Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

Được đăng lên bởi Đơn Giản
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5841 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

Chương II
MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ÐẠI TÍN HIỆU NHỎ
DÙNG BJT
Ta biết BJT có thể hoạt động trong 3 vùng:
- Vùng tác động: (Vùng khuếch đại hay tuyến tính)
với nối B-E phân cực thuận
nối B-C phân cực nghịch
- Vùng bảo hòa: Nối B-E phân cực thuận
Nối B-C phân cực thuận
- Vùng ngưng: Nối B-E phân cực nghịch
Tùy theo nhiệm vụ mà hoạt động của transistor phải được đặt trong vùng nào. Như
vậy, phân cực transistor là đưa các điện thế một chiều vào các cực của transistor như thế
nào để transistor hoạt động trong vùng mong muốn. Dĩ nhiên người ta còn phải thực hiện
một số biện pháp khác để ổn định hoạt động transistor nhất là khi nhiệt độ của transistor
thay đổi.
Trong chương này, ta khảo sát chủ yếu ở BJT NPN nhưng các kết qủa và phương
pháp phân tích vẫn đúng với BJT PNP, chỉ cần chú ý đến chiều dòng điện và cực tính của
nguồn điện thế 1 chiều.

2.1. PHÂN CỰC CỐ ÐỊNH: (FIXED-BIAS)
Mạch cơ bản như hình 2.1

Phương pháp chung để phân giải mạch phân cực gồm ba bước:
- Bước 1 : Dùng mạch điện ngõ vào để xác định dòng điện ngõ vào (IB hoặc IE).
- Bước 2: Suy ra dòng điện ngõ ra từ các liên hệ IC=βIB IC=αIE
B

Trương Văn Tám

II-1

Mạch Điện Tử

Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

- Bước 3:Dùng mạch điện ngõ ra để tìm các thông số còn lại (điện thế tại các chân,
giữa các chân của BJT...)
Áp dụng vào mạch điện hình 2.1

* Sự bảo hòa của BJT:
Sự liên hệ giữa IC và IB sẽ quyết định BJT có hoạt động trong vùng tuyến tính hay
không. Ðể BJT hoạt động trong vùng tuyến tính thì nối thu - nền phải phân cực nghịch. Ở
BJT NPN và cụ thể ở hình 2.1 ta phải có:

thì BJT sẽ đi dần vào hoạt động trong vùng bão hòa. Từ điều kiện này và liên hệ IC=βIB ta
tìm được trị số tối đa của IB, từ đó chọn RB sao cho thích hợp.
B

Trương Văn Tám

B

II-2

Mạch Điện Tử

Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

2.2. PHÂN CỰC ỔN ÐỊNH CỰC PHÁT: (EMITTER STABILIZED BIAS)
Mạch cơ bản giống mạch phân cực cố định, nhưng ở cực phát được mắc thêm một
điện trở RE xuống mass. Cách tính phân cực cũng có các bước giống như ở mạch phân
cực cố định.

* Sự bảo hòa của BJT:
Tương tự như trong mạch phân cực cố định, bằng cách cho nối tắt giữa cực thu và
cực phát ta tìm được dòng điện cực thu bảo hòa ICsat

Ta thấy khi thêm RE vào, ICsat nhỏ hơn trong trường hợp phân cực cố định, tức BJT dễ
bão hòa hơn.

2.3. PHÂN CỰC BẰNG CẦU CHIA ĐIỆN THẾ:
(VOLTAGE - DIVIDER BIAS)
Mạch cơ bản có dạng hình 2.3. Dùng định lý Thev...
Chương 2: Mch phân cc và khuếch đại tín hiu nh dùng BJT
Chương II
MCH PHÂN CC VÀ KHUCH ÐI TÍN HIU NH
DÙNG BJT
Ta biết BJT có th hot động trong 3 vùng:
- Vùng tác động: (Vùng khuếch đại hay tuyến tính)
vi ni B-E phân cc thun
ni B-C phân cc nghch
- Vùng bo hòa: Ni B-E phân cc thun
Ni B-C phân cc thun
- Vùng ngưng: Ni B-E phân cc nghch
Tùy theo nhim v mà hot động ca transistor phi được đặt trong vùng nào. Như
vy, phân cc transistor là đưa các đin thế mt chiu vào các cc ca transistor như thế
nào để transistor hot động trong vùng mong mun. Dĩ nhiên người ta còn phi thc hin
mt s bin pháp khác để n định hot động transistor nht là khi nhit độ ca transistor
thay đổi.
Trong chương này, ta kho sát ch yếu BJT NPN nhưng các kết qa và phương
pháp phân tích vn đúng vi BJT PNP, ch cn chú ý đến chiu dòng đin và cc tính ca
ngun đin thế 1 chiu.
2.1. PHÂN CC C ÐNH: (FIXED-BIAS)
Mch cơ bn như hình 2.1
Phương pháp chung để phân gii mch phân cc gm ba bước:
- Bước 1 : Dùng mch đin ngõ vào để xác định dòng đin ngõ vào (I
B
hoc IB
E
).
- Bước 2: Suy ra dòng đin ngõ ra t các liên h I
C
=βI
B
I
C
=αI
E
Trương Văn Tám II-1 Mch Đin T
Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT - Người đăng: Đơn Giản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 9 10 693