phần)
Máy nâng chuyển là một môn học kỹ thuật cơ sở kế cận các môn học chuyên môn, có vị trí
quan trọng đối với mọi ngành của nền kinh tế quốc dân hiện nay, nhất là ngành Cơ khí luyện kim cán thép, ngành xây dựng, ...
Nhiệm vụ chủ yếu của môn học này là cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về
trang thiết bị nâng và vận chuyển các vật nặng, các sản phẩm rời vụn có khối lượng lớn nhằm góp
phần sử dụng và khai thác tốt các trang thiết bị đó. Đối với nhà máy luyện kim - cán thép, các công
trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp, các máy nâng chuyển không còn là trang thiết bị
phụ trợ mà đã tham gia trực tiếp vào quá trình công nghệ. Vì vậy, môn học máy nâng chuyển càng
trở nên quan trọng đối với kỹ sư ngành Cơ khí luyện kim - cán thép, xây dựng công trình và một số
ngành công nghiệp lắp ráp hiện nay.
Khi nghiên cứu môn học này, người học cần nắm vững kiến thức về chi tiết và cụm chi tiết
đặc trưng của máy trục, hiểu được kết cấu, nguyên lý làm việc và cách tính toán những thông số cơ
bản của một số máy trục và máy vận chuyển thông dụng.
1.2. Phân loại máy nâng chuyển
Theo tính chất làm việc, máy nâng chuyển được chia làm hai loại chính:
1.2.1. Máy vận chuyển liên tục
Ở các loại máy này vật phẩm được di chuyển thành
dòng liên tục và ổn định, có thể bốc dỡ ngay trong quá
V
trình vận chuyển.
Máy vận chuyển liên tục được chia thành hai nhóm:
V
a. Máy vận chuyển liên tục có bộ...
Trang 11
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
* Nội dung chương I trình bày về khái niệm phân loại máy nâng chuyển theo tính chất
làm việc; các thông số bản và các chỉ tiêu tính toán chế độ làm việc của máy trục (là phần chủ
yếu để tính toán các máy trục); hiệu suất và ảnh hưởng của hiệu suất; các loại hình dẫn động của
máy nâng chuyển nói chung.
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức sau:
1. Nêu được khái niệm và công dụng của máy nâng chuyển trong các lĩnh vực hiện nay;
2. Phân biệt được máy trục máy vận chuyển liên tục (dựa vào đặc điểm của chúng); các
thông số cơ bản của máy trục và ảnh hưởng của các thông số đến khả năng làm việc của chúng;
3. Các chỉ tiêu đặc trưng cho chế độ làm việc và xác định được chế độ làm việc của một máy
(hoặc cấu) dựa vào các chỉ tiêu đó cùng ý nghĩa của chế độ làm việc trong tính toán thiết kế
sử dụng máy nói chung;
4. Hiểu được các loại hình dẫn động máy nâng chuyển (đặc điểm) từ đó biết được phạm vi sử
dụng của các loại hình dẫn động đó;
5. Giải thích được sự ảnh hưởng của hiệu suất đến việc lựa chọn động cơ phanh.
1.1. Nhiệm vụ và vị trí môn học (học phần)
Máy nâng chuyển một môn học kỹ thuật sở kế cận các môn học chuyên môn, vtrí
quan trọng đối với mọi ngành của nền kinh tế quốc dân hiện nay, nhất ngành khí luyện kim -
cán thép, ngành xây dựng, ...
Nhiệm vụ chủ yếu của môn học này cung cấp những kiến thức bản cho người học về
trang thiết bị nâng vận chuyển các vật nặng, các sản phẩm rời vụn khối lượng lớn nhằm góp
phần sử dụng và khai thác tốt các trang thiết bị đó. Đối với nhà máy luyện kim - cán thép, các công
trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp, các máy nâng chuyển không còn trang thiết bị
phụ trợ đã tham gia trực tiếp vào quá trình công nghệ. Vì vậy, môn học máy nâng chuyển càng
trở nên quan trọng đối với kỹ sư ngành khí luyện kim - cán thép, xây dựng công trình một số
ngành công nghiệp lắp ráp hiện nay.
Khi nghiên cứu môn học này, người học cần nắm vững kiến thức về chi tiết và cụm chi tiết
đặc trưng của máy trục, hiểu được kết cấu, nguyên lý làm việc và cách tính toán những thông số
bản của một số máy trục và máy vận chuyển thông dụng.
1.2. Phân loại máy nâng chuyển
Theo tính chất làm việc, máy nâng chuyển được chia làm hai loại chính:
1.2.1. Máy vận chuyển liên tục
các loại máy này vật phẩm được di chuyển thành
dòng liên tục ổn định, thể bốc dỡ ngay trong quá
trình vận chuyển.
Máy vận chuyển liên tục được chia thành hai nhóm:
a. Máy vận chuyển liên tục bộ phận kéo: như băng tải,
xích tải…
V
V
Hình 1.1. Máy vận chuyển liên tục.
b. Máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo: như hệ thống đường lăn, ống dẫn…
1.2.2. Máy vận chuyển theo chu kỳ
Đặc trưng của loại máy này sự hoạt động tính chất chu kỳ (luôn phiên giữa thời kỳ làm
việc và thời kỳ nghỉ) của cơ cấu và máy.
Chương 1 2 Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 2 Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chương 1 2 Máy nâng chuyển 9 10 306