Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 _Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3563 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊ DỪNG VÀ ĐIỀU CHỈNH VẬN TỐC
* Nội dung chương IV trình bày về một số các thiết bị dừng và điều chỉnh vận tốc như các
loại phanh hãm, các loại thiết bị dừng (công dụng, nguyên lý hoạt động, cách tính toán cơ cấu).
* Yêu cầu sinh viên nắm được một số kiến thức sau:
1. Công dụng của thiết bị dừng, các loại thiết bị dừng thường được dùng trong thực tế, cách
tính toán và đặc điểm của một số thiết bị điển hình;
2. Công dụng và phân loại phanh, nguyên lý cầu tạo và cách tính toán lực đóng phanh, lực mở
phanh; nguyên lý hoạt động, cách tính toán các loại thiết bị liên hợp dừng và điều chỉnh vận tốc;
3. Phân biệt được các loại thiết bị dừng, phanh hãm và thiết bị liên hợp dừng.
Điều kiện làm việc của cơ cấu nâng đòi hỏi phải có thiết bị giữ vật treo cũng như điều chỉnh
vận tốc nâng hạ một cách thích hợp. Các cơ cấu khác như cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, cơ cấu
thay đổi tầm với cũng đòi hỏi thiết bị phanh hãm. Các thiết bị này được chia thành 2 nhóm:
* Thiết bị giữ vật treo: như các loại khoá dừng ma sát, bánh cóc…;
* Thiết bị liên hợp dừng và điều chỉnh vận tốc: gồm các loại phanh…
4.1. Thiết bị dừng và giữ vật treo
Thiết bị dừng là một cơ cấu dùng để giữ vật nâng ở trạng thái treo không cho vật nâng hạ
xuống dưới tác dụng của trọng lực. Nó chỉ cho phép cơ cấu quay theo chiều nâng vật, không có tác
dụng điều chỉnh tốc độ nâng hạ vật. Thiết bị dừng không phát sinh năng lượng để dừng mà hãm
chuyển động nhờ nguyên lý làm việc.
4.1.1. Khoá dừng ma sát
Khoá dừng ma sát gồm bánh ma sát 1 (có thể là trụ có rãnh) lắp trên trục O của cơ cấu nâng
và cam lệch tâm 2 quay tự do quanh trục cố định O1. Cam 2 luôn áp sát bề mặt của bánh 1 nhờ
trọng lượng bản thân hoặc lò xo, chỉ cho phép bánh 1 quay theo chiều nâng (hình 4.1), khi quay
ngược lại bánh sẽ bị ép chặt vào cam.
F=f.N

KiÓu cam chªm



2

P

N


A

1
N

N'

R

O2

F=f.N

N'

O1

1 - B¸nh ma s¸t.

H¹
N©ng

1 - B¸nh ma s¸t.
2 - Cam.

Hình 4.1. Khoá dừng ma sát.
Giả sử dưới tác dụng của mômen M làm bánh ma sát 1 quay theo chiều cần hãm (chiều hạ),
lực vòng tương ứng là:
M
(4.1)
P
,N
R
Muốn giữ bánh 1 đứng yên, lực ma sát phải cân bằng với lực vòng.
F = P hay f.N = P
Mặt khác:
P = N.tgα nên tgα = f
Thường hệ số ma sát f ≤ 0,1 nên α khá nhỏ. Như vậy điểm tiếp xúc A rất gần đường nối tâm
OO1. Khi cơ cấu bị mòn hoặc biến dạng, cam rất dễ bị lật sang bên kia đường OO1. Do đó cơ cấu
khoá ma sát làm việc không an toàn và ít được dùng trong thực tế.
Trang 48

4.1.2. Khoá dừng con lăn

a

d



Thiết bị...
Trang 48
CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊ DỪNG VÀ ĐIỀU CHỈNH VẬN TỐC
* Nội dung chương IV trình bày về một số các thiết bị dừng điều chỉnh vận tốc như các
loại phanh hãm, các loại thiết bị dừng (công dụng, nguyên lý hoạt động, cách tính toán cơ cấu).
* Yêu cầu sinh viên nắm được một số kiến thức sau:
1. Công dụng của thiết bị dừng, các loại thiết bị dừng thường được dùng trong thực tế, cách
tính toán và đặc điểm của một số thiết bị điển hình;
2. Công dụng và phân loại phanh, nguyên lý cầu tạo và cách tính toán lực đóng phanh, lực mở
phanh; nguyên lý hoạt động, cách tính toán các loại thiết bị liên hợp dừng và điều chỉnh vận tốc;
3. Phân biệt được các loại thiết bị dừng, phanh hãm và thiết bị liên hợp dừng.
Điều kiện làm việc của cơ cấu nâng đòi hỏi phải có thiết bị giữ vật treo cũng như điều chỉnh
vận tốc nâng hạ một cách thích hợp. Các cấu khác như cấu di chuyển, cơ cấu quay, cấu
thay đổi tầm với cũng đòi hỏi thiết bị phanh hãm. Các thiết bị này được chia thành 2 nhóm:
* Thiết bị giữ vật treo: như các loại khoá dừng ma sát, bánh cóc…;
* Thiết bị liên hợp dừng và điều chỉnh vận tốc: gồm các loại phanh…
4.1. Thiết bị dừng và giữ vật treo
Thiết bị dừng một cấu dùng để giữ vật ng trạng thái treo không cho vật nâng hạ
xuống dưới tác dụng của trọng lực. chỉ cho phép cơ cấu quay theo chiều nâng vật, không có tác
dụng điều chỉnh tốc độ nâng hạ vật. Thiết bị dừng không phát sinh năng lượng để dừng hãm
chuyển động nhờ nguyên lý làm việc.
4.1.1. Khoá dừng ma sát
Khoá dừng ma sát gồm bánh ma sát 1 (có thể là trụ rãnh) lắp trên trục O của cấu nâng
cam lệch tâm 2 quay tự do quanh trục cđịnh O
1
. Cam 2 luôn áp sát bề mặt của bánh 1 nhờ
trọng lượng bản thân hoặc xo, chỉ cho phép bánh 1 quay theo chiều nâng (hình 4.1), khi quay
ngược lại bánh sẽ bị ép chặt vào cam.
N©ng
R
F=f.N
F=f.N
N
N
A
O
2
O
1
P
1
2
1 - B¸nh ma s¸t.
2 - Cam.
N'
N'
KiÓu cam chªm
1 - B¸nh ma s¸t.
Hình 4.1. Khoá dừng ma sát.
Giả sử dưới tác dụng của mômen M làm bánh ma sát 1 quay theo chiều cần hãm (chiều hạ),
lực vòng tương ứng là:
N,
R
M
P
(4.1)
Muốn giữ bánh 1 đứng yên, lực ma sát phải cân bằng với lực vòng.
F = P hay f.N = P
Mặt khác: P = N.tgα nên tgα = f
Thường hệ số ma sát f 0,1 nên α khá nhỏ. Như vậy điểm tiếp xúc A rất gần đường nối tâm
OO
1
. Khi cấu bị mòn hoặc biến dạng, cam rất dễ bị lật sang bên kia đường OO
1
. Do đó cấu
khoá ma sát làm việc không an toàn và ít được dùng trong thực tế.
Chương 4 _Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 _Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 4 _Máy nâng chuyển 9 10 632