Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 3 đo điện trở

Được đăng lên bởi nam291
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3153 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 4
3.1

ĐO ĐIỆN TRỞ

ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KẾ

Điện trở là một trong những đại lượng điện quan trọng . Người ta phân loại điện
trở theo giá trị Ohm của chúng , điện trở được phân thành 3 cấp
• Điện trở có giá trị lớn là điện trở có giá trị từ 0.1MΩ trở lên
• Điện trở có giá trị trung bình từ 1KΩ đến 0.1MΩ
• Điện trở có giá trị nhỏ từ 1KΩ trở xuống
Theo định luật Ohm , ta có R =
Như vậy để xác định giá trị điện trở ta sử dụng ampe kế và volt kế . Ở phương
pháp này , ta xác định giá trị điện trở đang hoạt động ( đo nóng ) theo yêu cầu .
Có hai cách đấu mạch là
• “ Mắc rẽ dài “ hay “Ampe kế mắc sau “ . Nghĩa là mắc volt kế trước – ampe
kế mắc sau
• “ Mắc rẽ ngắn “hay “ampe kế mắc trước “ . Nghĩa là mắc ampe kế trước –
volt kế mắc sau

V

A
RX

V

U

U

A

Mắc rẽ dài

RX

Mắc rẽ ngắn

3.1.1 Mắc rẽ ngắn ( ampe kế mắc trước )
Do volt kế mắc song song với điện trở tải nên ta có
IA = IV + IR
Nếu IR >> IV thì sai số do ảnh hưởng của volt kế không đáng kể
Thật vậy , nội trở của volt kế và điện trở tải điện trở tương đương được xác định
RX’ = =
Sai số tương đối của phép đo (%)
∆% = 100% = ( - 1 ) 100%

Để sai số (% nhỏ nhất thì biểu thức ( 1 + ) → 1
Nghĩa là

→ 0 hay

RV >> RX

Như vậy phương pháp này được sử dụng trong trường hợp điện trở cần đo R X có
giá trị nhỏ hoặc volt kế có nội trở lớn
3.1.2 Mắc rẽ dài ( Ampe kế mắc sau )
Do ampe kế mắc nối tiếp với điện trở cần đo nên tổng trở được xác định theo
biểu thức
RX’ = RA + RX

hay

U = UA + URX

Sai số tương đối của phép đo
∆% = = 100%
Để giảm thiểu sai số tương đối ∆% thì RX >> RA ( nghĩa là URX >> UA )
Như vậy phương pháp này được sử dụng trong trường hợp điện trở cần đo có
giá trị lớn hoặc ampe kế có nội trở nhỏ
3.1.3 Phương pháp so sánh
Ở phương pháp này , người ta thường dùng cầu đo Wheatstone để xác định giá
trị điện trở được chính xác hơn và thường được dùng trong phòng thí nghiệm vì những
ưu điểm của nó
Có hai phương pháp đo là
• Phương pháp cân bằng
• Phương pháp không cân bằng
3.2 ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG OHM KẾ
3.2.1 Sơ đồ mạch điện đo điện trở
Trong đồng hồ đo vạn năng còn cò tên gọi khác là multimeter VOM , đây là loại
đồng hồ dùng để đo điện áp , dòng điện và điện trở . trong trường hợp dùng Ohm kế để
đo điện trở thì trạng thái đo là phần tử điện trở đo R X không có năng lượng ( đo nguội )
mạch đo sẽ sử dụng nguồn pin riêng
RX

R1

Đây là mạch
dòng điện qua cơ

E

Im =
Rm

Rm

Ohm kế mắc nối tiếp ,
cấu chỉ thị Im

Eb
Rx + R1 + Rm

điện trở nội của cơ cấu.

R1 điện trở
của tầm đo.

chuẩn

Kh...
Chương 4 ĐO ĐIỆN TRỞ
3.1 ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KẾ
Điện trở là một trong những đại lượng điện quan trọng . Người ta phân loại điện
trở theo giá trị Ohm của chúng , điện trở được phân thành 3 cấp
Điện trở có giá trị lớn là điện trở có giá trị từ 0.1M trở lên
Điện trở có giá trị trung bình từ 1K đến 0.1M
Điện trở có giá trị nhỏ từ 1K trở xuống
Theo định luật Ohm , ta có R =
Như vậy để xác định giá trị điện trở ta sử dụng ampe kế volt kế . phương
pháp này , ta xác định giá trị điện trở đang hoạt động ( đo nóng ) theo yêu cầu .
Có hai cách đấu mạch là
“ Mắc rẽ dài hay “Ampe kế mắc sau “ . Nghĩa là mắc volt kế trước – ampe
kế mắc sau
Mắc rẽ ngắn “hay “ampe kế mắc trước . Nghĩa mắc ampe kế trước
volt kế mắc sau
3.1.1 Mắc rẽ ngắn ( ampe kế mắc trước )
Do volt kế mắc song song với điện trở tải nên ta có
I
A
= I
V
+ I
R
Nếu I
R
>> I
V
thì sai số do ảnh hưởng của volt kế không đáng kể
Thật vậy , nội trở của volt kế và điện trở tải điện trở tương đương được xác định
R
X’
= =
Sai số tương đối của phép đo (%)
% = 100% = ( - 1 ) 100%
Mắc rẽ dài
A
R
X
V
U
A
R
X
V
U
Mắc rẽ ngắn
Chuong 3 đo điện trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 3 đo điện trở - Người đăng: nam291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuong 3 đo điện trở 9 10 228