Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Mở vỉa ruộng than

Được đăng lên bởi dinhluan0212
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 20436 lần   |   Lượt tải: 121 lần
Chương 2: Mở vỉa ruộng than

08/01/13

1

2.1. Khái niệm – Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác mở vỉa và chuẩn bị
2.1.1. Khái niệm và phân loại các sơ đồ mở vỉa
1. Khái niệm
Mở vỉa là việc đào một hệ thống các đường lò từ mặt đất vào gặp các vỉa
than và các công trình phục vụ cho nó từ đó đảm bảo thuận lợi cho công tác đào
các đường lò chuẩn bị tiếp theo và khai thác sau này. Vị trí của các đường lò có
thể bố trí trong than, trong đá. Các đường lò mở vỉa được phân thành hai nhóm:
- Nhóm các đường lò chính: Là các đường lò được đào từ mặt đất như giếng
đứng, giếng nghiêng và các đường lò bằng.
- Nhóm các đường lò phụ: Là những đường lò không có lối thông trực tiếp
với mặt đất mà chúng được đào từ các đường lò chính đến vỉa than; ví dụ: Lò
xuyên giữa các vỉa, cặp lò thượng, cặp lò hạ, giếng mù...
2. Phân loại các hệ thống mở vỉa
a. Phân theo đường lò mở vỉa chính:
- Mở vỉa bằng lò bằng;
- Mở vỉa bằng giếng nghiêng;
- Mở vỉa bằng giếng đứng;- Mở vỉa bằng phương pháp kết hợp.
b. Phân loại theo công tác vận tải:
- Sơ đồ mở vỉa vận tải than theo một mức; - Sơ đồ mở vỉa vận tải than
theo nhiều mức; - Sơ đồ mở vỉa vận tải than theo từng tầng.
08/01/13

2

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác mở vỉa và chuẩn bị
1. Nhóm các yếu tố về địa hình, địa chất: (Các yếu tố tự nhiên)
- Ở những vùng địa hình bằng phẳng, góc dốc địa hình nhỏ (đặc biệt khi
góc cắm của vỉa ngược chiều với sườn dốc của địa hình), mở vỉa bằng lò
bằng thì chiều dài lò xuyên vỉa lớn đôi khi không mở vỉa bằng lò bằng
xuyên vỉa được.
- Tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và vỉa than ảnh hưởng trực tiếp tới
việc bố trí vị trí các đường lò, chi phí bảo vệ các đường lò trong suốt quá
trình tồn tại.
- Số vỉa trong ruộng mỏ, khoảng cách giữa các vỉa trong cụm vỉa, nếu
các vỉa nằm gần nhau ta có thể bố trí một đường lò phục vụ chung cho các
vỉa.
- Ngoài ra các yếu tố như : Trữ lượng địa chất; chiều dài theo phương,
theo hướng dốc của ruộng mỏ; góc dốc của các vỉa than và mức độ ổn định
của góc dốc là cơ sở để chuẩn bị, phân chia ruộng mỏ, chiều dầy vỉa than,
độ sâu khai thác, hàm lượng khí nổ, lưu lượng nước ngầm, tính tự cháy của
than, đặc điểm điều kiện địa chất kiến tạo, điều kiện địa chất công trình,...
cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc bố trí đường lò và thứ tự khai thác các vỉa.
08/01/13

3

2. Nhóm các yếu tố về kỹ thuật - công nghệ và tổ chức
Kích thước ruộng than, sản lượng, tuổi mỏ, thiết bị thi công, trình
độ kĩ thuật trong thi công và khai thác, trình độ tay nghề của công
nhân, trình độ tổ ...
08/01/13 1
Chương 2: Mở vỉa ruộng than
Chương 2: Mở vỉa ruộng than - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Mở vỉa ruộng than - Người đăng: dinhluan0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Chương 2: Mở vỉa ruộng than 9 10 68