Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 Thiết kế không gian chức năng

Được đăng lên bởi Nam Dang
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3
Thiết kế không gian
chức năng

Chương 3 : Thiết kế không gian chức năng

Chương 3
Thiết kế không gian chức năng
A.

Mở đầu

Giới thiệu

I.

Để nghiên cứu và học tập phần mềm Revit Architecture không gì tốt hơn là chúng ta ứng dụng
để thiết kế một công trình cụ thể. Vì vậy, kể từ chương này chúng ta sẽ thiết kế một nhà làm
việc 1 trệt 2 lầu có quy mô từ 1.200 – 1.500 m2 . Bên cạnh đó, chương này sẽ giới thiệu quy
trình thiết kế khi sử dụng máy tính là công cụ hổ trợ. Qua đó ngừơi học sẽ có cơ hội sử dụng
các lệnh đã học để hiểu sâu hơn.

II.

Kết quả đạt được
Sau khi nghiên cứu và thực tập hoàn tất chương này, người sử dụng :
• Bước đầu sử dụng những thao tác cần thiết để thiết kế tường, cửa đi, cửa sổ, máí.
• Thực tập một số lệnh của nhóm lệnh Modify, Edit (đã học trong chương 2) vào những
trừơng hợp cụ thể.
• Biết cách làm việc với Revit Architecture

B.
I.

Nội dung

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture
Có nhiều quy trình để thiết kế một công trình. Tuy nhiên, trong hai phần mềm Architectural Desktop
và Revit Architecture sử dụng 2 quy trình chủ yếu :
1. Thiết kế từ tổng quan đến chi tiết (outside – in) :
Là phương pháp bắt đầu thiết kế từ khối dáng công trình rồi đến chức năng từng không gian
trong các khối. Phương pháp này thường được áp dụng cho những thể lọai công trình có
nhiều chức năng trong một tổ hợp khối trên một khu đất. Ví dụ quy trình thiết kế một nhà máy
đóng tàu, có nhiều khối và chức năng khác nhau thì quy trình outside – in là thích hợp.
2. Thiết kế từ chi tiết đến tổng quan (inside – out) :
Là phương pháp thiết kế bắt đầu từ các không gian đơn lẽ rồi tổ hợp dần những không gian
này để trở thành một công trình hòan chỉnh. Đối với những thể lọai công trình mà chức năng
sử dụng của các không gian thành phần đóng vai trò quyết định thì đây là phương pháp thích
hợp và hiệu quả. Khi thiết kế các chung cư hay khách sạn thì đây là phương pháp thích hợp.
Ngòai ra, nếu thiết kế một công trình tuy có ít chức năng nhưng nằm trên một khu vực đã có
thiết kế đô thị, thì khối dáng công trình thường bị không chế rất chặc chẽ. Vì vậy, khi thiết kế
những cao ốc trong những khu vực này thì sử dụng xen lẫn giữa 2 quy trình sẽ rất hiệu quả
Revit Architecture cung cấp cho người sử dụng đầy đủ các phương tiện để họ tự chọn quy trình
thích ứng. Nhiều hơn thế, Revit Architecture còn đáp ứng được những yêu cầu riêng biệt của
ngành thiết kế kiến trúc là đề nghị nhiều phương án thiết kế trên một ý đồ sáng tác. Vì vậy, khi làm
việc với Revit Architect...
Chương 3
Thiết kế không gian
chc năng
Chương 3 Thiết kế không gian chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 Thiết kế không gian chức năng - Người đăng: Nam Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Chương 3 Thiết kế không gian chức năng 9 10 619