Ktl-icon-tai-lieu

chương 2

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 4230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 2

TS PHAN TẤN TÙNG

VẼ QUI ƯỚC MỐI GHÉP
1. MỐI GHÉP REN

1.1 Khái niệm chung
• Công dụng: dùng để kẹp chặt 2 hay nhiều chi
tiết với nhau, là mối ghép có thể tháo được
•Phân lọai: bu lông, vít, vít cấy

1

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Phân lọai ren: ren dùng trong mối ghép ren là ren tam giác
• Ren phải – ren trái
• Ren tiêu chuẩn – ren bước nhỏ
• Ren hệ mét – ren hệ anh
•Thông số hình học
• Đường kính đỉnh ren d (bảng PL-1
trang 202, VKTCK-THQ)
• Bước ren p
• Các thông số như đường kính đầu
bu lông, chiều cao đầu bu lông,
chiều cao đai ốc đã được tiêu chuẩn
qui định theo quan điểm sức bền đều
2

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Ñöôøng kính
ñænh

Böôùc ren

Ghi kích ñaày ñuû

Ghi taét

4

0,5

M4x0,5

M4

5

0,75

M5x0,75

M5

6

1

M6x1

M6

8

1,25

M8x1,25

M8

10

1,5

M10x1,5

M10

12

1,75

M12x1,75

M12

14

2

M14x2

M14

16

2

M16x2

M16

18

2,25

M18x2,25

M18

20

2,5

M20x2,5

M20

22

2,75

M22x2,75

M22

24

3

M24x3

M24

27

3,25

M27x3,25

M27

30

3,5

M30x3,5

M30

3

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Ký hiệu ren trên bản vẽ
• M10

: ren hệ mét d=10mm p=1.5mm

• M10x1

: ren hệ mét d=10mm p=1mm

• M10x1 LH

: LH ren trái

• M10x1x30

: chiều dài đọan ren L=30mm

• Tr30x5

: Tr ren thang

• Có thể ghi thêm cấp chính xác và dung sai lắp ghép

4

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

1.2 Biểu diễn qui ước ren theo TCVN
• Hình chiếu chứa đường tâm ren
- Đỉnh ren vẽ bằng nét cơ bản.
-Chân ren bằng nét liền mảnh
-Khoảng cách từ chân ren đến đỉnh ren bằng 0,85d (d:đường
kính đỉnh ren)
- Đường giới hạn ren vẽ bằng nét đậm
- Có thể không thể hiện đọan ren cạn
• Hình chiếu vuông góc đường tâm ren
- Đỉnh ren là vòng tròn vẽ bằng nét cơ bản
- Chân ren là ¾ vòng tròn vẽ bằng nét mảnh

5

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Đối với ren ngòai (ren trên trục)

• Đối với ren trong (ren trong lỗ)

6

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Đọan ren cạn

• Ren khuất

7

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

1.3 Vẽ qui ướcmối lắp ren
-Khi vẽ một mối lắp ren thì ưu tiên cho ren ngòai
-Khi cắt mối ghép ren, mặt cắt vật liệu phải vẽ đến đỉnh ren
(đường nét đậm).

8

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Vẽ qui ước mối ghép bu lông đai ốc

9

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Vẽ qui ước mối ghép vít cấy

10

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Vẽ qui ước mối ghép vít

11

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Vẽ qui ước đơn giản mối ghép ren

12

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG
...
1
V K THUT CƠ KHÍ TS PHAN TN TÙNG
CHƯƠNG 2 V QUI ƯỚC MI GHÉP
1. MI GHÉP REN
1.1 Khái nim chung
Công dng: dùng để kpcht 2 hay nhiuchi
tiếtvi nhau, là mighépcóth tháo được
Phân lai: bu lông, vít, vít cy
chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2 - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
chương 2 9 10 654