Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 _Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG III. BỘ PHẬN MANG GIỮ TẢI
DÂY VÀ CÁC CHI TIẾT QUẤN DÂY
* Nội dung chương III trình bày về các loại đồ mang (yêu cầu cơ bản, cấu tạo cơ bản và
công dụng cỏa một số loại đồ mang thông dụng trong các ngành); các loại dây (cáp, xích) với đặc
điểm cấu tạo, phân loại, công dụng và cách tính chọn chúng; công dụng và phân loại và cách tính
toán các kích thước cơ bản của các chi tiết quấn cáp hoặc xích; các kết cấu kẹp đầu cáp (hoặc xích).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức sau:
1. Công dụng, phân loại và các yêu cầu cơ bản của các loại đồ mang;
2. Cấu tạo, phân loại, cong dụng và cách tính chọn cáp, xích; so sánh ưu nhược điểm của cáp
và xích; các nhân tố ảnh hưởng đến độ bền của cáp;
3. Đặc điểm của các chi tiết quấn cáp (tang, puly): cách tính chọn các kích thước cơ bản;
3.1. Khái niệm chung
Bộ phận mang giữ tải (hay còn gọi là đồ mang) được dùng để treo vật phẩm vào cơ cấu nâng.
Đồ mang được chia thành hai loại:
- Đồ mang vạn năng: dùng để vận chuyển các vật phẩm khác nhau về kích thước, khối lượng,
điển hình của loại này là móc treo (đôi khi còn kèm theo cáp chằng);
- Đồ mang chuyên dùng: dùng để vận chuyển một số chủng loại vật phẩm nhất định, giống
nhau hoặc về kích thước, hoặc về tính chất. Tiêu biểu của loại đồ mang này là kìm kẹp, vòng treo,
gầu ngoạm, nam châm điện từ…
Dây dùng trong máy nâng chuyển chủ yếu là cáp và xích với mục đích là nâng tải hoặc chằng,
néo, buộc, riêng xích còn được dùng để truyền động. Chúng phải có khả năng uốn cong và cuốn
được ít nhất trong mặt phẳng để cuốn qua puly hoặc quấn vào tang.
Trong khi nâng hạ vật phẩm, tang và các puly dẫn hướng (có thể cả puly cân bằng) chuyển
động quanh trục cố định, còn hệ thống đồ mang, puly động, dây cáp hoặc xích vừa chuyển động
tịnh tiến vừa chuyển động quay quanh trục của nó. Trọng lượng của phần tham gia chuyển động
tịnh tiến này gọi chung là trọng lượng đồ mang (Qm).
* Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị mang vật:
- Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá;
- Thời gian xếp dỡ ngắn, tốn ít sức lao động của công nhân;
- Trọng lượng cơ cấu nhỏ gọn;
- Kết cấu đơn giản, giá thành rẻ.
3.2. Móc
3.2.1. Cấu tạo và phân loại
Móc là loại đồ mang vạn năng được dùng rất phổ biến trong máy trục. Hình dạng và kết cấu
tất cả các loại móc nâng hàng đều được tiêu chuẩn hoá nhằm đảm bảo trọng lượng, kích thước nhỏ
nhất với sức bền đều ở hầu hết các tiết diện. Vật liệu chế tạo móc là thép 20, phương pháp chế tạo
chủ yếu là rèn.
* Theo hình dáng, móc được chia thành:
- Móc đơn: chỉ có một ngạnh tre...
Trang 30
CHƯƠNG III. BỘ PHẬN MANG GIỮ TẢI
DÂY VÀ CÁC CHI TIẾT QUẤN DÂY
* Nội dung chương III trình bày về các loại đmang (yêu cầu bản, cấu tạo bản
công dụng cỏa một số loại đồ mang thông dụng trong các ngành); các loại dây (cáp, xích) với đặc
điểm cấu tạo, phân loại, công dụng và cách tính chọn chúng; công dụng phân loại cách tính
toán các kích thước cơ bản của các chi tiết quấn cáp hoặc xích; các kết cấu kẹp đầu cáp (hoặc xích).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức sau:
1. Công dụng, phân loại và các yêu cầu cơ bản của các loại đồ mang;
2. Cấu tạo, phân loại, cong dụng và cách tính chọn cáp, xích; so sánh ưu nhược điểm của cáp
và xích; các nhân tố ảnh hưởng đến độ bền của cáp;
3. Đặc điểm của các chi tiết quấn cáp (tang, puly): cách tính chọn các kích thước cơ bản;
3.1. Khái niệm chung
Bộ phận mang giữ tải (hay còn gọi là đồ mang) được dùng để treo vật phẩm vào cơ cấu nâng.
Đồ mang được chia thành hai loại:
- Đồ mang vạn năng: dùng để vận chuyển các vật phẩm khác nhau về kích thước, khối lượng,
điển hình của loại này là móc treo (đôi khi còn kèm theo cáp chằng);
- Đmang chuyên dùng: dùng đvận chuyển một số chủng loại vật phẩm nhất định, giống
nhau hoặc về kích thước, hoặc về tính chất. Tiêu biểu của loại đồ mang này kìm kẹp, vòng treo,
gầu ngoạm, nam châm điện từ…
Dây dùng trong máy nâng chuyển chủ yếu là cáp và xích với mục đích là nâng tải hoặc chằng,
néo, buộc, riêng ch còn được dùng đtruyền động. Chúng phải khnăng uốn cong cuốn
được ít nhất trong mặt phẳng để cuốn qua puly hoặc quấn vào tang.
Trong khi nâng hạ vật phẩm, tang các puly dẫn hướng (có thể cả puly n bằng) chuyển
động quanh trục cố định, còn hthống đồ mang, puly động, dây cáp hoặc xích vừa chuyển động
tịnh tiến vừa chuyển động quay quanh trục của nó. Trọng ợng của phần tham gia chuyển động
tịnh tiến này gọi chung là trọng lượng đồ mang (Q
m
).
* Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị mang vật:
- Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá;
- Thời gian xếp dỡ ngắn, tốn ít sức lao động của công nhân;
- Trọng lượng cơ cấu nhỏ gọn;
- Kết cấu đơn giản, giá thành rẻ.
3.2. Móc
3.2.1. Cấu tạo và phân loại
Móc loại đồ mang vạn năng được dùng rất phổ biến trong máy trục. Hình dạng và kết cấu
tất cả các loại móc nâng hàng đều được tiêu chuẩn hoá nhằm đảm bảo trọng lượng, kích thước nh
nhất với sức bền đều hầu hết các tiết diện. Vật liệu chế tạo móc thép 20, phương pháp chế tạo
chủ yếu là rèn.
* Theo hình dáng, móc được chia thành:
- Móc đơn: chỉ có một ngạnh treo vật (hình 3.1): treo vật nặng đến 20 tấn;
- Móc kép: có hai ngạnh treo vật (hình 3.2): treo vật nặng đến 75 tấn.
* Theo phương pháp chế tạo, móc được chia thành:
- Móc đúc: ít dùng;
- Móc rèn dập: dùng phổ biến hơn cả;
Chương 3 _Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 _Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 3 _Máy nâng chuyển 9 10 599