Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ

Được đăng lên bởi dinhluan0212
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ

08/01/13

1

3.1. Sân ga khu khai thác
3.1.1. Khái niệm:
+ Sân ga khu khai thác: Là doạn đường lò nối từ thượng đến dọc vỉa
thông gió, lò dọc vỉa trung gian (dọc vỉa phân tầng) hoặc dọc vỉa vận
chuyển chính. Là nơi tiếp nhận khoáng sản có ích từ thượng xuống thiết
bị vận tải ở lò dọc vỉa vận chuyển; vật liệu, thiết bị từ thượng xuống lò
dọc vỉa thông gió, dọc vỉa trung gian để đưa vào các lò chợ khai thác.
+ Sân ga khu khai thác phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Đảm bảo được năng lực sản xuất của khu khai thác, đảm bảo điều
xe goòng an toàn, thuận lợi. Khối lượng đào và chi phí bảo vệ các đường
lò nhỏ, đảm bảo an toàn cho người khi đi lại và thông gió dễ dàng.
- Hình dáng, kích thước sân ga khu khai thác phụ thuộc vào nhiều yếu
tố như: Điều kiện địa chất, sản lượng khu khai thác, sự tương quan về vị
trí giữa các đường lò, loại thiết bị vận tải được sử dụng.
Ở đây chúng ta nghiên cứu loại sân ga có thiết bị vận tải là xe goòng.

08/01/13

2

3.1.2. Các loại sân ga khu khai thác
a. Sân ga đầu thượng
Là đoạn đường lò nối từ dọc vỉa thông gió của tầng (khoảnh) với lò thượng
vận chuyển vật liệu, sân ga đầu thượng có thể được bố trí theo một trong hai
kiểu sau:
- Kiểu rẽ nghiêng: Khi vách, trụ, và than ổn định và góc dốc vỉa α < 250.

Hình 3.1. Sân ga đầu thượng- Kiểu rẽ nghiêng.
1. Lò thượng
2. Lò dọc vỉa thông gió 3. Lò rẽ
4. Hầm tời trục
Goòng dịch chuyển theo đường trục ở thượng 1 nhờ tời trục đặt ở buồng số 4 kéo lên đi
qua điểm mở lò rẽ, đi vào lò rẽ vòng số 3 nhờ trọng lượng bản thân để xuống dọc vỉa
thông gió số 2. Tất cả các công trình đều nằm trên mặt phẳng nghiêng hợp bởi lò thượng
với lò dọc vỉa thông gió (mặt của vỉa than).
08/01/13

3

- Kiểu rẽ bằng: Khi đá vách, đá trụ và than không ổn định, α > 250, các
công trình như nhà trục, lò rẽ vòng đều nằm trên mặt phẳng nằm ngang cùng mức với dọc
vỉa thông gió. Tức là buồng tời trục bố trí ở phía bên trụ vỉa than tuỳ theo cách bố trí
đường vòng mà người ta chia làm hai loại:
+ Rẽ bằng thuận:

Goòng đi vào lò rẽ số 3 để đi vào dọc vỉa thông gió số 2 có hướng dịch chuyển
cùng chiều với hướng kéo của trục tải từ thượng lên.

1. Lò thượng
trục
08/01/13

2. Lò dọc vỉa thông gió 3. Lò rẽ 4. Hầm tời

4

+ Rẽ bằng nghịch:
Goòng đi vào lò rẽ số 3 để đi vào dọc vỉa thông gió 2, có hướng dịch
chuyển
b.
Sân chiều
ga giữa
ga trung
ngược
vớithượng
hướng (sân
kéo của
trục tảigian)
từ thượng lên.
Loại sân ga này thường gặp khi vận chuyển vật liệu, thiết bị khi khai thác từ
tần...
08/01/13 1
CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ
CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ - Người đăng: dinhluan0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CHƯƠNG 3: SÂN GA GẦM TRONG RUỘNG MỎ 9 10 752