Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ thống khai thác

Được đăng lên bởi dinhluan0212
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 8799 lần   |   Lượt tải: 44 lần


08/01/13

Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ
thống khai thác

1

4.1. Một số khái niệm cơ bản
4.1.1. Hệ thống khai thác.
Hệ thống khai thác là một thuật ngữ kỹ thuật, nó phản ánh mối quan hệ giữa
gương lò khai thác (gương lò chợ) với các gương lò chuẩn bị trong một tầng
(hay một dải) theo không gian và thời gian.
Ví dụ: Hệ thống khai thác liền gương, hệ thống khai thác chia cột dài theo
phương...; trong một số trường hợp tên của hệ thống khai thác còn được gắn
kèm với một số khâu công nghệ đặc thù (hệ thống khai thác chia cột dài theo
phương phá hỏa đá vách...).
4.1.2. Lò chợ (lò khai thác):
Là nơi trực tiếp lấy khoáng sản có ích trong lòng đất đóng góp sản lượng
chủ yếu của mỏ; tuỳ theo không gian lò chợ có thể phân ra:
- Lò chợ ngắn: Là không gian khai thác phát triển theo một khu vực nào đó;
giữa các khu vực khai thác được để lại trụ than bảo vệ để giảm bớt khối lượng
chống giữ lò chợ (buồng, cột...).
- Lò chợ dài: Không gian khai thác chạy dài theo một tuyến nào đó.
4.1.3. Gương lò chợ: Là phần lộ ra của vỉa than trong lò chợ, nơi trực tiếp khấu
than. Gương lò chợ là nơi để thực hiện công tác tách phá than ra khỏi trạng thái nguyên
khối trong gương than (một số hệ thống khai thác trong than hoặc trong quặng có thể
không có gương lò chợ).
08/01/13

2

08/01/13

3

4.1.4. Luồng khai thác (luồng sát gương): Là khoảng không gian trong lò
chợ tiếp giáp với gương lò chợ, là nơi để công nhân làm việc và thực hiện các
quy trình công nghệ thi công: Khấu than, chống lò, nơi bố trí thiết bị vận tải,
thiết bị khấu than...
4.1.5. Luồng bảo vệ: Là khoảng không gian trong lò chợ tiếp giáp phía sau
luồng khai thác, dùng để tập kết vật liệu cũng như thực hiện các khâu quy trình
công nghệ khác. Ở luồng này được chống giữ bằng các hàng chống đặc biệt để
đảm bảo cho đất đá không sập đổ và tràn vào không gian lò chợ.
4.1.6. Khấu than: Là tập hợp tất cả các biện pháp kỹ thuật để tách than ra
khỏi trạng thái nguyên khối trong gương lò thành trạng thái bở rời để vận tải,
hướng khấu có thể khấu theo phương, theo hướng dốc, (khấu từ trên xuống
dưới hoặc từ dưới lên trên...)
4.1.7. Điều khiển áp lực mỏ: Là tập hợp tất cả các biện pháp kỹ thuật
nhằm khống chế giá trị áp lực mỏ tác dụng lên cột chống trong lò chợ.
4.1.8. Vách giả: Là lớp đất đá có chiều dầy không lớn (thường chỉ vài
centimet đến vài chục centimet), nằm ngay sát phía trên vỉa than và thường bị
sập đổ đồng thời, hoặc ngay sau khi khấu than (nó bị bóc lộ). Vách giả thường
là than bẩn hoặc sét than (một số vỉa k...
08/01/13 1
Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ
thống khai thác
Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ thống khai thác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ thống khai thác - Người đăng: dinhluan0212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ thống khai thác 9 10 81