Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ CHỈNH LƯU

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ CHỈNH LƯU

3.1 KHÁI NIỆM CHUNG
Chức năng:
Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

Ứng dụng
Cấp nguồn cho các tải một chiều: Động cơ điện một chiều, bộ nạp
accu, mạ điện phân, máy hàn một chiều, nam châm điện, truyền tải
điện một chiều cao áp, …

3.2 Đặc điểm của điện áp và dòng điện chỉnh lưu
3.2.1 Điện áp chỉnh lưu
ud: Giá trị tức thời của điện áp chỉnh lưu – Bao gồm cả thành
phần xoay chiều uσ và thành phần một chiều – Giá trị trung bình
của điện áp chỉnh lưu Ud

ud = uσ + U d
Số xung đập mạch của sóng
điện áp chỉnh lưu:

p=

fσ (1)
f

• fσ(1): Tần số của sóng điều
hòa bậc 1 thành phần xoay
chiều của ud
• f: Tần số điện áp lưới

3.1.2 Dòng điện chỉnh lưu
id: Giá trị tức thời của dòng điện chỉnh lưu – Sóng dòng điện chỉnh lưu
Id: Giá trị trung bình – Thành phần một chiều của sóng dòng điện chỉnh lưu
iσ: Thành phần xoay chiều của dòng điện chỉnh lưu

id = iσ + I d
Xét hệ thống chỉnh lưu – tải R,L,Eư:

did
uL = L
= ud − ( Rid + E− )
dt
did
ud > Rid + E− ⇒ uL > 0;
>0
dt
did
ud = Rid + E− ⇒ uL = 0;
=0
dt
did
ud < Rid + E− ⇒ uL < 0;
<0
dt

• Dòng điện liên tục
• Dòng điện gián đoạn
• Dòng điện ở biên giới gián đoạn

id = iσ + I d
Đối với giá trị trung bình – thành phần một chiều:

U d − E−
Id =
R

I d ≥ 0 ⇒ U d ≥ E−

Đối với thành phần xoay chiều:

Iσ ( n ) =

Uσ ( n )

R + ⎡⎣ωσ ( n ) L ⎤⎦
2

2

• Iσ(n): Giá trị hiệu dụng của sóng điều
hòa bậc n thành phần xoay chiều của
dòng điện chỉn lưu
• Uσ(n): Giá trị hiệu dụng của sóng
điều hòa bậc n thành phần xoay chiều
điện áp chỉnh lưu.
• ωσ(n): Tần số góc của sòng điều hòa
bậc n thành phần xoay chiều.

L → ∞ ⇒ Iσ ( n ) → 0 ⇒ id = I d

Î Dòng điện được san phẳng tuyệt đối

3.9.2 Nguyên tắc arccos:
Điện áp đồng bộ là một đường cosin

uđb = U max cos θ
uđb = uc = U max cos α
⎛ uc ⎞
⇒ α = arccos ⎜
⎟
U
⎝ max ⎠

uc
U di = U di 0 cos α = U di 0
U max

Umax

uđb
uAK
uc
α

θ

...
CHƯƠNG 3: THIT B CHNH LƯU
CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ CHỈNH LƯU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ CHỈNH LƯU - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ CHỈNH LƯU 9 10 284