Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi dang-thanh-huy
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
- Điều chế
- Ghép kênh

Máy phát
Nguồn tin

- Giải điều chế
- Tách kênh

- Dây dẫn
- Cáp quang
- Sóng

Môi trường
truyền
Nhiễu

2

Máy thu

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Noise
(Nhiễu)

SOURCE
(Nguồn
tin)

TRANSMITTER

(Máy Phát)

CHANNEL
(Kênh
truyền)

Nhiễu

3

RECEIVER

(Máy thu)

OUTPUT
(ngõ ra)

Nguồn Tin – Tín Hiệu
Nguồn tin hay tin tức là gì?
 Tin tức và dữ liệu những gì cần trao đổi: tiếng
nói, hình ảnh, con số, các ký hiệu, các đại
lượng đo lường . . . vào máy phát phát đi,
nhận được ở máy thu.

Tín hiệu là gì?
 Tín hiệu là tin tức được xử lý để truyền đi trên
hệ thống thông tin.

4

Quá Trình Xử Lý Tín Hiệu
Chuyển đổi: biến các tin tức dưới dạng
không điện thành ra tín hiệu điện.
Mã hóa: gán cho tín hiệu một giá trị nhị
phân và đặc trưng bởi các mức điện áp cụ
thể để có thể truyền trên kênh truyền và
phục hồi ở máy thu.
Điều chế: dùng tín hiệu tần số cao thực
hiện nhiệm vụ “mang” tín hiệu cần truyền
đến nơi thu , tín hiệu cao tần gọi là sóng
mang (carrier wave).
5

Tín Hiệu
 Hệ thống thông tin tồn tại mấy dạng tín hiệu?
 Các tín hiệu có tính tuần hoàn
 Các tín hiệu không có tính tuần hoàn mà có tính nhất
thời (xung).
 Tín hiệu có tính ngẫu nhiên (nhiễu)

 Tín hiệu được thể hiện như thế nào?
 Miền thời gian: Tín hiệu được diễn tả bởi một hàm
theo thời gian
 Miền tần số : Quan tâm tới sự phân bố năng lượng
của tín hiệu theo các thành phần tần số của chúng và
được diễn tả bởi phổ tần

6

Tín Hiệu
Nguồn tin/tín hiệu được tạo ra từ đâu?
 Âm thanh:
• Micro điện động

 Hình ảnh:
• Camera

7

Tín Hiệu
Tín hiệu băng gốc:
 Vùng tần số nguyên gốc của tín hiệu.

Băng thông của tín hiệu:
 Khoảng cách giữa tần số lớn nhất và nhỏ nhất
của tín hiệu.
 Đơn vị: Hz

8

Máy Phát

Tín hiệu
ngõ vào

Điều chế

Đổi tần

Dao động

9

KĐ
công suất
cao tần

KÊNH TRUYỀN TIN

MÁY PHÁT

MÁY THU

Môi Trường Truyền

Cáp hoặc không gian
10

PHÂN LOẠI KÊNH TRUYỀN TIN
Đường Truyền

Nối Dây
(Wired)

Cáp song
ggfgg
hành

Cáp
xoắn
ggfgg

Cáp đồng
ggfgg
trục

Không Dây
(Wireless)

Sợiggfgg
quang

11

Sóng
Vôggfgg
tuyến

Viba
ggfgg
Mặt
đất

Thông tin
ggfgg
vệ
tinh

Đường Truyền Nối Dây

12

Đường Truyền Không Dây
Đặc tính của Sóng điện từ?
Sóng ánh
sáng

Sóng vô tuyến và sóng viba Hồng ngoại

3
kHz

300
GHz

13

400 900
THz THz

Các Kiểu Truyền Sóng

Tầng điện ly

Tầng điện ly

14

Tầng điện ly

Sóng Vô Tuyến: (Radio)
Vùng tần số từ 3KHz đến 1GHz
Phát sóng dùng ante...
1
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - Người đăng: dang-thanh-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 9 10 701